Nowy projekt ustawy Pzp

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt (z dnia 21 czerwca 2019 r.) przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Link do projektu >>> Link do RCL >>>

Przyjęto projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych, 19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Link do informacji UZP >>> Link do RCL >>>

Spór o elektronizację przetargów. Firmy przymuszane do internetu

UZP uważa, że w mniejszych przetargach przedsiębiorcy mają prawo składać papierowe oferty. Tymczasem niektórzy zamawiający dopuszczają jedynie formę elektroniczną. Od października 2018 r. przetargi powyżej progów unijnych muszą być prowadzone w internecie. Przy tańszych zamówieniach przepisy pozostawiają wybór zamawiającego. Może zezwolić przedsiębiorcom na składanie ofert w formie elektronicznej, może również poprzestać na tradycyjnej formie pisemnej. […]