Ostatnia runda konsultacji dotyczących nowych e-formularzy ogłoszeń

Komisja Europejska rozpoczęła trzeci, ostatni etap konsultacji dotyczących nowych e-formularzy ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych, który potrwa do 11 marca br. Przedmiotem konsultacji jest projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego standardowe formularze ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego Rozporządzenie wykonawcze nr 2015/1986.  Dokument jest dostępny na portalu Komisji Europejskiej Commission’s Better Regulation, jak również na forum GitHub […]