Stanowisko PIIT ws. uznania za ważną oferty stworzonej i złożonej w postaci skanu papierowego formularza oferty

PIIT przekazała do Prezesa UZP swoje Stanowisko w zakresie uznania za ważną oferty stworzonej i złożonej w postaci skanu papierowego formularza oferty do pliku podpisanego następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść stanowiska >>>     Dowiedz się więcej na ten temat na jednej z naszych konferencji: Gdańsk – Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych Łódź – Łódzki […]