Zamówienia Unii Europejskiej

Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w ramach organów administracji publicznej Unii Europejskiej. Dzisiaj omówimy na jakich odbywa się to zasadach.

Zamówienia unijne a Covid-19:
W związku z sytuacją pandemii spowodowanej koronawirusem Covid-19 Unia Europejska stworzyła specjalną podstronę dedykowaną dostępowi do przetargów związanych z ww. tematyką. Znajdujący się tam wykaz zwraca uwagę na zamówienia publiczne w dziedzinie sprzętu medycznego, odzwierciedlając tym samym potrzeby służb i organów opieki zdrowotnej. Jest on dostępny pod adresem: covid tenders

Zamówienia publiczne

Ustawodawca unijny określił równe warunki uczestnictwa w rynku unijnych przetargów publicznych dla wszystkich przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Reguły te zostały przeniesione do ustawodawstwa krajowego i mają zastosowanie do ofert, których wartość zamówień przekracza określone limity wartości. Progi te zależą od przedmiotu zakupu oraz od tego, kto go dokonuje. Aktualnie limity wartości zamówień publicznych można sprawdzić pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_en lub bezpośrednio w przepisach krajowych. W przypadku zamówień nieprzekraczających określonego progu, obowiązują wyłącznie krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, z poszanowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania Unii Europejskiej.

W zamówieniach unijnych standardową formą udzielania zamówień jest przetarg konkurencyjny, w ramach którego wyróżniamy następujące tryby postępowania:

 1. Przetarg otwarty – każdy może złożyć ofertę (najczęściej stosowany);
 2. Przetarg ograniczony – każdy może brać udział, ale tylko wstępnie wybrani zostaną zaproszeni do złożenia oferty;
 3. Procedura konkurencyjna z negocjacjami – każdy może brać udział, ale tylko wstępnie wybrani zostaną zaproszeni do złożenia wstępnej oferty i negocjacji (standardowa procedura w sektorach obronności, bezpieczeństwa, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych);
 4. Dialog konkurencyjny – zaspokojenie określonych potrzeb przez instytucję zamawiającą;
 5. Partnerstwo innowacyjne – uczestniczy określona liczba przedsiębiorców, gdy istnieje potrzeba zakupu towaru lub usługi niedostępnej na rynku;
 6. Konkurs – wybór koncepcji realizacji danego projektu.

Każda firma i organizacja mająca siedzibę w UE może uczestniczyć  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na równych zasadach, w dowolnym kraju Unii. 

Zamówienia publiczne podlegające przepisom UE są publikowane w internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”, dedykowanego europejskim zamówieniom publicznym. Informacje o zamówieniach są tu prezentowane w 24 językach urzędowych UE. 

W bazie przetargów TED (Tenders Electronic Daily) publikowanych jest rocznie 746 tys. ogłoszeń o udzieleniu zamówień, o łącznej wartości rzędu 545 mld euro. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publikowanych w UE, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych krajach. Bazę można znaleźć pod adresem: ted.europa.eu
Zamówienia składane przez wszystkie instytucje unijne dostępne są pod adresem: ted.europa.eu/raport

Rejestracja w systemie eTendering umożliwia m.in. przesyłanie i zmianę treści pytań dotyczących ogłoszeń o przetargach, subskrypcję powiadomień o zmianach w dokumentacji, czy filtrowanie wiadomości dotyczących wybranych ogłoszeń o przetargach, którymi jesteśmy zainteresowani: eTendering

Pod adresem: How to participate zawarte są kolejne kroki dla zainteresowanych udziałem w procedurze przetargowej, które pozwolą na skuteczne złożenie oferty, są nimi:

 • Znalezienie ogłoszenia przetargowego: ogloszenie
 • Znalezienie partnerów: partnerzy
 • Utworzenie konta EU login: konto
 • Zarejestrowanie swojej firmy: rejestracja
 • Przesłanie wniosku.  Wniosek może zostać przesłany w systemie dopiero po zalogowaniu się do swojego konta EU oraz po wybraniu konkretnej oferty.

Więcej ciekawych treści:

Baza przetargów UE (TED)
Przewodnik po procedurach zamówień stosowanych w działaniach zewnętrznych UE


Autor: Witold Jarzyński