NIK skontroluje elektronizację u zamawiających

W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzić kontrolę informatyzacji zamówień publicznych. W wykazie tematów kontroli na ten rok wskazano, iż w II i III kwartale 2019 r. Izba sprawdzi, czy wdrożono rozwiązania organizacyjne i informatyczne procesu udzielania zamówień publicznych u zamawiających. Więcej na ten temat >>>   * * * Dowiedz się więcej na […]

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający […]

Odstąpienie od umowy na budowę Platformy e-Zamówienia

W dniu 11 marca 2019 r. zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu w całości od Umowy na zaprojektowanie i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, zawartej 6 kwietnia 2018 r. z DXC TECHNOLOGY Polska Sp. z o.o. (dawniej: ENTERPRISE SERVICES Polska Sp. z o.o.), z powodu zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy – poinformował Urząd Zamówień Publicznych. W dalszej części […]

Kolejny krok ku nowej ustawie Pzp

W dniach 13-15 marca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu nowej ustawy Pzp. Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w kwietniu trafić ma na Stały Komitet Rady Ministrów, przed wakacjami zostanie przyjęty przez rząd, a następnie trafi do Sejmu. Link do oficjalnego pisma >>>     Dowiedz się więcej […]

Za nami IV Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Zakończyła się czwarta edycja Pomorskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych. Tegoroczna edycja odbyła się 4 marca 2019 r. w Gdańsku i zgromadziła przedstawicieli wykonawców i zamawiających. Organizatorem wydarzenia było pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” a partnerem strategicznym Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych. Konferencja spełniła oczekiwania słuchaczy, który ocenili ją na 4,7 w skali 1-5. Najwyżej ocenioną […]