Zamówienia EBI, ABR, EBOR i ABII

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się procedurą udzielania zamówień publicznych przez takie organizacje międzynarodowe jak: Europejski Bank Inwestycyjny, Afrykański Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Europejski Bank Inwestycyjny Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, są państwa członkowskie UE. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów […]

Zamówienia Grupy Banku Światowego

Atrakcyjne możliwości biznesowe stwarza również rynek zamówień udzielanych przez Grupę Banku Światowego. Dzisiaj po krótce omówimy procedurę ubiegania się o takie właśnie zamówienia publiczne. W skład Grupy Banku Światowego (ang. The World Bank Group) wchodzi 5 instytucji: 1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), 2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), 3. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), 4. Wielostronna Agencja […]

Zamówienia Unii Europejskiej

Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w ramach organów administracji publicznej Unii Europejskiej. Dzisiaj omówimy na jakich odbywa się to zasadach. Zamówienia unijne a Covid-19:W związku z sytuacją pandemii spowodowanej koronawirusem Covid-19 Unia Europejska stworzyła specjalną podstronę dedykowaną dostępowi do przetargów związanych z ww. tematyką. Znajdujący się tam wykaz zwraca uwagę na zamówienia publiczne […]

Zamówienia ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ (ang. United Nations – UN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 193 państwa. W niniejszym artykule zajmiemy się zamówieniami publicznymi udzielanymi przez tę organizację. Organizacja Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ (ang. United Nations – UN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 193 państwa. Celem ONZ jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój przyjaznych stosunków między […]

Zamówienia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – MKCK (ang. International Commitee of the Red Cross – ICRC) jest niezależną, neutralną organizacją zapewniającą ochronę i pomoc humanitarną ofiarom działań wojennych i innych konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała w 1863 roku, a jej siedziba znajduje się w Genewie. Dzisiaj przyjrzymy się zamówieniom publicznym udzielanym przez tę organizację. Organizacja MKCK nie […]

Zamówienia OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) jest zrzeszającą 57 państw organizacją międzynarodową uznawaną, na podstawie rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych, za organizację regionalną. W niniejszym artykule przyjrzymy się zamówieniom publicznym udzielanym przez tę organizację. Historia, cele i zasady funkcjonowania Organizacja powstała 1 stycznia […]

Zamówienia OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de coopération et de développement economiques, OCDE) zrzesza 37 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Wysokość wydatków poniesionych przez OECD na zakup towarów i usług dostarczanych przez podmioty trzecie wynosi ok. 130 mln euro. Dlatego warto przyjrzeć się procedurze udzielania zamówień […]

Zamówienia publiczne NATO

Od  1999 roku  Polska należy do Organizacji  Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu. Na początek trzeba zaznaczyć, iż zamówienia publiczne NATO to nie tylko broń czy sprzęt wojskowy, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wiele zakupów […]