Skan oferty z podpisem elektronicznym dopuszczalny

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. (sygn. KIO 119/19) orzekła, że dopuszczalne jest sporządzonie pisemnie oferty a następnie zeskanowanie jej i podpisanie elektronicznie. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.     Dowiedz się więcej na jednej z naszych konferencji: Gdańsk – Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych Łódź – Łódzki Kongres Prawa […]

Koniec problemów z e-zamówieniami. Będzie można składać skan papierowej oferty

W przetargach internetowych można składać skan papierowej oferty – taką opinię wyda w najbliższych dniach UZP. Rynek czeka na nią od dawna. Pojawia się szansa na rozwiązanie problemu, który od pół roku spędza sen z powiek przedsiębiorcom startującym w największych przetargach. Powyżej progów unijnych muszą one być prowadzone w internecie. Tyle że wykonawcy nie wiedzą, […]

Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne

Urząd Zamówień Publicznych wydał długo wyczekiwaną opinię, z której wynika, iż: 1. Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. 2. Nie każdy dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w […]

Elektronizacja – kolejna kotrowersja

Pełnomocnictwo do złożenia oferty może być najpierw sporządzone w formie pisemnej. Jeśli zostanie zeskanowane, a plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej, to jest ono ważne. To kolejny problem związany z elektronizacją zamówień publicznych. Więcej na ten temat >>>     Interesuje Cię ta tematyka? Zobacz nasz KALENDARZ KONFERENCJI na 2019 r: Katowice – II […]