W przetargach musi się dużo zmienić. Również w karaniu

Zamiast zmieniać kodeks karny, lepiej wpisać przepisy karne do nowego prawa zamówień publicznych. Wymaga to wyważenia wielu racji oraz uwzględnienia zastrzeżeń: z jednej strony ekspertów, z drugiej – teoretyków. Sposobność do tego dają konsultacje publiczne. 25 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przygotowany przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy […]