Wycofanie algorytmu SHA-1

Informujemy, że wycofanie algorytmu SHA-1 ze środowiska ePUAP i sytemu profilu zaufanego zostaje przesunięte na dzień 31 marca 2019 r., brak dostosowania w tym terminie uniemożliwi komunikację z tymi systemami – czytamy na stronie epuap.gov.pl. Link do źródła >>>   Dowiedz się więcej na jednej z naszych konferencji: Gdańsk – Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych […]

„JEDZ” podpisany przy użyciu algorytmu SHA-1 jest ważny!

Krajowa Izba Odwoławcza, w sprawie KIO 137/19, uznała, że jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), podpisany przy użyciu algorytmu SHA-1 jest ważny. Analogiczne stanowisko prezentuje w swojej opinii Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.     Dowiedz się więcej na jednej z naszych konferencji: Gdańsk – Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych Łódź – Łódzki Kongres Prawa Zamówień […]

Podpisy kwalifikowane, które złożono przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. Z treści komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że podpisy kwalifikowane, które złożono z użyciem ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne. W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji, do czasu formalnego […]