Do wakacji nowe Prawo zamówień publicznych

Planujemy, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych w kwietniu trafi na Stały Komitet RM, przed wakacjami zostanie przyjęty przez rząd, a następnie trafi do Sejmu – powiedziała PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, poza uwagami z resortów i urzędów do MPiT wpłynęło do tej pory kilkadziesiąt pism wysłanych w ramach konsultacji społecznych […]

Kolejny krok ku nowej ustawie Pzp

W dniach 13-15 marca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu nowej ustawy Pzp. Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w kwietniu trafić ma na Stały Komitet Rady Ministrów, przed wakacjami zostanie przyjęty przez rząd, a następnie trafi do Sejmu. Link do oficjalnego pisma >>>     Dowiedz się więcej […]

Nowy projekt ustawy Pzp

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano kolejny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W projekcie m.in. zrezygnowano z podawania limitu stosowania ustawy w euro (nie 30 tys. euro a 130 tys. zł) a Izbę Koncyliacyjną KIO zastąpiono Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generelanej. Zapraszamy do lektury projektu! Link do projektu >>>   Dowiedz się więcej […]

Nowa ustawa dopiero w 2021 r.?

Jak wynika z nowej oceny skutków regulacji (OSR) nowej ustawy Prawo zamówień publicznych „Planowane wejście w życie nowej ustawy–1 stycznia 2021 r.”. W poprzednim dokumencie OSR projektodawca wskazywał 1 stycznia 2020 r. Zadaliśmy w tej sprawie pytanie do MPiT oraz UZP, czekamy na odpowiedź. Link do dokumentu >>>     Dowiedz się więcej na ten […]

Eksperci od zamówień publicznych mogą zostać pozbawieni możliwości reprezentowania stron sporów przetargowych

Wielu specjalistów reprezentujących od lat strony przetargowe przed KIO może stracić to uprawnienie. Resort przedsiębiorczości zapewnia jednak, że zmiany nie są jeszcze przesądzone. Środowisko ekspertów zamówień publicznych ma swoją specyfikę. Po pierwsze dlatego, że wielu z nich to jednocześnie specjaliści z innych branż, np. inżynierowie budownictwa czy informatycy, którzy dodatkowo zajęli się przetargami. Po drugie, […]