Korzystanie z e-usług w zamówieniach publicznych

Koniec kwietnia to ostatni dzwonek na składanie zeznań podatkowych. Z roku na rok coraz więcej podatników wykorzystuje do tego celu narzędzia e-administracji. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowań przetargowych UZP sugeruje Zamawiającym korzystającym z miniPortalu oraz ePUAPu, by – w miarę możliwości – ustalać termin na składanie ofert z pominięciem okresu 26 kwietnia – 2 […]

Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne

Urząd Zamówień Publicznych wydał długo wyczekiwaną opinię, z której wynika, iż: 1. Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. 2. Nie każdy dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w […]

Opublikowano projekt nowelizacji Prawa budowlanego

Na stronach RCL zamieszczono projekt rewolucyjnych zmian w Prawie budowlanym. Projekt wprowadza m.in.: – Nowy zakres dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie – Nowe zwolnienia z obowiązku pozwolenia na budowę – Termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – Obowiązek podłączania budynków […]

Nowa ustawa Pzp jeszcze w tej kadencji

Jak wynika z aktualnej oceny skutków regulacji projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2021 roku. W pierwszym projekcie planowano ten termin na 1 stycznia 2020 r. Jak dowiedzieliśmy się w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, rząd jest zdeterminowany, aby projekt nowej ustawy Pzp […]

Eksperci od zamówień publicznych mogą zostać pozbawieni możliwości reprezentowania stron sporów przetargowych

Wielu specjalistów reprezentujących od lat strony przetargowe przed KIO może stracić to uprawnienie. Resort przedsiębiorczości zapewnia jednak, że zmiany nie są jeszcze przesądzone. Środowisko ekspertów zamówień publicznych ma swoją specyfikę. Po pierwsze dlatego, że wielu z nich to jednocześnie specjaliści z innych branż, np. inżynierowie budownictwa czy informatycy, którzy dodatkowo zajęli się przetargami. Po drugie, […]

Elektronizacja poniżej progów przełożona o kolejny rok

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna: Niezależnie od problemów związanych ze skanami ofert wiadomo już, że o rok zostanie przesunięta elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych. Pierwotnie miały one przejść do internetu z początkiem 2020 r. – Wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zdecydowaliśmy o przesunięciu tego terminu na 1 stycznia 2021 r. – oświadczył w poniedziałek […]

Nowa ustawa dopiero w 2021 r.?

Jak wynika z nowej oceny skutków regulacji (OSR) nowej ustawy Prawo zamówień publicznych „Planowane wejście w życie nowej ustawy–1 stycznia 2021 r.”. W poprzednim dokumencie OSR projektodawca wskazywał 1 stycznia 2020 r. Zadaliśmy w tej sprawie pytanie do MPiT oraz UZP, czekamy na odpowiedź. Link do dokumentu >>>     Dowiedz się więcej na ten […]

Koniec problemów z e-zamówieniami. Będzie można składać skan papierowej oferty

W przetargach internetowych można składać skan papierowej oferty – taką opinię wyda w najbliższych dniach UZP. Rynek czeka na nią od dawna. Pojawia się szansa na rozwiązanie problemu, który od pół roku spędza sen z powiek przedsiębiorcom startującym w największych przetargach. Powyżej progów unijnych muszą one być prowadzone w internecie. Tyle że wykonawcy nie wiedzą, […]

Nowy projekt ustawy Pzp

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano kolejny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W projekcie m.in. zrezygnowano z podawania limitu stosowania ustawy w euro (nie 30 tys. euro a 130 tys. zł) a Izbę Koncyliacyjną KIO zastąpiono Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generelanej. Zapraszamy do lektury projektu! Link do projektu >>>   Dowiedz się więcej […]

Nowelizacja prawa budowlanego

Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe – takie zmiany w Prawie budowlanym proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.   „Projekt nowelizacji Prawa budowlanego w najbliższych dniach trafi do konsultacji”- zapowiada minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Nad propozycjami zmian w ustawie pracował zespół ekspertów doradzających ministrowi. […]