Do wakacji nowe Prawo zamówień publicznych

Planujemy, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych w kwietniu trafi na Stały Komitet RM, przed wakacjami zostanie przyjęty przez rząd, a następnie trafi do Sejmu – powiedziała PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, poza uwagami z resortów i urzędów do MPiT wpłynęło do tej pory kilkadziesiąt pism wysłanych w ramach konsultacji społecznych […]

Ostatnia runda konsultacji dotyczących nowych e-formularzy ogłoszeń

Komisja Europejska rozpoczęła trzeci, ostatni etap konsultacji dotyczących nowych e-formularzy ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych, który potrwa do 11 marca br. Przedmiotem konsultacji jest projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego standardowe formularze ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego Rozporządzenie wykonawcze nr 2015/1986.  Dokument jest dostępny na portalu Komisji Europejskiej Commission’s Better Regulation, jak również na forum GitHub […]

Sprzeczne orzecznictwo KIO dot. elektronizacji

Krajowej Izbie Odwoławczej nie udało się wypracować jednolitej interpretacji dotyczącej elektronicznej postaci oferty. W najnowszych wyrokach jeden ze składów orzekających uznał skan papierowej oferty za dopuszczalny, a inny doszedł do odmiennych wniosków. Problem jest o tyle istotny, że chodzi o największe zamówienia, bo to właśnie je objęła przed czterema miesiącami elektronizacja. Niestety przedsiębiorcy są przyzwyczajeni […]

Stanowisko PIIT ws. uznania za ważną oferty stworzonej i złożonej w postaci skanu papierowego formularza oferty

PIIT przekazała do Prezesa UZP swoje Stanowisko w zakresie uznania za ważną oferty stworzonej i złożonej w postaci skanu papierowego formularza oferty do pliku podpisanego następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść stanowiska >>>     Dowiedz się więcej na ten temat na jednej z naszych konferencji: Gdańsk – Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych Łódź – Łódzki […]

Podwójne karanie za zmowy przetargowe?

Obowiązująca od ponad 16 lat ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.) jest martwa. Sprawy przeciwko spółkom praktycznie nie są prowadzone. Niebawem jednak ma to się zmienić. Największy problem będą mieli przedsiębiorcy przyłapani na zmowach przetargowych. Spółki będą za to karane finansowo […]

MON szuka prawnika od przetargów – pensja 3,4 tys. zł

MON potrzebuje człowieka, który stanie do prawnych negocjacji z obcymi delegacjami. Przyjdzie mu się mierzyć z zagranicznymi prawnikami zarabiającymi miliony. Sam może jednak liczyć na pensję niedużo wyższą niż pracownik dyskontu.   „Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4800 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,6) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji” […]

W przetargach GDDKiA otwartych w 2019 brakuje 200 mln zł

Od początku 2019 roku minęło ok. 1,5 miesiąca. W tym czasie Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad otworzyła 12 przetargów o dużym znaczeniu, które dotyczą budowy lub rozbudowy dróg pod jej zarządem. Wnioski są martwiące. Tylko w trzech z tych postępowań złożono oferty, które mieszczą się w budżecie. Łącznie brakuje ponad 200 mln zł. Więcej […]

Podpisy kwalifikowane, które złożono przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. Z treści komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że podpisy kwalifikowane, które złożono z użyciem ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne. W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji, do czasu formalnego […]

„JEDZ” podpisany przy użyciu algorytmu SHA-1 jest ważny!

Krajowa Izba Odwoławcza, w sprawie KIO 137/19, uznała, że jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), podpisany przy użyciu algorytmu SHA-1 jest ważny. Analogiczne stanowisko prezentuje w swojej opinii Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.     Dowiedz się więcej na jednej z naszych konferencji: Gdańsk – Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych Łódź – Łódzki Kongres Prawa Zamówień […]

Seminarium: Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?

Zapraszamy do dyskusji o transparentności w zamówieniach publicznych. 22 lutego w gronie decydentów, zamawiających, wykonawców i zagranicznych ekspertów porozmawiamy o standardach przejrzystości i zmianach zapowiadanych w projekcie nowego prawa zamówień publicznych. 22 lutego 2019, w godz. 11:00-14:30 Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa   Więcej na ten temat >>>