Zamówienia ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ (ang. United Nations – UN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 193 państwa. W niniejszym artykule zajmiemy się zamówieniami publicznymi udzielanymi przez tę organizację.

Organizacja

Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ (ang. United Nations – UN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 193 państwa. Celem ONZ jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój przyjaznych stosunków między narodami, wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Organizacja została utworzona na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku w San Francisco. Główna siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku. 

Na System Narodów Zjednoczonych składają się:

  • 1. Organizacja Narodów Zjednoczonych złożona z sześciu organów: Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej, Rady Powierniczej, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sekretariatu. 
  • 2. Programy i fundusze Narodów Zjednoczonych, do których należą m.in.: Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP), Światowy Program Żywnościowy (WFP), Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).
  • 3. Wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych,  do których należą m.in.: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF).

Zamówienia publiczne

System Narodów Zjednoczonych, oprócz samej Organizacji Narodów Zjednoczonych, obejmuje kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów. Każdy z nich kieruje się swoimi regułami, co sprawia, że w systemie obowiązuje wiele różniących się od siebie norm prawnych oraz praktycznych reguł wyboru wykonawców. W celu ograniczenia różnorodności procedur przetargowych dla niemal wszystkich podmiotów Systemu NZ powstał wspólny instrument – United Nations Global Marketplace, czyli baza zarejestrowanych przedsiębiorców gotowych do realizowania zamówień ONZ oraz baza ogłoszeń publikowanych przez zamawiających.

Platforma United Nations Global Marketplace – UNGM, obsługiwana w 7 językach (angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i rosyjskim), dostępna jest pod adresem: https://www.ungm.org. 

Na platformie tej znajdują się takie elementy jak m.in.: ogłoszenia o postępowaniach przetargowych (zakładka: Business Opportunities), subskrypcja zawiadamiania potencjalnych oferentów o interesujących postępowaniach (usługa dodatkowo płatna znajdująca się w zakładce: Tender Alert Service), podstawowe informacje o udzielonych zamówieniach (zakładka: Contract Awards), czy opcja logowania i rejestracji nowych użytkowników (zakładka: Login and New Registrations).

Rejestracja w systemie eSourcing utworzonym przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS) umożliwia prowadzenie całego postępowania w formie elektronicznej.

Pod adresem: UNOPS znajduje się przewodnik po UNOPS eSourcing. Rejestracja w bazie UNGM jest bezpłatna i możliwa na jednym z trzech poziomów: poziomie podstawowym (Basic Level), poziomie pierwszym (Level 1), poziomie drugim (Level 2). Rejestracja na określonym poziomie decyduje o tym, w jakiej wysokości zamówienia może pozyskiwać oferent. Zamawiający prowadzący postępowanie określa, jaki poziom rejestracji jest wymagany w danym postępowaniu. W większości przypadków poziom podstawowy jest wystarczający.

Na podstawie art. 5.12 Rozporządzenia Finansowego (Financial Regulations and Rules of the United Nations ST/SGB/2013/4), zamówienia w ONZ udzielane są według zasad: najlepszego stosunku jakości do ceny, rzetelności, uczciwości i przejrzystości, skutecznej konkurencji międzynarodowej oraz interesu Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach systemu zamówień publicznych NZ realizowanych jest wiele projektów (ich wartość w 2018 roku wyniosła 18,8 mld dolarów). Wachlarz poszukiwanych przez organizacje towarów i usług jest bardzo szeroki, a podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia mają szansę na zdobycie wiarygodnego klienta. Do największych segmentów zakupowych w ramach systemu Narodów Zjednoczonych należą usługi transportowe, magazynowe i pocztowe, produkty spożywcze, napoje, leki, środki antykoncepcyjne i szczepionki. Do często zamawianych usług należą: doradztwo w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, zarządzania odpadami, a także usługi szkoleniowe, konferencyjne i gastronomiczne. 

Dodatkowe materiały na ten temat:

Platforma zakupowa ONZ
Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ i organizacji międzynarodowych w Wiedniu


Autor: Witold Jarzyński