NIK skontroluje elektronizację u zamawiających

W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzić kontrolę informatyzacji zamówień publicznych. W wykazie tematów kontroli na ten rok wskazano, iż w II i III kwartale 2019 r. Izba sprawdzi, czy wdrożono rozwiązania organizacyjne i informatyczne procesu udzielania zamówień publicznych u zamawiających. Więcej na ten temat >>>   * * * Dowiedz się więcej na […]