Zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). W art. 120 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej  „ustawą o PPK”, dokonano zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej […]