Senat uchwalił nową ustawę Pzp

Senat uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. W głosowaniu wzięło udział 71 senatorów, za było 58 a przeciw 11. 2 wstrzymało się od głosu. Tym samym zakończono parlamentarny etap prac nad nową ustawę, która teraz czeka już tylko na podpis Prezydenta. Link do wyników głosowania >>>       Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o nowej […]

Sejm uchwalił nową ustawę PZP!

W dniu 11 września, w ekspresowym tempie odbyło się drugie i trzecie czytanie projektu nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Za projektem głosowało 256 posłów, 142 przeciw, a wstrzymało się 17 posłów.       Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o nowej ustawie Pzp? Zapraszamy na cykl praktycznych konferencji: 1. II Łódzki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – […]

Komisja ds. deregulacji za uchwaleniem projektu nowej ustawy Pzp

Nadzwyczajna komisja do spraw deregulacji po rozpatrzeniu projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na posiedzeniach w dniach 20 j 21 sierpnia 2019 wnosi o uchwalenie tego projektu przez Sejm. W dniu 11 września 2019 r. w Sejmie planowane jest sprawozdanie ww. komisji na temat projektu. Wszystko więc wskazuje, iż nowa ustawa Pzp zostanie uchwalona bez […]