Wycofanie algorytmu SHA-1

Informujemy, że wycofanie algorytmu SHA-1 ze środowiska ePUAP i sytemu profilu zaufanego zostaje przesunięte na dzień 31 marca 2019 r., brak dostosowania w tym terminie uniemożliwi komunikację z tymi systemami – czytamy na stronie epuap.gov.pl. Link do źródła >>>   Dowiedz się więcej na jednej z naszych konferencji: Gdańsk – Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych […]