Zamówienia Grupy Banku Światowego

Atrakcyjne możliwości biznesowe stwarza również rynek zamówień udzielanych przez Grupę Banku Światowego. Dzisiaj po krótce omówimy procedurę ubiegania się o takie właśnie zamówienia publiczne.

W skład Grupy Banku Światowego (ang. The World Bank Group) wchodzi 5 instytucji:

  • 1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD),
  • 2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA),
  • 3. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC),
  • 4. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) oraz
  • 5. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSD).

Polska należy do 4 z wyżej wymienionych instytucji, z wyjątkiem Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych. Polska była wśród państw-założycieli Banku, jednak w 1950 r. wystąpiła z niego i przystąpiła ponownie w 1986 r.

Udziałowcami Banku Światowego jest 189 państw członkowskich. Poza 6 największymi udziałowcami (Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytania), państwa członkowskie pogrupowane są w 24 konstytuanty. Polska należy do jednej Konstytuanty wraz ze Szwajcarią, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Kirgistanem, Serbią, Tadżykistanem, Turkmenistanem oraz Uzbekistanem, czyli z tymi samymi państwami, z którymi tworzymy Konstytuantę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Zwyczajowo, Prezesem Grupy Banku Światowego jest obywatel Stanów Zjednoczonych, nominowany przez Prezydenta USA. Obecnie funkcję tę pełni David R. Malpass, wybrany na pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się 9 kwietnia 2019 r. 

Wszystkie kraje członkowskie występują w Radzie Gubernatorów. Gubernatorem reprezentującym Polskę jest Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Zakres działalności

Bank aktywnie współpracuje z Polską od 1990 r., w formie udzielania pożyczek oraz świadczenia pomocy analitycznej i doradczej. Aktualnie realizowane są dwa projekty z wykorzystaniem pożyczek BŚ – w zakresie zarządzania powodziowego.

Bank Światowy jest ważnym źródłem pomocy finansowej i technicznej dla krajów rozwijających się na całym świecie. Instytucja udziela niskooprocentowanych pożyczek, bezodsetkowych kredytów i dotacji na różnorodne cele, które obejmują inwestycje w zakresie edukacji, zdrowia, administracji, infrastruktury, finansów i rozwoju sektora prywatnego, rolnictwa i ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami naturalnymi. Oferuje również szereg przetargów publicznych, do których przystępować mogą polscy przedsiębiorcy.

Zakupy dóbr i usług w latach 2013 – 2017  

W latach 2013-2015 wartość zakupów Banku Światowego rosła dynamicznie, aby w kolejnych okresach spadać. W latach 2013-2017 stosunkowo wysoką i stabilną wartość zakupów zaobserwowano w kategoriach: konsultacje i doradztwo, usługi medyczne, oprogramowanie IT, telekomunikacja i usługi IT. Grupa Banku Światowego w roku 2018 podpisała kontrakty o wartości 66.868 mln USD

Plany zakupowe BŚ na następne lata obejmują: usługi budowlane, usługi finansowe, ropę naftową/gaz, usługi IT,  usługi w zakresie bezpieczeństwa, energię elektryczną, usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania odpadami i edukacji.


Autor: Witold Jarzyński