WYWIAD
– Dariusz Koba. Wykonawcy pokazują zamawiającym czerwoną kartkę

ZARZĄDZANIE
– Rafał Piela. Zmowa przetargowa z perspektywy zamawiającego
– Piotr Jać. Umowy eXperience Level Agreement (XLA) – nie tylko w sektorze prywatnym?
– Sebastian Pietrzyk, Bartosz Tomaszewski. Umowy IT w zamówieniach publicznych – co należy zmienić?
– Witold Jarzyński. Jak projektować umowy o zamówienie publiczne?

PRAWO
– Wojciech Kaliński. Self-cleanig – zagadnienia systemowe
– Michał Szczęsny. Zatrzymanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kwestie praktyczne
– Marta Lipińska. Przerzucenie ryzyka błędów opisu przedmiotu zamówienia na wykonawców
– Sebastian Nawrocki. Zalety i wady związane z zastosowaniem instytucji prawa opcji
– Daniel Barałkiewicz. Uchylanie się przez zamawiającego od zawarcia umowy z wykonawcą
– Marta Lipińska. Ryzyko zamawiającego przy nieuprawnionym unieważnieniu postępowania z powodu braku środków
– Przemysław Krawętkowski. Skutki niewłaściwego przygotowania OPZ, czyli jak rozmawiać z wykonawcami przed wszczęciem postępowania?
– Magdalena Kolator – Sujkowska. Kara umowa w świetle art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

ORZECZNICTWO
– Dariusz Ziembiński. Gwarancja i rękojmia w umowie o zamówienie
publiczne

– Krzysztof Puchacz. Zwrot wadium a kontrola zamówień publicznych – case study