ZARZĄDZANIE
– Analiza potrzeb i wymagań jako element zarządzania kategoriami zakupowymi w zamówieniach
publicznych (Jolanta Chowaniec, Małgorzata Skóra)
– Kryteria oceny ofert dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia (Natalia Miłostan, Piotr Schmidt)

PRAWO
– Odszkodowanie za utraconą szansę. Nowy reżim odpowiedzialności zamawiającego? (Maciej Lubiszewski)
– Zgłaszanie podwykonawcy robót budowlanych w dobie cyfrowego obiegu dokumentów (Anna Onopiuk)
– Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia – kwestie praktyczne (Wojciech Karwacki)
– Wprowadzenie podziału zamówienia na części w trakcie postępowania – czy ustawa Pzp daje taką możliwość? (Klaudia Mańka)
– Czy i na jakich zasadach wykonawca może wymienić podmiot udostępniający zasoby? (Ewelina Toborek)
– Praktyczne aspekty polisy OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Michał Szczęsny)
– Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Aleksandra Płudowska)
– Wybór oferty drugiej w rankingu po terminie związania ofertą – aspekty praktyczne (Klaudia Mańka)
– Kryteria oceny ofert na dostawy i usługi w pytaniach i odpowiedziach (Wojciech Godzina)

ORZECZNICTWO
– W labiryncie wyjaśnień aspektów kosztowych (Konrad Różowicz)
– Kiedy udostępnienie doświadczenia nie jest realne? (Katarzyna Wyzgał)
– Wysokość kar umownych w umowach PZP – ograniczenia czy też „sky is the limit”? (Marcin Józefiak)
– Przegląd najnowszego orzecznictwa KIO na temat oceny ofert (Witold Jarzyński)