ZARZĄDZANIE
Dynamiczny System Zakupów (Anna Serpina-Forkasiewicz)
Wznoszący trend PPP – jak zdobyć własny kawałek tortu? (Żaklina Ossowska)
Wdrażanie sztucznej inteligencji u zamawiających – szanse i wyzwania (Piotr Jać)
Gdy wykonawca spotyka zamawiającego (Maciej Malchar)
Jak zorganizować efektywny zespół zakupowy w jednostce publicznej? (Agnieszka Hencner-Chmiel)

PRAWO
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców w zamówieniach publicznych – kwestie praktyczne ze strony zamawiającego (Konrad Różowicz, Jan Winiarski)
Podmiot zagraniczny jako wykonawca (Natalia Miłostan, Piotr Schmidt)
Warunki udziału w przetargu na usługi bankowe – obecna praktyka i propozycje zmian (Wojciech Godzina)
Pozacenowe kryteria oceny ofert – swoboda, nie dowolność (Jacek Liput, Agata Grześkiewicz)
Przesłanki wykluczenia wykonawców związane z ochroną środowiska (Klaudia Mańka)
Jeśli nie sąd, to co? (Katarzyna Wyzgał)
Zakończenie wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego a JEDZ (Wojciech Karwacki)
Czym jest samooczyszczenie i kiedy je złożyć? (Rafał Świerzbiński)
Przesłanki bezpośredniego udzielenia zamówienia sektorowego podmiotowi powiązanemu z zamawiającym (Marta Owczarczyk)
Zmiana przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę w kontekście możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny (Martyna Dudzic-Bidzińska)
Warunek doświadczenia w zamówieniach IT – wybrane kwestie praktyczne (Konrad Różowicz)

ORZECZNICTWO
O dostępie wykonawców z państw trzecich do rynku zamówień publicznych raz jeszcze (Kalikst Nagel)
Zmian wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (Anna Onopiuk)
Pojęcie istotności w prawie zamówień publicznych (Konrad Lach)