RODZAJE PRENUMERATY

ROCZNA

 • Drukowana – 460 zł (+ 8% VAT)
 • Drukowana + elektroniczna – 560 zł (+ 8% VAT)

PÓŁROCZNA

 • Drukowana 300 zł (+ 8% VAT)
 • Drukowana + elektroniczna – 400 zł (+8% VAT)

 

ZASADY PRENUMERATY
 • Cena prenumeraty nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki (na cały okres prenumeraty) przy prenumeracie rocznej wynoszą 50 a przy prenumeracie półrocznej 25 zł.
 • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu prenumeraty.
 • Instytucje publiczne mają możliwość zamówienia prenumeraty w drodze przetargu (należy podać nr ISSN: 2300-5610).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostawy prenumeraty „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce.” oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

SPOSÓB ZAMÓWIENIA PRENUMERATY

1. Telefonicznie (535 538 934)

2. E-mail (biuro@mustreadmedia.pl)

3. Formularz zamówienia (poniżej)


FORMULARZ   ZAMÓWIENIA   PRENUMERATY

  Dane zamawiającego  Dane kontaktowe  Rodzaj prenumeraty
  OŚWIADCZENIA

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  Akceptuję zasady prenumeraty: *


  • Cena prenumeraty nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki (na cały okres prenumeraty) przy prenumeracie rocznej wynoszą 50 zł a przy prenumeracie półrocznej 25 zł.
  • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu prenumeraty.

  * - pole obowiązkowe
  ** - pole nie jest wymagane przy zamówieniach składanych przez osoby prywatne