najnowsze szkolenia
Temat szkolenia Termin Gwarancja terminu Miasto
Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców 6 - 7 lipiec Warszawa
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczny warsztat 14 lipiec Warszawa
Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla praktyków 20 - 21 lipiec Warszawa
Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla praktyków 3 - 4 sierpień Warszawa
Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki 24 - 25 sierpień Warszawa
Zamówienia publiczne w branży informatycznej (IT) – szkolenie praktyczne 7 - 8 wrzesień Warszawa
Konferencja GDAŃSK-ZAM 15 wrzesień Gdańsk
Prawo zamówień publicznych dla początkujących – szkolenie dla zamawiających i wykonawców 25 - 26 wrzesień Warszawa
Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – praktyczne szkolenie dla zamawiających, beneficjentów i kontrolerów 28 - 29 wrzesień Warszawa
Konferencja WROC-ZAM 6 październik Wrocław
Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki 12 - 13 październik Gdańsk
Konferencja WARS-ZAM 24 - 25 październik Warszawa
Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców 6 - 7 listopad Warszawa
Konferencja KRAK-ZAM 17 listopad Kraków
Prawo zamówień publicznych dla początkujących – szkolenie dla zamawiających i wykonawców 20 - 21 listopad Warszawa
Zamówienia publiczne w branży medycznej – Praktyczne szkolenie dla wykonawców i zamawiających 23 - 24 listopad Warszawa
Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki 23 - 24 listopad Wrocław
Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki 7 - 8 grudzień Kraków