najnowsze szkolenia
Temat szkolenia Termin Gwarancja terminu Miasto
Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych 29 marzec Warszawa
Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki 3 - 4 kwiecień Warszawa
Praktyka stosowania ustawy Pzp po nowelizacji z 2016 r. z uwzględnieniem specyfiki zamówień sektorowych 19 - 20 kwiecień Warszawa
Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców 26 - 27 kwiecień Warszawa
Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki 8 - 9 maj Warszawa
Ekspert Prawa Zamówień Publicznych – kompleksowe szkolenie dla praktyków 18 - 19 maj Warszawa
Prawo zamówień publicznych dla początkujących – szkolenie dla zamawiających i wykonawców 5 - 6 czerwiec Warszawa
Polski Kongres Zamawiających 19 czerwiec Warszawa
Zamówienia publiczne na roboty budowlane – praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 22 - 23 czerwiec Warszawa
Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – praktyczne szkolenie dla wykonawców 6 - 7 lipiec Warszawa