Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – praktyczne warsztaty z Andrzejem Łukaszewiczem

O szkoleniu

Termin gwarantowany!

Cena:990 zł + VAT (1 217,7‬0 zł brutto)
 • Data: 24 -25 październik 2019 r.
 • Godziny:1 dzień: 10.00 - 16.00, 2 dzień: 9.00 - 15.00
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)

Dzień 1

1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp

 • – Do jakich zamówień stosujemy nową ustawę Pzp?
 • – Wyłączenia stosowania ustawy Pzp
 1. 2. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
 • – Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • – Szacowanie wartości zamówienia
 • – Ogłoszenia
 • – Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • – Opis przedmiotu zamówienia
 • – Przedmiotowe środki dowodowe
 1. 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
 • – Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • – Warunki udziału w postępowaniu
 • – Udostępnienie zasobów
 • – Podmiotowe środki dowodowe
 1. 4. Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
 • – Składanie ofert
 • – Otwarcie ofert
 • – Ocena ofert
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. 5. Przetarg nieograniczony krok po kroku
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Wyjaśnienia i zmiany SWZ
 • Przebieg przetargu nieograniczonego z perspektywy wykonawcy i zamawiającego
 • Dokumentowanie postępowania
 • Sesja pytań i odpowiedzi uczestników

 

Dzień 2

 

 1. 6. Pozostałe tryby udzielania zamówień
 • – przetarg ograniczony,
 • – negocjacje z ogłoszeniem,
 • – negocjacje bez ogłoszenia,
 • – dialog konkurencyjny,
 • – partnerstwo innowacyjne,
 • – zamówienia z wolnej ręki.
 1. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
 • – Zakres zastosowania
 • – Ogłoszenia
 • – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • – Tryb podstawowy
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp
 • – Forma i czas trwania umowy
 • – Zasady tworzenia
 • – Obowiązkowe elementy
 • – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • – Zmiana umowy
 • – Podwykonawstwo
 1. 9. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp
 • – Odwołanie do KIO
 • – Skarga do sądu
 • – Pozasądowe formy rozwiązywania sporów

 

ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)
 
 
;
Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych. Autor książki "Zamówienia publiczne w sektorze medycznym – Praktyczny poradnik".
Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy