Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – praktyczne warsztaty z Andrzejem Łukaszewiczem

O szkoleniu

Praktyczne szkolenie dla zamawiających i wykonawców, w formie warsztatowo-wykładowej, przygotowujące do stosowania nowej ustawy Pzp.

Cena:990 zł + VAT (1 217,7‬0 zł brutto)
 • Data: 6 - 7 sierpień 2020 r.
 • Godziny:1 dzień: 10.00 - 16.00, 2 dzień: 9.00 - 15.00
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)

Dzień 1

1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp

 • – Do jakich zamówień stosujemy nową ustawę Pzp?
 • – Wyłączenia stosowania ustawy Pzp
 1. 2. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
 • – Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • – Szacowanie wartości zamówienia
 • – Ogłoszenia
 • – Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • – Opis przedmiotu zamówienia
 • – Przedmiotowe środki dowodowe
 1. 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
 • – Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • – Warunki udziału w postępowaniu
 • – Udostępnienie zasobów
 • – Podmiotowe środki dowodowe
 1. 4. Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
 • – Składanie ofert
 • – Otwarcie ofert
 • – Ocena ofert
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. 5. Przetarg nieograniczony krok po kroku
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Wyjaśnienia i zmiany SWZ
 • Przebieg przetargu nieograniczonego z perspektywy wykonawcy i zamawiającego
 • Dokumentowanie postępowania
 • Sesja pytań i odpowiedzi uczestników

 

Dzień 2

 

 1. 6. Pozostałe tryby udzielania zamówień
 • – przetarg ograniczony,
 • – negocjacje z ogłoszeniem,
 • – negocjacje bez ogłoszenia,
 • – dialog konkurencyjny,
 • – partnerstwo innowacyjne,
 • – zamówienia z wolnej ręki.
 1. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
 • – Zakres zastosowania
 • – Ogłoszenia
 • – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • – Tryb podstawowy
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp
 • – Forma i czas trwania umowy
 • – Zasady tworzenia
 • – Obowiązkowe elementy
 • – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • – Zmiana umowy
 • – Podwykonawstwo
 1. 9. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp
 • – Odwołanie do KIO
 • – Skarga do sądu
 • – Pozasądowe formy rozwiązywania sporów
ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)
 
 
;
Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych. Autor książki "Zamówienia publiczne w sektorze medycznym – Praktyczny poradnik".
Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40.

  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.