NUMER 1 Wrzesień-Październik 2013

Pierwsze wydanie czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” to liczne tematy z dziedziny prawa zamówień publicznych, zarządzania jednostkami publicznymi i kształcenia kadr zamawiających. Głównym tematem wydania jest inauguracja akcji „Czarna lista barier dla zamawiających”.

 

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • Wywiad z wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych Dariuszem Piastą

 

RYNEK

 • Najwięksi zamawiający w Polsce

 

ZARZĄDZANIE

 • Doświadczenia z dialogiem technicznym
 • Najczęstsze błędy przy organizacji pracy komisji przetargowej (Marcin Ludziejewski)
 • Zamówienia przedkomercyjne
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – proces przygotowania postępowania przetargowego (Grzegorz Bebłowski)

 

PRAWO

 • Wybór oferty po uchyleniu się wykonawcy od zawarcia umowy (Lidia Piotr-Krajecka)
 • Niedozwolone warunki stawiane konsorcjum (Grzegorz Bednarczyk)
 • FIDIC w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – uwagi ogólne (Edyta Snakowska-Estorninho)
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – co skarżyli wykonawcy? (Roman Cieślak)
 • Poprawianie w ofercie innych omyłek (Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki)
 • Koszty eksploatacji jako kryterium oceny ofert – przykłady zastosowania w praktyce (Iwona Holka)
 • Wzorcowa SIWZ (Piotr Sperczyński)
 • Wezwanie do uzupełnienia dokumentów – najczęstsze błędy zamawiających (Witold Jarzyński)

 

DEBATA

 • Czarna Lista barier dla Zamawiających

 

PRZETARG OD A DO Z

 • Przetarg na promocję i reklamę (Anna Basiak)
 • Przetarg na dostawę artykułów medycznych współfinansowany ze środków UE (Grzegorz Bebłowski)

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • Biegły sądowy ds. zamówień publicznych
NUMER 2 Listopad-Grudzień 2013

Drugie wydanie czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” to liczne tematy z dziedziny prawa zamówień publicznych, zarządzania jednostkami publicznymi i kształcenia kadr zamawiających. Głównym tematem wydania są regulacje dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • Bendorf-Bundrof: Zamawiającym zdarza się popełniać stare błędy

 

RYNEK

 • Rynek przetargów turystycznych – Marta Sypuła

 

ZARZĄDZANIE

 • Zasady doboru kryteriów oceny ofert – Piotr Sperczyński
 • Zanim wybierzemy PPP – wskazówki dla zamawiających – Krzysztof Pawłoski
 • Zarządzanie zmianą w zamówieniach publicznych – Zrinka Perčić
 • Jak skutecznie wyszukiwać wyroki KIO – Witold Jarzyński
 • Pomorska Kolej Metropolitalna – przebieg postępowania – Grzegorz Bebłowski

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • Ograniczenie podwykonawstwa – Hubert Musialik

 

PRAWO

 • Odpowiedzi na pytania wykonawców – Marek Tomasik
 • Wykluczenie z powodu przynależności do grupy kapitałowej – dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska
 • Procedura rozwiązywania sporów w warunkach kontraktowych FIDIC – Edyta Snakowska-Estorninho
 • Funkcjonalność jako kryterium oceny ofert – Irena Skubiszak Kalinowska
 • Problemy z art. 22 ust. 5 – Ewa Żak
 • Zarządzanie ryzykiem przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane – Andrzej Łukaszewicz

 

DEBATA

 • Odwołania poniżej progów – czy przepisy wymagają zmian?

 

Przetarg od A do Z

 • Przetarg na obsługę prawną – Krzysztof Hodt
 • Zakup aparatu USG poprzedzony dialogiem technicznym – Danuta Jaskulska

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • Rozwój kariery zamawiającego – Bartłomiej Kardas
 • Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych – Patrycja Cydejko
 • Nadchodzące szkolenia

 

NUMER 3 Styczeń-Luty 2014

W trzecim wydaniu czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” czytelnicy będą mogli przeczytać o przyczynach porażki instrumentów elektronicznych, takich jak aukcja czy licytacja elektroniczna, w polskim systemie zamówień publicznych.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • Cichosz: NIK wnikliwie przygląda się przetargom w służbie zdrowia

 

RYNEK

 • Rynek przetargów publicznych w 2013 r. – Marta Sypuła

 

ZARZĄDZANIE

 • Kto się boi aukcji elektronicznych? – Lech Wendołowski
 • Kryteria oceny ofert. Fakty i mity – Zrinka Perčić
 • Zmowy przetargowe – jak je wykrywać? – Agata Smerd
 • Autostrada A2 – Historia udzielenia zamówienia z „wolnej ręki” i jej finał w Komisji Europejskiej – Ewa Stankiewicz

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • Wizja lokalna jako przedmiot kontroli – Piotr Suliga
 • Budynki użyteczności publicznej w opisie warunków udziału w postępowaniu – Hubert Musialik

 

PRAWO

 • Oświadczenia osób fizycznych jako potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania – Piotr Wiśniewski
 • Nowe regulacje dotyczące podwykonawców w zamówieniach publicznych – Grzegorz Bednarczyk
 • Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Krzysztof Hodt
 • Kwalifikacja wykonawców w postępowaniach wielostopniowych – Marcin Ludziejewski
 • Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych – Piotr Sperczyński

 

DEBATA

 • Niezawisłość KIO – założenia i rzeczywistość – Ewa Sikorska

 

PRZETARG OD A DO Z

 • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej – Małgorzata Pętela
 • Wybór partnera prywatnego w trybie ustawy Pzp – Krzysztof Pawłoski.

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • XI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień publicznych w Warszawie (Bożena Jamka-Czyż).
 • Nadchodzące szkolenia
NUMER 4 Marzec-Kwiecień 2014

W czwartym wydaniu czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” czytelnicy mogą przeczytać m.in. o przyczynach rozbieżności w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • Czaban: Przy tworzeniu prawa nie słucha się głosu ekspertów

 

RYNEK

 • Budownictwo z wykorzystaniem OZE – Marta Roszak, Grupa Marketingowa TAI, PressInfo

 

ZARZĄDZANIE

 • Między młotem a kowadłem – Małgorzata Zych, specjalista ds. zamówień publicznych
 • Wdrożenie aukcji elektronicznych u „małego” zamawiającego – Lech Wendołowski, Współtwórca i wspólnik pierwszej polskiej platformy przetargowej SOLDEA
 • Przetarg na przesyłki dla sądownictwa – dr Rafał Zgorzelski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • Kryteria pozacenowe jako przedmiot kontroli  – Piotr Suliga, kontrolujący, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

PRAWO

 • Zapisy SIWZ chroniące zamawiającego a praktyka realizacji inwestycji – Michał Skorupski Członek SIDiR, współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich
 • Ocena realności udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego – Wioleta Bajda, radca prawny
 • Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych po nowelizacji – Ewa Wiktorowska, Były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP
 • Czy przepis dotyczący zadawania pytań do SIWZ jest niezgodny z dyrektywą? – Dariusz Ziembiński, Prokurent, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o.
 • Umowa OC jako potwierdzenie ubezpieczenia wykonawcy – Piotr Juchniewicz, broker ubezpieczeniowy

 

ORZECZNICTWO KIO

 • Rozbieżności w orzecznictwie KIO – Sylwester Kuchnio, członek Krajowej Izby Odwoławczej
 • Najczęstsze błędy proceduralne przed KIO – Ewa Sikorska, członek Krajowej Izby Odwoławczej

 

DEBATA

 • Prezes Jacek Sadowy – plusy i minusy – Witold Jarzyński, redaktor naczelny „Zamawiającego”

 

PRZETARGI OD A DO Z

 • Utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem klauzul społecznych – Ilona Zalewska, specjalista ds. zamówień publicznych
 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek – Danuta Jaskulska, specjalista ds. zamówień publicznych

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • Jak wybrać dobrą firmę szkoleniową? – Iwona Holka, szkoleniowiec APEXnet
 • Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych
NUMER 5 Maj - Czerwiec 2014

W piątym wydaniu czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” czytelnicy mogą przeczytać m.in. o zamówieniach sektorowych czy najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • Trojan: Częste zmiany przepisów nie służą stabilizacji systemu zamówień publicznych.

 

RYNEK

 • Skutki podniesienia progów – Renata Polisiakiewicz.

 

ZARZĄDZANIE

 • Zrób za darmo aukcję lub licytację z „Zamawiającym” i SOLDEA – Witold Jarzyński.
 • Należyta staranność na etapie realizacji zamówienia – Małgorzata Dębczyńska-Zachacz.
 • Udział pracowników merytorycznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania – Wojciech Adamczyk.
 • Zamówienia sektorowe na przykładzie działalności przedsiębiorstwa energetyki cieplnej – Lidia Piotr-Krajecka.

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • Przetargi organizowane przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy Pzp – Hubert Musialik.

 

PRAWO

 • Nowelizacja ustawy Pzp z 14 marca 2014 r. – Grzegorz Bednarczyk.

 • Czy orzecznictwo chroni zamawiających przed nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez wykonawców? – Grzegorz Mazurek.

 • Najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące zamówień publicznych – Zbigniew Raczkiewicz.

 • Co robić, gdy upłynie termin związania ofertą? – Krzysztof Hodt.

 • Umowa o roboty budowlane po nowelizacji w zakresie podwykonawstwa – Edyta Snakowska-Estorninho.

 

ORZECZNICTWO KIO

 • Zamówienia z wolnej ręki na nadzór autorski w świetle opinii KIO  Ewa Sikorska.

 

DEBATA

 • Reakcja rynku na podniesienie progu bagatelności – Monika Sacewicz.

 

PRZETARGI OD A DO Z

 • Zamawianie kursów zawodowych w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE – Ilona Zalewska.

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • X Dzień Otwarty Zamówień Publicznych w Warszawie – Iwona Wierzgała.
 • Nowe przepisy UE dotyczące zamówień publicznych i koncesji – konferencja w Brukseli – Zbigniew Raczkiewicz.
 • Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Eksperci „Zamawiającego” odpowiedzą na pytania Czytelników! – Witold Jarzyński.
NUMER 6 Lipiec - Sierpień 2014

W szóstym wydaniu czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” czytelnicy mogą przeczytać m.in. dziesięcioleciu naszej obecności w Unii Europejskiej z perspektywy rynku zamówień publicznych.

 

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • Kowalski: Ustawę Pzp należy napisać od nowa

 

RYNEK

 • Wzrost wartości rynku w 2013 r. – Witold Jarzyński
 • Rynek zamówień po orzeczeniu TK – Renata Polisiakiewicz

 

ZARZĄDZANIE

 • Chiny – na co zwrócić uwagę w negocjacjach z wykonawcami – Przemysław Czerklewicz
 • Dialog techniczny kluczem do właściwego opisu przedmiotu zamówienia – Katarzyna Jarek
 • Społeczna gospodarka rynkowa – pusty slogan czy wskazówka do interpretacji prawa zamówień publicznych? – Adam Majgier
 • Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin – Łukasz Gralak, Matylda Kraszewska

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • Korekty finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy UE – Przemysław Wierzbicki, Jakub Brzeski

 

PRAWO

 • Modele udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro – Ewaryst Kowalczyk
 • Charakter prawny wykazu osób – Wojciech Piórkowski
 • Zamówienia wirtualne – Iwona Holka
 • Zamówienia in-house w świetle przepisów nowe dyrektywy – Zbigniew Raczkiewicz
 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa – Andrzej Łukaszewicz

 

ORZECZNICTWO KIO

 • Opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji – Ewa Sikorska.

 

DEBATA

 • 10 lat Polski w UE z perspektywy rynku zamówień publicznych

 

PRZETARGI OD A DO Z

 • Przetarg na usługi pocztowe – jak napisać właściwie SIWZ – Rafał Zgorzelski, Rafał Szczęsny
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w PPP – Damian Michalak

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • Prac w kontroli zamówień publicznych – Hubert Musialik
 • Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zadaj pytanie naszym ekspertom!
NUMER 7 wrzesień - październik 2014

W siódmym wydaniu „Zamawiającego” opisujemy wyniki pierwszej edycji naszej akcji „Czarna Lista Barier dla Zamawiających”.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • TSUE wypowie się na temat art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

 

RYNEK

 • Podniesienie progu bagatelności – spadek liczby przetargów mniejszy od prognoz – Tomasz Berdyga, Luiza Markowska

 

ZARZĄDZANIE

 • Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Grzegorz Bebłowski
 • Podpis elektroniczny – zastosowanie w zamówieniach publicznych – Lech Wendołowski
 • Zakupy publiczne. Czy zamówienia publiczne można realizować metodami biznesowymi?- Elżbieta Wacława Gnatowska, Mateusz Borowiecki
 • eKatalogi – sposób na optymalizację wydatków publicznych – Iwona Holka

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • Rażąco niska cena jako przedmiot kontroli – Piotr Suliga

 

PRAWO

 • Czy istnieje możliwość odzyskania opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO – Mikołaj Zdyb
 • Certyfikaty zgodności wydawane przez jednostki certyfikowane i notyfikowane – Joanna Jańczy
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – Irena Skubiszak-Kalinowska
 • Badanie rzetelności podmiotu trzeciego – Agata Smerd
 • Regulamin zamówień o wartości do 30 000 euro – Piotr Sperczyński
 • Zamówienia na dostawy i usługi IT – Tomasz Glinkowski

 

ORZECZNICTWO KIO

 • Dopuszczalność rozpoznawania przez KIO odwołań na postanowienia zawarte we wzorach umów – Ewa Sikorska.

 

DEBATA

 • Czarna Lista Barier dla Zamawiających – edycja 2014 – Witold Jarzyński

 

PRZETARGI OD A DO Z

 • Usługi informatyczne w chmurze obliczeniowej z perspektywy zamówień publicznych – Zbigniew Raczkiewicz

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • Kurs zamówień publicznych w Jastrzębiej Górze – Iwona Wierzgała
 • Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Na pytania czytelników odpowiadają eksperci „Zamawiającego”
NUMER 8 listopad - grudzień 2014

Ósme wydanie „Zamawiającego” zbiega się w czasie z wejściem w życie kolejnej już nowelizacji ustawy Pzp. Tym samym nasi autorzy wiele miejsca poświęcają nowym regulacjom, które – niekiedy – w sposób wręcz rewolucyjny zmieniają podejście do zamówień publicznych w Polsce. Taką zmianą z pewnością będzie obowiązek częstszego stosowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty. Dotychczas zamawiający w ponad 90{3c81e11baf25b0b0c77a7768bf977d25deec921913c285f06bc499592f27323b} przetargów stosowali jedynie cenę jako kryterium oceny ofert. Po 19 października 2014 r. taka praktyka będzie już jednak wyjątkiem a nie regułą. To duże wyzwanie intelektualne dla polskich zamawiających, gdyż – o czym często się zapomina – stawianie pozacenowych kryteriów oceny ofert jest bardzo trudne i wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. 

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

– Gnatowska: Wyczerpała się już formuła obecnej ustawy Pzp

 

RYNEK

– Konkurencyjność zamówień publicznych– Tomasz Berdyga, Luiza Markowska

 

ZARZĄDZANIE

– Cykl życia produktu jako kryterium wyboru oferty – Barbara Sakowska

– Kryterium jakości opinii prawnej – Piotr Wiśniewski

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

– Niedozwolony podział zamówień na części – Anna Węcławska

 

PRAWO

– Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. – Grzegorz Bednarczyk

– Próbka, czyli niewykorzystywane możliwości – Łukasz Gralak

– Transakcje M&A w kontekście zamówień publicznych – Krzysztof Feluch, Piotr Kunicki

– Jak nie wystawiać referencji – Grzegorz Rogalewicz

– Prawo opcji w praktyce – Marcin Ludziejewski

 

ORZECZNICTWO KIO

– Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny – Anna Packo

– Uwzględnienie odwołania – Sylwester Kuchnio

 

ORZECZNICTWO TSUE

– Doprecyzowanie przesłanek udzielenia zamówień in-house – Witold Jarzyński

 

DEBATA

– Czy potrzebujemy nowej ustawy Pzp – Jan Styliński

 

PRZETARG OD A DO Z

– Dostawa i wdrożenie medycznego zintegrowanego systemu IT – Michał Zastrzeżyński

– Wybór doradcy PPP – Adriana Bronikowska, Alina Sarnacka

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– Czy specjaliści ds. zamówień publicznych są poszukiwani na rynku? – Witold Jarzyński, Mirosława Jemioło, Anna Wysocka, Piotr Zygmunt

– Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

– Na pytania czytelników odpowiadają eksperci „Zamawiającego”

NUMER 9 styczeń - luty 2015

W pierwszym wydaniu pisma w nowym roku po raz kolejny poświęcamy bardzo wiele miejsca biznesowym metodom zakupowym. Próbujemy również odpowiedzieć na pytanie, jak przenieść dobre praktyki z sektora prywatnego na grunt zamówień publicznych. Bardzo ciekawym głosem w tej dyskusji jest wywiad z ekspertem, który będą mogli Państwo przeczytać. W tym wydaniu polecam również niezwykle interesujący tekst na temat informatyzacji procesu udzielania zamówień publicznych. Proces zapoczątkowany w Urzędzie Miasta Łodzi może być świetną nauką dla innych zamawiających, którzy już za kilka lat – w związku z koniecznością implementowania nowych dyrektyw Unii Europejskiej – staną przed podobnym wyzwaniem.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

– Filipowski: Proces zakupowy to dużo więcej niż sam przetarg

 

RYNEK

– Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce  – Tadeusz Joniewicz

 

ZARZĄDZANIE

– Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych – Elżbieta Zdanowicz

– System kontroli wewnętrznej – Anna Szeliga

– Informatyzacja zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi- Marcin Kalmus

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

– Taryfikator. Korekty finansowe w praktyce kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich – Piotr Suliga

 

PRAWO

– Tajemnica przedsiębiorstwa – Wojciech Piórkowski

– Złożenie nieprawdziwych informacji w przetargu publicznym a odpowiedzialność karna wykonawcy – Fatima Mohmand

– Self – cleaning w kontekście poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy – Jerzy Mastalerz, Jarosław Kola

– Konsekwencje upadłości wykonawcy – Konrad Majewski, Kamil Stolarski

– Wykonanie zastępcze w umowie o zamówienie publiczne – Łukasz Gralak, Piotr Trębicki

– Kryteria środowiskowe w praktyce – Barbara Sakowska

 

ORZECZNICTWO KIO

– Uchylenie zakazu zawarcia umowy – Ewa Sikorska

 

ORZECZNICTWO TSUE

– Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie – Zbigniew Raczkiewicz

 

DEBATA

– Wybory samorządowe – anatomia porażki przetargów na systemy informatyczne – Lech Wendołowski

 

PRZETARGI OD A DO Z

– Zamawianie rzeczy używanych – Robert Jaroszewski

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– Rekordowa konferencja zakupowa na stadionie narodowym – Marcin Dulnik

– Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

– Na pytania czytelników odpowiadają eksperci „Zamawiającego”

NUMER 10 marzec - kwiecień 2015

Instytucje publiczne działają według wielu różnych schematów. Inaczej skonstruowana jest struktura organizacyjna ministerstwa czy szkoły wyższej, a inaczej gminy czy domu pomocy społecznej. Najczęściej model funkcjonowania zamawiającego jest efektem przypadkowej ewolucji a nie przemyślanego planu. W tym numerze przyjrzymy się więc, jakie modele występują wśród organizacji zakupowych i dlaczego jedne z nich są znacznie lepsze i efektywniejsze od innych.

 

Kilka miesięcy po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych nadal kontynuujemy omawianie poszczególnych zmian. Najwięcej miejsca poświęcamy analizie stosowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty. Niestety, wzrost zainteresowania innymi niż cena kryteriami – jak pokazują nasi autorzy – w wielu przypadkach wcale nie idzie w parze z przemyślanym ich stosowaniem.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

– Weele: Instytucje rządowe znacznie wolniej uczą się na własnych błędach niż przedsiębiorstwa prywatne

 

RYNEK

– Środki unijne na lata 2014-2020 – co należy wiedzieć – Ingrid Szrajer

 

ZARZĄDZANIE

– Pozacenowe kryteria wyboru ofert nie działają
właściwie – Michał Skorupski

– Jak i po co stosować FIDIC w zamówieniach
publicznych? – Jacek Piliszek

– Modele funkcjonowania organizacji
zakupowych – Elżbieta Wacława Gnatowska

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

– Nieprawidłowości w zakresie opisu sposobu
dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Anna Węcławska

 

PRAWO

– Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamówienia jako „nowe” kryterium przedmiotowe – Anna Packo

– Manipulowanie parametrami oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji – Jarosław Kola

– Koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia – Grzegorz Bednarczyk

– Licytacja elektroniczna – potencjalne problemy i propozycje ich rozwiązania – Marcin Kalmus

– Ugoda w umowach o zamówienie publiczne – Wojciech Merkwa

– Uchylanie się od podpisania umowy a udzielenie zamówienia kolejnemu wykonawcy z listy – Rafał Kmiecik

 

ORZECZNICTWO KIO

– Sumowanie wiedzy i doświadczenia w ramach konsorcjum – Emil Kawa, Honorata Łopianowska

– Forma uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – Krzysztof Hodt

 

ORZECZNICTWO TSUE

– Stanowisko RP i KE w sprawie C-324/14 – Witold Jarzyński

 

DEBATA

– Nowe dyrektyw dotyczące zamówień publicznych – rewolucja, czy ewolucja? – Paweł Nowicki

 

PRZETARGI OD A DO Z

– Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego – Anita Romanowska

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– Zostań ekspertem Banku Światowego – Witold Jarzyński

– Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

– Na pytania czytelników odpowiadają eksperci „Zamawiającego”

NUMER 11 maj - czerwiec 2015

Powoli, lecz nieubłaganie, zbliża się termin implementacji do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych. W tym numerze „Zamawiającego” analizujemy więc pierwsze informacje dotyczące pomysłów na nową ustawę o  systemie zamówień publicznych. Są one niekiedy naprawdę rewolucyjne – począwszy od likwidacji trybu zamówienia z wolnej ręki, a skończywszy na wyodrębnieniu Krajowej Izby Odwoławczej ze struktur Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

– Telles: W Wielkiej Brytanii zastosowano podejście „kopiuj – wklej”

 

RYNEK

– Nadal dużo błędów w przetargach współfinansowanych przez UE – Witold Jarzyński

– Unijny rynek zamówień publicznych – Zbigniew Raczkiewicz

 

ZARZĄDZANIE

– Zarządzanie projektem zakupowym w zamówieniach publicznych – Elżbieta Gnatowska, Przemysław Pesz vel Presz.

– Koncepcja wdrożenia dyrektyw – czyli jak będzie wyglądała nowa ustawa o systemie zamówień publicznych? – Kamil Stolarski, Konrad Majewski.

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

– Wyłączenie stosowania ustawy Pzp do zakupu materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji i Internecie – Piotr Suliga

 

PRAWO

–  Ochrona praw autorskich w zamówieniach publicznych – Tomasz Zalewski

– Forma czynności przedłużenia terminu związania ofertą – Michał Makowski

– Umowy o prace i waloryzacja wynagrodzenia – problemy interpretacyjne – Marek Kowalski

– Prawidłowe stosowanie art. 12a – Michał Zastrzeżyński

– Treść gwarancji wadialnej – Andrzej Łukaszewicz

– Koncesja: Wezwanie oferenta do uzupełnienia dokumentów po wyborze oferty
najkorzystniejszej – Adriana Bronikowska, Alina Sarnacka

 

ORZECZNICTWO KIO

– Wyłączenia obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych – Honorata Łopianowska

 

ORZECZNICTWO TSUE

– Minimalne wynagrodzenie pracowników podwykonawców z innego państwa – Tomasz Zalewski

 

DEBATA

– Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 107/12) – Ewa Sikorska

 

PRZETARGI OD A DO Z

– Praktyczny przewodnik po licytacji elektronicznej – część 1 – Elżbieta Zdanowicz

– Procedura i przebieg konkursu – Grzegorz Bebłowski

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych – Ewa Wiktorowska

– Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

– Na pytania czytelników odpowiadają eksperci „Zamawiającego”

NUMER 12 lipiec - sierpień 2015

W tym numerze „Zamawiającego” poruszamy dwa tematy, które wzbudzały wiele kontrowersji w środowisku zamówień publicznych w ostatnim czasie. Pierwszy z nich dotyczy obliczania terminów na wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w sytuacji, gdy ostatni dzień tego terminu przypada w sobotę. Sprawę wywoływało nowe stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którym do obliczania terminów bezpośrednie zastosowanie mają przepisy – nieznanego w Polsce – rozporządzenia Rady nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku. Druga sprawa budząca kontrowersje to zastosowanie trybu wyboru wykonawcy remontu Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Zamawiający zastosował tryb niekonkurencyjny, co budzi wątpliwości wielu praktyków prawa zamówień publicznych.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

– SMITH: Konkurencja jest kluczem do uzyskania dobrych rezultatów

 

RYNEK

– Dlaczego zamawiający nie stosują pozacenowych kryteriów? – Witold Jarzyński

 

ZARZĄDZANIE

– Niedoceniona umowa – Małgorzata Zych

– Whistleblowing – zarządzanie ryzykiem i polityka compliance w zamówieniach publicznych – Elżbieta Gnatowska, Wojciech Rogowski

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

– Dzielenie zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków europejskich – Piotr Suliga

 

PRAWO

– Termin do wniesienia odwołania przypadający w sobotę  – Maciej Sikorski

– Ogłoszenie o zamówieniu jako istotny element postępowania – Grzegorz Bebłowski

– Wskaźniki w ocenie sytuacji ekonomicznej wykonawcy – Grzegorz Bednarczyk

– Konsorcjum jako zmowa przetargowa w kontekście wyroku SOKiK z dnia 19 lutego 2015 r. – Barbara Giermek

– Przetargi pocztowe: przykłady dobrych i złych praktyk Rafał Zgorzelski

– Odrzucenie oferty w przypadku złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny po terminie wyznaczonym przez zamawiającego – Lidia Piotr-Krajecka

– Tajemnica przedsiębiorstwa – problemy interpretacyjne –  Michał Zastrzeżyński

 

ORZECZNICTWO KIO

– Wykluczenie wykonawcy z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych – Honorata Łopianowska

– Stan rzeczy jako podstawa do wydania orzeczenia przez KIO – Tomasz Glinkowski

 

ORZECZNICTWO TSUE

– Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska

 

DEBATA

– W jakim trybie należało odbudować Most Łazienkowski? – Maciej Sikorski

 

PRZETARGI OD A DO Z

– Praktyczny przewodnik po licytacji elektronicznej – część 2 – Elżbieta Zdanowicz

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– Nowe zasady zamówień publicznych – czy jest szansa na „nowe otwarcie”? – Dariusz Koba

– Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

– Na pytania czytelników odpowiadają eksperci „Zamawiającego”

NUMER 13 wrzesień - październik 2015

Konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie prawa zamówień publicznych oznaczać będzie nie tylko przyjęcie nowej ustawy, ale również – w dłuższej perspektywie – rewolucyjną wręcz zmianę w sposobie komunikacji miedzy uczestnikami rynku. Elektronizacja będzie bowiem wprowadzona niemal na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co wymusi daleko idące zmiany technologiczne i organizacyjne. W trzynastym wydaniu „Zamawiającego” przyjrzymy się nadchodzącym zmianom, spróbujemy określić ich zakres, wskazać potencjalne zagrożenia i wytyczyć kierunki, w których powinien pójść polski ustawodawca w procesie implementacji unijnych przepisów.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

– Grabarczyk: Rynek jest w trakcie nauki posługiwania
się pozacenowymi kryteriami

 

RYNEK

– Andrzej Karol Gawłowski: Analiza rynku zagospodarowania odpadów
komunalnych

 

ZARZĄDZANIE

– Witold Jarzyński: Czarna lista barier – edycja 2015

– Zbigniew Raczkiewicz: Koszty zamówień publicznych

– Paweł Trojan: Elektronizacja zamówień publicznych

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

– Piotr Suliga: Obowiązek zamieszczania wykazu dokumentów
w ogłoszeniu

– Rafał Baczewski: Naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert

– Hubert Musialik: Postępowanie beneficjentów po wezwaniu do zwrotu środków unijnych

 

PRAWO

– Michał Zastrzeżyński: Autopoprawki zamawiającego i wykonawcy
w postępowaniach przetargowych

– Wojciech Piórkowski: Instytucja preferencji wspólnotowych
w zamówieniach publicznych

– Ewelina Kurowska: Waloryzacja umów zawartych przed
19 października 2014

 

ORZECZNICTWO KIO

– Honorata Łopianowska: Pozacenowe kryteria oceny ofert w orzecznictwie
– Ewa Sikorska: Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności
– Anna Packo: Polisa ubezpieczeniowa

 

ORZECZNICTWO TSUE

– Aneta Wala: Jakość personelu wykonawcy przydzielonego
do realizacji zamówienia jako kryterium wyboru oferty

 

DEBATA

– Jarosław Kola: Pożyczka jako przedmiot zamówienia publicznego

 

PRZETARGI OD A DO Z

– Katarzyna Zadykowicz-Sokół: Zamówienia na usługi ochrony osób
i mienia – najczęściej popełniane błędy przez zamawiających

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– Agnieszka Ptaszyńska: Na co zwrócić uwagę wybierając szkolenie
z zamówień publicznych?

– Najciekawsze szkolenia z zamówień publicznych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

– Na pytania czytelników odpowiadają eksperci „Zamawiającego”

NUMER 14 listopad - grudzień 2015

Zmieniające się interpretacje przepisów prawa to poważny problem dla uczestników rynku zamówień publicznych. Przykładem może być tutaj kwestia składania wadium w formie gwarancji bankowej przez jednego z członków konsorcjum. W ostatnim okresie pojawiły się liczne – co niestety najistotniejsze – sprzeczne ze sobą orzeczenia Krajowej Izby Odwoławcze i Sądów Okręgowych. W tym numerze dokonujemy dogłębnej analizy tego problemu a także orzecznictwa, aby pomóc Czytelnikom w praktycznym stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych w tym zakresie.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł. (wersja elektroniczna)

WYWIAD

– Zastosowanie technologii BIM w zamówieniach publicznych

 

RYNEK

– Witold Jarzyński: Zamówienia publiczne a problem imigrantów

 

ZARZĄDZANIE

– Roman Cieślak: Łódź: Historia tworzenia Wydziału Zamówień Publicznych

– Witold Jarzyński: SIP LEGAL – innowacyjny system informacji prawnej

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

– Rafał Baczewski: Naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp stwierdzone w wyniku kontroli

 

PRAWO

– Marcin Żurek: Dokumenty składane przez podmioty z Republiki Włoskiej

– Grzegorz Bednarczyk: Kłopot konsorcjum z wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

– Wojciech Piórkowski: Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

– Paweł Trojan: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – szanse i zagrożenia

– Tomasz Glinkowski: Zamówienia o wartości poniżej progu bagatelności

– Matylda Kraszewska, Marek Sterniczuk: Zasady wyjaśniania treści SIWZ w praktyce branży medycznej

 

ORZECZNICTWO KIO

– Honorata Łopianowska: Badanie jakości przedmiotu oferty na podstawie próbki

– Ewa Sikorska: Zasada stosunkowego podziału kosztów w postępowaniu odwoławczym

 

ORZECZNICTWO TSUE

– Aneta Wala: Konflikt interesów i termin na wniesienie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

DEBATA

– Jarosław Kola: Dopuszczalność stosowania art. 6a ustawa Pzp w „sytuacjach awaryjnych”

– Katarzyna Zadykowicz-Sokół: Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. (V Ca 4080/14)

– Anna Packo: Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2015 r. (sygn. XXIII Ga 1041/15)

 

PRZETARG OD A DO Z

– Ilona Zalewska: Świadczenie usług cateringowych w trakcie konferencji

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– Nadchodzące szkolenia

NUMER 15 styczeń - luty 2016

Praca w zamówieniach publicznych wymaga specyficznego zestawu umiejętności. W tym numerze “Zamawiającego” poruszamy temat kompetencji wymaganych od kupców w sektorze publicznym.
Okazuje się, iż oprócz wiedzy na temat prawa i odpowiedniego doświadczenia, od osób pracujących w tej branży coraz częściej wymaga się posiadania odpowiednich umiejętności społecznych, komunikacyjnych i związanych z zarządzaniem projektami oraz czasem. Wymagania wobec pracowników coraz bardziej przypominają te stawiane wobec kupców w sektorze prywatnym i zakupów biznesowych.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł. (wersja elektroniczna)

WYWIAD

– Sadowy: Tracimy niepowtarzalną szansę zbudowania nowoczesnego systemu zamówień publicznych

 

RYNEK
– Zbigniew Raczkiewicz: Liderzy i outsiderzy zamówień publicznych w UE

 

ZARZĄDZANIE
– Piotr Kunicki: Kontrakty open-book
– Katarzyna Cichoń, Jan Karasek: Transformacja organizacji zakupowych trwa

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
– Anna Węcławska: Nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

 

PRAWO
– Michał Zastrzeżyński: Właściwe przygotowanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach
– Katarzyna Zadykowicz-Sokół: Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne
–  Grzegorz Bebłowski: Dialog konkurencyjny
– Michał Makowski: Podstawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle art. 72 Dyrektywy 2014/24/UE

 

ORZECZNICTWO KIO
– Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa KIO
– Paweł Trojan: Zdolność kredytowa, jako źródło informacji dla oceny zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy
–  Ewa Sikorska: Wykonalność orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
– Honorata Łopianowska: Badanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby przez pryzmat rzetelności i realności udostępnienia zasobów

 

ORZECZNICTWO TSUE
– Tomasz Zalewski: Dopuszczalność określania wymagań dotyczących stosowania przepisów prawa krajowego o płacy minimalnej

 

DEBATA
– Wojciech Merkwa: Nowe dyrektywy a rola zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

PRZETARG OD A DO Z
– Witold Jarzyński: Zamówienia publiczne na rewitalizację

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
–  Agnieszka Piątkowska: Kompetencje kupców w sektorze publicznym
– Agata Szewczuk: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2016 – rewolucja czy farsa?
– Nadchodzące szkolenia

 

NUMER 16 marzec-kwiecień 2016

Kolejne wydanie „Zamawiającego” zbiega się w czasie z pracami nad największą nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych od czasów jej uchwalenia w 2004 r. Nie znamy jeszcze ostatecznych zapisów nowelizacji, ale już teraz możemy przewidywać, iż w systemie zamówień publicznych dojdzie do małej rewolucji. Czy będzie to zmiana na lepsze, czy na gorsze, przekonamy się już w pierwszych miesiącach stosowania nowych przepisów w praktyce. Tymczasem
już teraz mogą Państwo przeczytać w „Zamawiającym” pierwszą analizę projektu nowelizacji.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD

 • 3 – Pałysa: Nie wykorzystujemy szansy jaką dają przetargi organizacji międzynarodowych

 

RYNEK

 • 5 – Tomasz Zalewski: Benchmarking Public Procurement 2016 – jak wypadła Polska?

 

ZARZĄDZANIE

 • 7 – Michał Zastrzeżyński: Tworzenie centrum usług wspólnych jako sposób na uzyskanie oszczędności
 • 10 – Marcin Mikulewicz: Best Value Procurement (BVP) – Zmiana paradygmatu w zamówieniach publicznych?

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • 15 – Anna Węcławska: Niedozwolone zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – przykłady naruszeń

 

PRAWO

 • 18 – Katarzyna Zadykowicz-Sokół: Błędy zamawiających popełniane w umowach
 • 24 – Jan Furtas, Daniel Panek: Interpretacje indywidualne prawa podatkowego w zamówieniach publicznych
 • 26 – Magdalena Maksimiuk: Tajniki wariantowości, czyli jak oswoić „odmienność wykonania”?
 • 29 – Marcin Żurek: Procedura wyjaśnienia treści ofert i poprawienia omyłek
 • 36 – Paulina Sawicka: Problem ochrony danych osobowych a zasada jawności
 • 40 – Magdalena Kulińska, Robert Siwik: Opracowanie koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia jako kryterium oceny oferty
 • 43 – Michał Makowski: Zastrzeżenie klauzuli adaptacyjnej i prawa opcji w świetle Dyrektywy 2014/24/UE

 

ORZECZNICTWO KIO

 • 49 – Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa KIO
 • 51 – Paweł Trojan: Zasada jawności postępowania
 • 58 – Ewa Sikorska: Pojęcie interesu w uzyskaniu zamówienia

 

ORZECZNICTWO TSUE

 • 63 – Aneta Wala, Aleksandra Kunkiel-Kryńska: Bezpośrednie stosowanie dyrektyw zamówieniowych

 

DEBATA

 • 65 – Grzegorz Bednarczyk: Główne założenia nowelizacji prawa zamówień publicznych

 

PRZETARG OD A DO Z

 • 70 – Ilona Zalewska: Przetarg na zakup i montaż mebli biurowych

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ 

 • 75 – Nadchodzące szkolenia

 

NUMER 17 maj-czerwiec 2016

Stało się to, w co jeszcze kilka miesięcy temu, trudno było uwierzyć ekspertom prawa zamówień
publicznych i obserwatorom rynku. Polska nie zdążyła implementować na czas przepisów unijnych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych. Niewielkim pocieszeniem może być fakt, iż nie jesteśmy w Unii Europejskiej odosobnieni w tym aspekcie. Dyrektywy mimo to obowiązują a prace nad nowelizacją są na bardzo zaawansowanym etapie (w momencie oddawania tego numeru do druku Komisji Gospodarki i Rozwoju zakończyła procedowanie projektu nowelizacji). Tym samym w tym wydaniu „Zamawiającego” przyglądamy się z bliska najważniejszym propozycjom nowych regulacji, tym bardziej iż wiele spośród nich ma charakter rewolucyjny.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna)

RYNEK

 • 2 – Grzegorz Makowski: Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych
 • 5 – Tomasz Zalewski: EAFIP – wsparcie w innowacyjnych zamówieniach
  IT
 • 6 – Witold Jarzyński: Problemy z implementacją dyrektyw wśród państw
  członkowskich UE

 

ZARZĄDZANIE

 • 8 – Tomasz Michalczyk: Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)
 • 13 – Andrzej Zawistowski: Aktywny udział jednostki zakupowej w analizie
  potrzeb organizacji
 • 15 – Artur Malinowski: Elektronizacja zamówień publicznych – co dalej?

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • 18 – Anna Węcławska: Zamówienia mieszane po nowelizacji

 

PRAWO

 • 21 – Michał Zastrzeżyński: Poleganie na zasobach innego podmiotu
  – planowane zmiany
 • 25 – Witold Jarzyński: JEDZ w praktyce
 • 28 – Lidia Piotr-Krajecka: Zamówienia sektorowe po nowelizacji
 • 30 – Marcin Kalmus: Obowiązek informacyjny w zakresie mechanizmu
  odwróconego obciążenia VAT – problemy praktyczne
 • 35 – Magdalena Kulińska, Robert Siwik: Formułowanie zarzutów
  odwołania do KIO
 • 39 – Grzegorz Bebłowski: Rażąco niska cena w świetle nowelizacji ustawy
  Pzp
 • 42 – Honorata Łopianowska: Przesłanki wykluczenia wykonawcy po
  nowelizacji

 

ORZECZNICTWO KIO

 • 51 – Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa KIO, TSUE,
  SN i sądów okręgowych
 • 54 – Ewa Sikorska: Nowelizacja przepisów regulujących postępowanie
  odwoławcze

 

ORZECZNICTWO TSUE

 • 61 – Aneta Wala: Odszkodowanie za niezgodne z prawem udzielenie
  zamówienia z wolnej ręki

 

PRZETARG OD A DO Z

 • 70 – Grzegorz Bednarczyk: Przetarg nieograniczony po nowelizacji

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ 

 • 71 – Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych
 • 74 – Witold Jarzyński: Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016
  – perspektywa MŚP
 • 75 – Najnowsze szkolenia
NUMER 18 lipiec-sierpień 2016

Po wielu miesiącach oczekiwania doczekaliśmy się nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych implementującej unijne dyrektywy zamówieniowe. Nowe regulacje są różnie oceniane przez uczestników rynku. Z jednej strony podkreśla się uelastycznienie procedury czy odciążenie wykonawców od części obowiązków biurokratycznych. Z drugiej strony podkreśla się pośpiech w jakim nowe przepisy były uchwalane, a co za tym idzie liczne mankamenty i niespójności nowelizacji. Bez względu na ocenę, „Zamawiający” będzie bacznie przyglądał się stosowaniu przepisów nowelizacji i dostarczał wszystkim Czytelnikom niezbędnej wiedzy, aby skutecznie stosować nowe regulacje w praktyce.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • 2 Zawistowski: podział na zakupy prywatne i publiczne jest sztuczny

 

RYNEK

 • 4 Małgorzata Przewalska: eKatalogi – Platforma zakupowa dla podprogowych zamówień publicznych

 

ZARZĄDZANIE

 • 8 Tomasz Pomorski: Maverick buying – jak okiełznać „dzikie” zakupy?
 • 13 Artur Malinowski: Platformy zakupowe – od pomysłu do realizacji
 • 16 Łukasz Rozdeiczer: Szpitalne grupy zakupowe

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • 20 Anna Węcławska: Nieprawidłowości w zakresie udostępniania potencjału podmiotów trzecich

 

PRAWO

 • 24 Piotr Kunicki: Wykluczenie wykonawcy z powodu wyczerpania zasobów
 • 28 Anna Szymańska: Nowe narzędzia wspierania innowacji w zamówieniach publicznych
 • 34 Sebastian Lech: Treść oferty – kwestie praktyczne
 • 39 Magdalena Marciniak: Instytucja self-cleaningu w kwalifikacji podmiotowej wykonawców
 • 43 Robert Siwik: Czy nowelizacja daje możliwość mniej korzystnego traktowania wykonawców spoza Porozumienia Światowej Organizacji Handlu GPA?

 

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 • 46 Lidia Piotr-Krajecka: Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych – studium przypadku

 

ORZECZNICTWO KIO

 • 52 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
 • 56 Ewa Sikorska: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 roku (sygn. akt: III CZP 111/15)

 

ORZECZNICTWO TSUE

 • 61 Tomasz Zalewski: Wyłączenie spod reżimu zamówień publicznych umów, które są zawierane z wszystkimi wykonawcami spełniającymi z góry ustalone warunki

 

DEBATA

 • 66 Piotr Trębicki, Marek Sterniczuk: Niska cena w przetargach coraz częściej pod lupą – czy nowelizacja coś zmieni?
 • 70 Witold Jarzyński: Nowelizacja to dopiero początek zmian

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • 73 Witold Jarzyński: Konferencja „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka stosowania przepisów po nowelizacji”
 • 75 Najnowsze szkolenia
NUMER 19 wrzesień - październik 2016

W 19stym wydaniu „Zamawiającego” przyglądamy się bliżej poszczególnym przepisom wprowadzonym na mocy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. Szczególną uwagę Czytelnicy powinni zwrócić na artykuły dotyczące stosowania umów o pracę w zamówieniach publicznych, czy konsekwencji zastosowania tzw. „odwróconej” procedury oceny ofert. Godny polecenia jest również „okładkowy” tekst dotyczący konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, pod kątem stosowania prawa zamówień publicznych.

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD

 • 2 Bałdys: Nawet najlepsza ustawa nie podniesie kompetencji
  zamawiających

RYNEK

 • 4 Totis Kotsonis: Brexit – konsekwencje dla brytyjskiego prawa zamówień publicznych oraz stosowania unijnych zasad dotyczących pomocy publicznej
 • 9 Witold Jarzyński: Analiza polskiego rynku zamówień publicznych

ZARZĄDZANIE

 • 12 Kamil Adamski: Analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO)
 • 16 Małgorzata Filipek: Plany zamówień publicznych
 • 20 Małgorzata Gołyńska: Zakupy wspólne po nowelizacji

DEBATA

 • 24 Rafał Sebastian Bałdys, Michał Skorupski: Przejęcie robót od wykonawcy a kary umowne – teoria, praktyka i jej skutki

PRAWO

 • 30 Łukasz Mackiewicz: Konsekwencje złożenia przez wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • 34 Grzegorz Bednarczyk: Oferta wariantowa po nowelizacji
 • 37 Piotr Juchniewicz: Konsekwencje zastąpienia zamówień uzupełniających i dodatkowych zamówieniami powtarzalnymi
 • 40 Ewa Sikorska: Udostępnianie przez podmiot trzeci zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia
 • 46 Michał Makowski: Stosowanie klauzul przetargowych niweczących udzielenie „podprogowego” zamówienia na usługi społeczne
 • 51 Jarosław Kola: Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • 59 Witold Jarzyński: Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – wezwanie do uzupełnienia dokumentów po nowelizacji
 • 63 Grzegorz Rogalewicz: Zastosowanie „odwróconej” procedury wyboru może zmienić wynik przetargu

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 • 65 Lidia Piotr-Krajecka: System kwalifikowania wykonawców w zamówieniach sektorowych

ORZECZNICTWO KIO

 • 69 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • 73 Anna Łagocka: Przedsięwzięcia edukacyjne związane z nowelizacją organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych
 • 75 Nadchodzące szkolenia
NUMER 20 listopad - grudzień 2016

20ste, jubileuszowe wydanie „Zamawiającego” ukazuje się kilka miesięcy po wejściu w życie największej w historii nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie może więc zabraknąć tematów poświęconych praktyce stosowania nowych przepisów. Jak w każdym numerze „Zamawiającego” sporo miejsca poświęcamy pozaprawnym aspektom dokonywania zakupów publicznych. Nie inaczej jest w tym wydaniu, gdzie ponownie pochylamy się na tematem całkowitego cyklu życia produktu (TCO).

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD

 • 2 Cichoń: W zakupach publicznych również możliwe jest partnerstwo biznesowe

ZARZĄDZANIE

 • 4 Grzegorz Klimarczyk: Czy możliwe są efektywne zakupy pod reżimem prawa zamówień publicznych?
 • 8 Mariusz Turek, Wiktor Rak: Cykl życia produktu (TCO) w prawie zamówień publicznych

DEBATA

 • 12 Bohdan Widła: Udział w dialogu technicznym a wykluczenie z powodu udziału w przygotowaniu postępowania po nowelizacji

OKIEM KONTROLUJĄCEGO

 • 16 Agnieszka Wiśniewska-Celmer: Definicja „nieprawidłowości” w perspektywie finansowej 2014 – 2020

PRAWO

 • 25 Paulina Sawicka, Tomasz Siedlecki: Procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”)
 • 29 Maciej Jastrzębski: Zamówienia publiczne finansowane z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Funduszy Norweskich
 • 36 Małgorzata Gołyńska: Dokumenty żądane od podmiotu trzeciego i podwykonawcy
 • 40 Grzegorz Bednarczyk: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • 43 Irena Skubiszak-Kalinowska: Co należy wiedzieć o Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ)?
 • 50 Justyna Jaworska-Pietraszko: Prawo opcji w kontekście znowelizowanej definicji dostaw
 • 52 Witold Jarzyński: Zamawiający nie może żądać umów o pracę od wykonawcy
 • 54 Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski: Możliwości zmian umów zawartych w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 • 63 Tomasz Glinkowski: Zastosowanie konstrukcji in house na tle art. 136 ustawy Pzp

ORZECZNICTWO KIO

 • 66 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
 • 68 Ewa Sikorska: Wymogi formalne odwołania po nowelizacji

ORZECZNICTWO TSUE

 • 72 Tomasz Zalewski, Aleksandra Kunkiel-Kryńska: Sprawa Finn Frogne – wraca temat zmian umów zamówieniowych

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

 • 74 Witold Jarzyński: Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych za nami
 • 76 Najnowsze szkolenia
NUMER 21 styczeń - luty 2017

Kolejny numer „Zamawiającego” obfituje w ciekawe tematy z rynku zamówień publicznych, w większości związane z efektami dużej nowelizacji prawa z 2016 r. Zamawiający i wykonawcy stosując nowe przepisy w praktyce napotykają liczne trudności (np. z JEDZ, czy tzw. procedurą odwróconą), które staramy się wyjaśniać na łamach naszego pisma. Ciekawym wydarzeniem, które jest godne odnotowania, jest opublikowanie pierwszego w naszym kraju ogłoszenia o partnerstwie innowacyjnym. Ten nowy tryb z pewnością daje nowe możliwości promowania nowych technologii w sektorze publicznym i z ciekawością będziemy przyglądali się efektom jakie przyniesie jego pierwsze zastosowanie w Polsce.

 

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD
– 2 Siwik: JEDZ sprawia najwięcej problemów

RYNEK
– 4 Witold Jarzyński: Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych
– 6 Tomasz Zalewski: Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce

ZARZĄDZANIE
– 8 Marta Andrecka, Beata Faracik: Prawa człowieka w zamówieniach publicznych
– 14 Artur Malinowski: Aspekty praktyczne elektronizacji zamówień publicznych – czyli jak wdrożyć system zakupowy?
– 16 Michał Skorupski: Praktyczne aspekty prowadzenia procedury zmiany w umowach budowlanych po nowelizacji – o czym powinni pamiętać zarówno wykonawcy jak i zamawiający?
– 22 Zygmunt Kopacz: Urząd Miasta Bydgoszczy uruchomił platformę zakupową
– case study

DEBATA
– 24 Witold Jarzyński: Przetargi publiczne w cieniu działań cyberprzestępców

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
– 26 Anna Węcławska: Niedozwolone porozumienia pomiędzy wykonawcami i inne czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych

PRAWO
– 29 Agnieszka Gwóźdź-Kuzior: Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne – analiza art. 145a ustawy Pzp
– 32 Maciej Jastrzębski: Dokumenty składane w postępowaniu przez zagranicznego wykonawcę
– 37 Magdalena Kulińska: Zbyt wysoka cena oferty jako przyczyna unieważnienia postępowania
– 41 Arkadiusz Szyszkowski: Procedura odwrócona – szansa czy pułapka?
– 44 Katarzyna Zadykowicz-Sokół: Wykluczenie wykonawców z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych oraz umów w sprawie zamówienia publicznego – art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp
– 51 Marek Szydło: Konsorcja wykonawców realizujących zamówienia publiczne dla SPZOZ
– 54 Bartłomiej Wachta, Michał Bagłaj, Jakub Krysa: Wykorzystanie potencjału podmiotów trzecich w postępowaniach wieloetapowych

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
– 58 Lidia Piotr-Krajecka: Równoważność – obowiązek stosowania w przetargach sektorowych poniżej progów unijnych

ORZECZNICTWO KIO
– 61 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
– 64 Irena Skubiszak-Kalinowska: Czy zakaz dzielenia zamówień oznacza nakaz ich agregacji?
– 68 Ewa Sikorska: Wskaźnik dotyczący podatku VAT jako kryterium oceny ofert

ORZECZNICTWO TSUE
– 71 Zbigniew Raczkiewicz: Orzeczenie Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-299/11

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 75 Witold Jarzyński: Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
– 76 Najnowsze szkolenia

NUMER 22 marzec - kwiecień 2017

W kolejnym wydaniu „Zamawiającego” dominują tematy związane z elektronizacją zakupów. Jest to trend powszechny, który występuje zarówno na rynku zakupów prywatnych, jak i zamówień publicznych. Pochylamy się również nad nową i bardzo ciekawą koncepcją oceny zamawiających, czyli nad metodą „tajemniczego klienta”. Czy może ona na stałe zawitać do zamówień publicznych?

 

 

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

WYWIAD
– 3 Bebłowski: PSZP ma aktywnie działać na rzecz poprawy rynku zamówień publicznych
RYNEK
– 5 Witold Jarzyński: Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych
– 7 Zbigniew Raczkiewicz: Unijny rynek zamówień publicznych
– 12 Edyta Musielak: Digitalizacja rynku zakupów
ZARZĄDZANIE
– 15 Michał Bagłaj, Łukasz Węgrzyn, Piotr Kaniewski, Jakub Krysa: Agile – szansa na efektywne i innowacyjne zamówienia publiczne
– 19 Dariusz Ziembiński: Zasada proporcjonalności
– 21 Witold Jarzyński: Elektronizacja zamówień publicznych – prezentacja założeń
DEBATA
– 22 Witold Jarzyński: „Tajemniczy klient” w zamówieniach publicznych
PRAWO
– 25 Piotr Wiśniewski: Opis prawa opcji
– 31 Małgorzata Filipek: Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
– 36 Katarzyna Zadykowicz-Sokół: Obowiązek zamawiającego określenia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
– 41 Anna Tryfon-Bojarska, Marta Kittel, Małgorzata Stachowiak, Włodzimierz Dzierżanowski: BIM w zamówieniach publicznych
– 44 Tomasz Glinkowski: Partnerstwo innowacyjne – prawidłowe przeprowadzenie procedury oraz konstrukcja treści umowy
– 46 Michał Wołoszczuk, Natalia Kotłowska: Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp – problemy interpretacyjne w świetle nowelizacji
– 49 Grzegorz Matejczuk: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
– 54 Piotr Sokołowski: Pojęcie istotnej części składowej ceny lub kosztu w stosunku do rażąco niskiej ceny oferty
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
– 57 Lidia Piotr-Krajecka: Zamówienia dotyczące infrastruktury krytycznej
ORZECZNICTWO KIO
– 62 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
– 66 Ewa Sikorska: Kary finansowe nakładane przez Krajową Izbę Odwoławczą
ORZECZNICTWO TSUE
– 71 Tomasz Zalewski: Zakres szczegółowości opisania przez zamawiającego sposobu oceny ofert w ramach kryteriów wyboru ofert wskazanych w dokumentacji przetargowej
KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 73 Witold Jarzyński: Polski Kongres Zamawiających
– 75 Najnowsze szkolenia

NUMER 23 maj - czerwiec 2017

Oddajemy w Państwa ręce 23 numer pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Numer, w którym dominują tematy związane z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi z nieprecyzyjnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przykładem może tutaj być problem ze stosowanie tzw. procedury odwróconej, która – w odpowiednich warunkach – może wpłynąć na wynik postępowania przetargowego.

 

Cena egzemplarza archiwalnego –  20 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD
3 Laszczyński: Rynek transportu publicznego czekają poważne wyzwania

RYNEK
6 Witold Jarzyński: Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych

ZARZĄDZANIE
8 Jan Karasek, Katarzyna Cichoń: Innowacje w zamówieniach publicznych
11 Michał Bloch: E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
14 Monika Winsche: Problemy z art. 26 ustawy Pzp

PRAWO
18 Agnieszka Gwóźdź-Kuzior: Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3
22 Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski: Czy zastosowanie procedury odwróconej może rodzić podstawę do zarzutów podczas kontroli?
28 Paulina Nowicka: Odwołanie w przypadku procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne
30 Maciej Jastrzębski: Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) a zamówienia publiczne
32 Tomasz Zalewski: Podział zamówienia na części jako sposób na uelastycznienie zamówień publicznych
36 Piotr Trębicki, Marek Sterniczuk: Problemy z podawaniem nazw podwykonawców
40 Adrian Przepiórka: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy zawarte w JEDZ
42 Adrianna Chmiel: (Nie)stosowanie ustawy Pzp, czyli konsekwencje dobrowolnego lub nieświadomego poddania się reżimowi zamówień publicznych
45 Justyna Olszewska-Stompel: Zamówienia in-house po nowelizacji 2016
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
54 Lidia Piotr-Krajecka: Kryteria selekcji w przetargu ograniczonym w zamówieniach sektorowych – praktyczne problemy i przykłady
ORZECZNICTWO KIO
60 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
63 Ewa Sikorska: Zmiany w regulaminie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

ORZECZNICTWO TSUE
67 Zbigniew Raczyński: Sprawa T-419/15 – za niskie i za wysokie oferty w ramach jednego postępowania przetargowego

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
70 Witold Jarzyński: Za nami Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
73 Witold Jarzyński: Cykl praktycznych konferencji
75 Najnowsze szkolenia

NUMER 24 lipiec - sierpień 2017

Cena egzemplarza archiwalnego –  20 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD

2 Filipiak: Nie sposób pozytywnie ocenić zmian w zakresie zamówień na usługi społeczne

 

RYNEK

6 Witold Jarzyński: Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych

 

ZARZĄDZANIE

8 Grzegorz Klimarczyk: Tworzenie metodyki zakupów publicznych
11 Justyna Olszewska-Stompel: Zarządzanie zespołem zamówień publicznych – fakty i mity
17 Adam Rzeżacz, Damian Czernik: Manipulacje kryteriami wyboru przez dostawców, czyli jak złożyć najwyższą ofertę i wygrać?
20 Marta Janowska: Compliance w zamówieniach publicznych

 

DEBATA
24 Marek Kowalski:Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia

 

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
28 Monika Winsche: Czy zmiana ogłoszenia o zamówieniu to sprawa banalna?

 

PRAWO
33 Katarzyna Siemion, Katarzyna Z. Zadykowicz–Sokół: Zamawiający (nie) może żądać od wykonawców umów o pracę z pracownikami
37 Michał Makowski: Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 145a ustawy Pzp
41 Wojciech Wołoszyk: Kryteria jakościowe oraz podział zamówienia na części w przetargach publicznych na usługi tłumaczeń pisemnych
48 Jakub Krysa, Michał Bagłaj: Zamówienia in-house a zasada uczciwej konkurencji
52 Łukasz Sadłowski: Nowe reguły odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym
56 Michał Prętnicki: Centralny zamawiający a samorządowe centrum usług wspólnych

 

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
59 Lidia Piotr-Krajecka: Stosowanie ustawy Pzp przez zakłady budżetowe przy udzielaniu zamówień sektorowych

 

ORZECZNICTWO KIO
64 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
66 Irena Skubiszak-Kalinowska: Udział podwykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w świetle najnowszych orzeczeń KIO – zagadnienia wybrane

 

ORZECZNICTWO TSUE
71 Tomasz Zalewski: Uzupełnienie dokumentów dotyczących doświadczenia oraz podmiotów trzecich, a także dopuszczalność powoływania się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum

 

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
76 Witold Jarzyński: Za nami Polski Kongres Zamawiających

NUMER 25 wrzesień - październik 2017

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD 
– 2 Bartłomiej Wachta: Nowelizacja osłabiła monopole na rynku IT

RYNEK
– 4 Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych
– 6 Michał Goś. Go green! – strategia zakupów publicznych OECD

ZARZĄDZANIE
– 9 Witold Jarzyński. JEDZ jest zły… i taki jeszcze pozostanie

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
– 10 Tomasz Glinkowski. Zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
– 13 Monika Winsche. Czy potrafisz uniknąć zbędnych dokumentów w postępowaniu?

PRAWO
– 19 Aleksandra Piech, Michał Bagłaj. Wpływ RODO na zamówienia publiczne
– 26 Adrianna Chmiel, Mikołaj Chałas. Ugoda z jednostkami sektora finansów publicznych
– 30 Emilia Urbańczak. Obszar obronności i bezpieczeństwa w systemie zamówień publicznych
– 35 Marek Stompel. Uzupełnianie JEDZ-a, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu, a zagadnienie ich aktualności
– 40 Lidia Piotr-Krajecka. Zasady udzielania zamówień publicznych
– 47 Marcelina Daszkiewicz. Wykluczenie wykonawcy z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd
– 52 Wojciech Wołoszyk. Pułapki związane ze stosowaniem zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia

ORZECZNICTWO KIO
– 55 Witold Jarzyński. Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
– 57 Justyna Olszewska-Stompel. Potencjał podmiotów trzecich – analiza przepisów prawa oraz orzecznictwa wspólnotowego i krajowego

ORZECZNICTWO TSUE
– 65 Julita Hoffmann. Unieważnienie postępowania jako uzasadnienie interesu we wniesieniu odwołania
– 69 Piotr Źlik. Omówienie wyroku TSUE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie Archus et Gama (C-131/16)

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 73 Witold Jarzyński. Cykl praktycznych konferencji
– 75 Najnowsze szkolenia

NUMER 26 listopad - grudzień 2017

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD
– 2 Włodzimierz Dzierżanowski. Nowa ustawa Pzp nie powinna być
rewolucyjna
ZARZĄDZANIE
– 4 Marek Kowalski. Skutki braku dopuszczenia wykonawców
do kształtowania treści umów
– 6 Witold Jarzyński. Jak udzielać zamówień na usługi szkoleniowe?

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
– 10 Paweł Granecki. Opis przedmiotu zamówienia a naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

PRAWO

– 14 Paulina Sawicka, Bartosz Ślemp. Dokumenty podmiotowe
wykonawców zagranicznych
– 17 Marek Stompel. Przetarg nieograniczony krok po kroku
– 25 Miłosz Bugiel, Dominika Jura. Zaświadczenia ZUS i Urzędu
Skarbowego – zasadność żądania dokumentów na potwierdzenie
spełnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania
– 30 Mirela Perczak. O mnogości JEDZ-ów
– 34 Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Przedterminowe zakończenie umowy
o zamówienie publiczne

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
– 39 Bartłomiej Wachta. Stosowanie art. 136 ustawy Pzp po nowelizacji
– 43 Lidia Piotr-Krajecka. Zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy Pzp
na podstawie art. 138a

ORZECZNICTWO KIO
– 47 Ewa Sikorska. Aktualność oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw do wykluczenia po nowelizacji ustawy Pzp.
– 52 Marek Stompel. Gwarancja ubezpieczeniowa – rozbieżności
orzecznictwa

ORZECZNICTWO TSUE
– 58 Grzegorz Matejczuk. Upływ terminu związania ofertą
– glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie C-35/17

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 64 Witold Jarzyński. Za nami konferencja GDA ŃSK.ZAM 2017

 

NUMER 27 styczeń - luty 2018

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł. (w formie elektronicznej)

WYWIAD
– Paweł Granecki. Mało, którego wykonawcę stać na skargę na orzeczenie KIO

ZARZĄDZANIE
– Witold Jarzyński. Naucz się dobrze kupować na II Polskim Kongresie Zamawiających!
– Michał Orzechowski. Nadużywanie pozycji dominującej przez zamawiającego

DEBATA
– Michał Bagłaj. Prognoza wpływu ustawy o jawności życia publicznego na system zamówień publicznych okiem kontrolującego
– Daniel Konicz. Podwykonawstwo w zamówieniach typu in-house

PRAWO
– Mirela Perczak. Problemy z procedurą „odwróconą”
– Joanna Presz-Król. Cofnięcie odwołania po wniesieniu skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO
– Grzegorz Rogalewicz. Pozacenowe kryteria oceny ofert – najczęstsze błędy
– Lidia Piotr-Krajecka. JEDZ – problemy w wypełnianiu formularza w formie pisemnej
– Kamila Mizeracka, Łukasz Jaźwiński. Zasada równego traktowania wykonawców z uwzględnieniem art. 7 ust. 1a ustawy Pzp w świetle Porozumienia Światowej Organizacji Handlu i innych umów międzynarodowych
– Tomasz Glinkowski. Wspólne udzielanie zamówień przez podmioty zobowiązane oraz niezobowiązane do stosowania ustawy Pzp
– Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Glosa do wyroku z dnia 12 maja 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I AC a 1036/16)
– Marta Janowska, dr Piotr Kunicki. Kiedy opłaca się korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?
– Mateusz Saczywko. Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje kultury

ORZECZNICTWO KIO
– Witold Jarzyński. Przegląd najciekawszego orzecznictwa na temat zamówień publicznych
– Dorota Grześkowiak-Stojek. Automatyzm unieważnienia postępowania z powodu zbyt wysokich cen na cenzurowanym

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– Witold Jarzyński. Ogólnopolskie konferencje w 2018 r.
– Najnowsze szkolenia

NUMER 28 marzec-kwiecień 2018

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł. (w formie elektronicznej)

 

RYNEK
– 3 Małgorzata Ignatowicz. Rynek zamówień OBWE jest otwarty dla polskich firm

ZARZĄDZANIE
– 7 Łukasz Kozicki. Macierz Kraljica w budowaniu strategii dla kategorii zakupowych
– 10 Witold Jarzyński. II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
– 11 Maciej Wnuk. Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

PRAWO
– 15 Julia Jarnicka. Zawarcie umowy z kolejnym wykonawcą w przypadku wskazanym w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp
– 19 Lidia Piotr-Krajecka. Zakaz dzielenia zamówień a ustalanie wartości szacunkowej zamówienia
– 25 Michał Bagłaj. Planowane zmiany zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how
– 28 Grzegorz Wicik. Zatrzymanie wadium – uwag kilka na tle uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r., III CZP 27/17.
– 33 Marek Stompel. Unieważnienie postępowania
– 38 Marcelina Daszkiewicz. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności
– 40 Mirela Perczak. O zmianie umowy w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań podwykonawców
– 47 Michał Orzechowski. Wymiana informacji pomiędzy wykonawcami jako forma zmowy
– 50 Lidia Piotr-Krajecka. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych
– 58 Dariusz Ćwik, Mateusz Brzeziński. Sposób wykonania zamówienia jako kryterium oceny ofert

ORZECZNICTWO KIO
– 63 Redakcja. Przegląd orzecznictwa na temat zamówień publicznych
– 65 Marcin Boczek. Wpływ wykonawcy na treść umowy z zamawiającym

ORZECZNICTWO TSUE
– 68 Rafał Kittel. Stosowanie prawa krajowego sprzecznego z prawem unijnym

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 72 Witold Jarzyński. Jakich kompetencji potrzebuje nowoczesny zamawiający?

NUMER 29 maj - czerwiec 2018

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

RYNEK
– 3 Witold Jarzyński. Kary umowne w zamówieniach publicznych – raport UZP

ZARZĄDZANIE
– 5 Karolina Wróbel, Maciej Dejer. Jak wybrać „BIM Managera”? – case study przetargu ogłoszonego przez Centrum Nauki Kopernik
– 10 Marek Stompel. Centralizacja zamówień publicznych – adresaci, zalety i wady

DEBATA
– 15 Witold Jarzyński. Farsa z elektronizacji zamówień publicznych

PRAWO
– 16 Michał Bala. Ograniczenia w stosowaniu kryterium cenowego: skuteczne narzędzie czy iluzoryczny wymóg?
– 20 Mirela Perczak. Pułapki pozapieniężnych form zabezpieczenia umów
– 26 Lidia Piotr-Krajecka. Zamówienia dodatkowe i powtarzalne
– 31 Maciej Wnuk. Nowe oświadczenia o bezstronności
– 34 Wojciech Wołoszyk. Spóźniona odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia oświadczenia o grupie kapitałowej jako przyczyna wykluczenia
– 38 Marcin Boczek, Martyna Wójcik. JEDZ w postaci elektronicznej
– 46 Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz. Zamówienia innowacyjne
– 51 Dariusz Ćwik, Mateusz Brzeziński. Jak przygotować zwycięską ofertę w przetargu?
– 56 Daniel Konicz. Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu odwoławczym – wybrane zagadnienia

ORZECZNICTWO KIO
– 62 Redakcja. Przegląd orzecznictwa na temat zamówień publicznych
– 64 Katarzyna Zadykowicz-Sokół. (Nie) dopuszczalność umownego wyłączenia zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w umowach o wykonanie zamówienia publicznego
– 68 Lidia Więcław-Bator. Kryteria oceny ofert – analiza orzecznictwa

ORZECZNICTWO TSUE
– 73 Michał Bagłaj. Definicja zamówienia publicznego – wyrok w sprawie
C‑9/17 Tirkkonen

NUMER 30 lipiec - sierpień 2018

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł.

ZARZĄDZANIE

– 4 Witold Jarzyński. Koncepcja nowej ustawy Pzp
– 7 Kamil Stolarski, Konrad Majewski. Building Information Modelling (BIM) – kwestie prawne i praktyczne
– 10 Piotr Jaworski, Wiktor Rak. BVP wreszcie w Polsce! Pilotażowy proces wyboru wykonawcy za nami
– 15 Maciej Żłobiński. Przygotowanie przetargu dotyczącego wyposażenia meblowego

PRAWO

– 19 Karol Kozieł. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w świetle wytycznych UZP
– 22 Włodzimierz Dzierżanowski, Dominika Jura. Czy PZP dopuszcza możliwość użycia nazwy własnej konkretnego wykonawcy do opisu przedmiotu zamówienia?
– 27 Marcin Boczek. O zamówieniach mieszanych w kontekście art. 5c ust. 1 ustawy PZP, na przykładzie budowy hali myjni taboru kolejowego
– 32 Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Zakres obowiązywania art. 6471 KC w odniesieniu do wykonywania umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane – stanowisko PSZP
– 36 Dariusz Ćwik, Mateusz Brzeziński. Wspólnicy spółki cywilnej – ich potencjał i doświadczenie
– 40 Krzysztof Kwaśniewicz. Miarkowanie kary umownej z umowy o realizację zamówienia publicznego – czy rzeczywiście tylko w sądzie?
– 45 Grzegorz Bednarczyk. Najczęstsze błędy w pozacenowych kryteriach
oceny ofert

ORZECZNICTWO KIO

– 50 Lidia Więcław-Bator. „Rażąco niska” cena za roboty budowlane
– 56 Kamila Mizeracka. Znaczenie wyjaśnień treści oferty w postępowaniu prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ORZECZNICTWO TSUE

– 59 Jarosław Jerzykowski. Skutki upływu terminu związania ofertą. Rozważania na tle postanowienia TSUE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie C-35/17 (Saferoad Grawil)
– 67 Lidia Piotr-Krajecka. Udzielanie zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp w świetle orzecznictwa TSUE

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

– 74 Redakcja. Praca w zamówieniach publicznych

NUMER 31 wrzesień - październik 2018

Cena egzemplarza archiwalnego – 20 zł (wersja elektroniczna).

ZARZĄDZANIE

– 4 Włodzimierz Dzierżanowski. Co wiadomo, a czego nie wiadomo o systemie zamówień publicznych ze sprawozdania Prezesa UZP za rok 2017
– 8 Grzegorz Bednarczyk. Waloryzacja wynagrodzenia umownego poza art. 142 ust. 5 ustawy Pzp
– 14 Kamil Goral. Czy split payment wpłynie na rynek zamówień publicznych?
– 16 Adrian Bura. Efektywność energetyczna w zamówieniach publicznych
– 19 Dorota Skopińska-Zgódka, Włodzimierz Dzierżanowski. Nowe rozporządzenie o kosztach cyklu życia budynków
– 24 Grzegorz Bednarczyk. Sztuka odpowiadania na pytania wykonawców

PRAWO

– 29 Martyna Nyszk, Bartłomiej Wachta. Jaka jest właściwa forma udzielenia pełnomocnictwa do złożenia JEDZ ?
– 32 Daniel Konicz. Kłopoty z samooczyszczeniem w przypadkach wprowadzenia zamawiającego w błąd
– 36 Michał Bagłaj. Nowelizacja ustawy o PPP
– 40 Mirela Perczak. Przedawnienie roszczeń w zamówieniach publicznych
– 44 Agata Czarczyk, Kamila Podwapinska. Opis przedmiotu zamówienia w ramach dostaw z zastosowaniem rozwiązań równoważnych
– 48 Michał Aleksander Kulesza. Konsorcjum a porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
– 53 Anna Onopiuk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Wstrzymanie wykonania gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne
– 59 Dariusz Ćwik, Mateusz Brzeziński. Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z postępowania
– 65 Marcin Boczek. Gwarancja wadialna, w której treści wymieniono tylko jednego z członków konsorcjum – wyrok Sądu Najwyższego
– 69 Witold Jarzyński. Zaliczki w zamówieniach publicznych

ORZECZNICTWO

– 72 Bartosz Pitak. Czy każda wada postępowania stanowi przesłankę jego unieważnienia?

NUMER 32 listopad - grudzień 2018

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

– 4 Witold Jarzyński. Czy potrzebujemy Urzędu Zamówień Publicznych?
– 8 Katarzyna Marcyniuk, Magdalena Morze. Obowiązek odbioru e-faktur w zamówieniach publicznych
– 11 Dariusz Ziembiński. Dlaczego partnerstwo innowacyjne nie działa?
– 13 Grzegorz Makowski, Marcin Waszak. Pakt uczciwości. Czy to może działać w Polsce?
– 19 Renata Siwiec. Analiza przedwdrożeniowa – czyli kiedy warto stosować PPP?
– 22 Witold Jarzyński. Mini-portal krok po kroku

PRAWO

– 26 Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół, Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska. Wnoszenie wadium przez wykonawców – problemy praktyczne
– 33 Kamila Podwapinska. Prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji
– 36 Sebastian Pietrzyk. Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp – case study wynajmu namiotu na obrady Zgromadzenia Narodowego
– 39 Adam Głocki. Skutki upływu terminu związania ofertą – polemika
– 42 Tomasz Glinkowski. Porozumienie GPA – wpływ na stosowanie ustawy Pzp
– 46 Michał Bala. Zlecanie robót dodatkowych w procesie budowlanym na gruncie prawa zamówień publicznych
– 52 Kamila Mizeracka. Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych
– 56 Żaneta Urbaniak. Wyłączenie przepisów ustawy Pzp dla działalności kulturalnej
– 61 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Różnicowanie warunków udziału w postępowaniu względem konsorcjów
– 65 Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy

ORZECZNICTWO

– 69 Daniel Konicz. Ocena skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w orzecznictwie KIO
– 73 Marcin Boczek. Faktyczny udział konsorcjanta w realizacji zamówienia na roboty budowlane – konsekwencje wyroku w sprawie Esaprojekt

NUMER 33 styczeń - luty 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

– Witold Jarzyński. Kto i za ile wykonał mini-portal?
– Kamila Podwapinska, Agata Czarczyk. Weryfikacja treści oferty pod kątem zgodności oferowanych rozwiązań z opisem przedmiotu zamówienia
– Witold Jarzyński. Centralna Platforma Zakupowa
– Magdalena Marciniak. Pracownicze plany kapitałowe a zamówienia publiczne

PRAWO

– Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum
– Krzysztof Mikoda. Kontrowersje prawne dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
– Adam Głocki. Pozacenowe kryteria oceny ofert
– Agnieszka Matusiak. Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
– Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu– źródła i konsekwencje
– Michał Aleksander Kulesza. Tajemnica przedsiębiorstwa– na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?
– Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik. Czyn nieuczciwej konkurencji jako przesłanka odrzucenia oferty w prawie zamówień publicznych

ORZECZNICTWO

– Grzegorz Bednarczyk. Kilka uwag na temat opisu przedmiotu zamówienia w świetle najnowszego orzecznictwa
– Anna Moczulska, Katarzyna Jurkowska. Orzeczenie TSUE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie C-546/16 Montte i progi eliminacyjne, czyli co nowego w ocenie ofert?
– Michał Aleksander Kulesza. Moment rozpoczynający okres podlegania wykluczeniu za zmowę przetargową
– Marcin Żurek. Ewolucja interpretacji wyroku w sprawie Esaprojekt

NUMER 34 marzec-kwiecień 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– 3 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Centrum usług wspólnych jako zamawiający
– 8 Anna Kotarska, Wojciech Wołoszyk. Dobre praktyki w postępowaniach dotyczących zamówień na usługi tłumaczeń

DEBATA
– 12 Marcin Boczek, Martyna Wójcik. Projekt nowej ustawy Pzp – pierwsze wrażenia
– 27 Anna Prigan, Joanna Krakowiak, Mirella Lechna, Hanna Drynkorn, Marcin Lemkowski, Katarzyna Śliwak, Serom Kim. Nowe Prawo zamówień publicznych – analiza projektu
– 40 Agnieszka Zaborowska. Klauzule niedozwolone, czyli stop dominującej pozycji zamawiającego
– 44 Grzegorz Matejczuk. Stały sąd polubowny przy UZP – wprowadzenie do dyskusji
– 47 Julia Jarnicka. Zasady zamówień publicznych w projekcie nowej ustawy
– 50 Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka. Nowelizacja przestępstwa zakłócania przetargu publicznego

PRAWO
– 55 Grzegorz Bednarczyk. Skuteczność informacji banku, jako narzędzia oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia
– 59 Albert Bezak. Waloryzacja kontraktów budowlanych

ORZECZNICTWO
– 62 Piotr Trębicki, Damian Petz. Elektroniczne kopie dokumentów i oświadczeń wobec najnowszych orzeczeń KIO
– 65 Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka. Przeniesienie praw majątkowych do dokumentacji technicznej
– 68 Marlena Olszewska, Jarosław Jerzykowski. Walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego
– 73 Lidia Więcław-Bator. Produkt równoważny, czyli jaki?
– 77 Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka. Błędy w obliczaniu punktacji a aktualizacja rankingu ofert

NUMER 35 maj-czerwiec 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– 3 Witold Jarzyński. Chaos w elektronizacji zamówień publicznych
– 4 Maciej Wnuk. Przeciwdziałanie konfliktowi interesów
– 16 Irena Skubiszak-Kalinowska. Odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie narzędzi i urządzeń do elektronicznej komunikacji
– 24 Marcin Boczek, Martyna Wójcik. Kolejny projekt nowej ustawy PZP

PRAWO
– 34 Piotr Źlik. Skan oferty a postać elektroniczna dokumentu. Rozważania na kanwie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn. KIO 2611/18)
– 41 Agnieszka Zaborowska. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu protokołu
– 45 Wojciech Piórkowski. Wykonanie zamówienia bez udziału wykonawcy
– 49 Marcin Boczek. Składanie ofert po elektronizacji – najczęstsze błędy wykonawców
– 52 Lidia Piotr-Krajecka. Zamówienia na rynku konkurencyjnym
– 56 Anna Dynek, Paulina Sawicka. Błędy w toku trwania aukcji elektronicznej a unieważnienie postępowania
– 59 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Zbyt wygórowane wynagrodzenie wykonawcy, jako zarzut w trakcie kontroli
– 64 Tadeusz Lewandowski. Wątpliwości co do sposobu wnoszenia wadium w formie niepieniężnej w postępowaniu prowadzonym elektronicznie

ORZECZNICTWO
– 67 Sebastian Pietrzyk, Kamil Bełżek. Jawność skarg Prezesa UZP na wyroki KIO
– 71 Wojciech Bulsa, Piotr Mazuro. Uwzględnienie odwołania do KIO w części a koszty postępowania
– 74 Arkadiusz Radek, Paulina Sawicka. Skutki braku podpisu pod uzasadnieniem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w dobie elektronizacji zamówień publicznych

NUMER 36 lipiec - sierpień 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– 2 Grzegorz Klimarczyk. e-Zamówienia – nowe założenia do projektu

PRAWO
– 5 Anna Moczulska, Katarzyna Jurkowska. Nieprawdziwe informacje wykonawców i ich wpływ na postępowanie
– 11 Piotr Mazuro. Zamówienia publiczne na roboty budowlane w kontekście naruszeń w projektach UE
– 18 Lidia Piotr-Krajecka. Kształtowanie treści umowy przez zamawiającego w świetle ustawy Pzp oraz projektu nowego Pzp
– 24 Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka. Zmowa przetargowa w dobie elektronizacji zamówień publicznych
– 27 Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
– 31 Małgorzata Głocka, Adam Głocki. Skutki braku przedłużenia ważności wadium po wniesieniu odwołania
– 34 Bartłomiej Ziółkowski. Rażąco niska cena jednostkowa a rażąco niska cena całej oferty – subsydiowanie skrośne
– 37 Agata Nowaczewska. Niezaleganie z podatkami – w kraju zamawiającego czy w kraju wykonawcy?
– 41 Andrzela Gawrońska-Baran. Specyfika udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – zagadnienia wybrane
– 45 Julia Jarnicka. Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki zamawiającego
– 50 Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Naruszenie ustawy pzp, a odpowiedzialność kierownika zamawiającego
– 56 Paulina Sawicka, Tomasz Siedlecki. Rozmowa kwalifikacyjna jako kryterium oceny ofert
– 60 Jarosław Jerzykowski, Marcin Boczek, Martyna Wójcik. Projekt nowej ustawy Pzp z perspektywy sektora budowlanego

ORZECZNICTWO
– 75 Mikołaj Chałas. Interes w złożeniu odwołania
– 78 Sebastian Pietrzyk. Skan pełnomocnictwa z e-podpisem

NUMER 37 wrzesień - październik 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– 3 Paweł Dopierała, Grzegorz Klimarczyk. Elektronizacja – czyli jak zwiększyć ilość ofert w zamówieniach publicznych?
– 6 Małgorzata Dębczyńska–Zachacz. Terminy do planowania realizacji zamówień publicznych

PRAWO
– 11 Kamila Mizeracka. Czy dialog biznesu i zamówień publicznych może się udać?
– 15 Patrycja Oleksińska -Dąbrowska. Poleganie na doświadczeniu podmiotu trzeciego
– 22 Daniel Konicz. Wadium w dobie elektronizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– 28 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Otwarcie ofert elektronicznych. Analiza przypadków, czyli co może pójść nie tak
– 35 Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka. Instalacje fotowoltaiczne – robota budowlana czy dostawa?
– 38 Andrzela Gawrońska-Baran. Podwykonawstwo i preferencje europejskie w zamówieniach w dziedzinach obronności bezpieczeństwa
– 44 Adam Głocki, Małgorzata Głocka. Pełnomocnictwo i jego uzupełnienie lub poprawienie
– 48 Anna Dynek, Roksana Góral, Paulina Kowalewska. Wybór strony przystąpienia do postępowania odwoławczego

ORZECZNICTWO

– 52 Agata Wujewska. Zastosowanie trybów niekonkurencyjnych dla wyboru nowego wykonawcy po odstąpieniu od umowy z wykonawcą
dotychczasowym
– 57 Marta Lipińska, Michał Sękowski. Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
– 62 Agnieszka Zaborowska. Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego – czy warto z tym walczyć?
– 67 Aneta Walewska-Borsuk. Luka w formularzu cenowym – czy może skutkować odrzuceniem oferty?
– 70 Kacper Kaleta. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w przetargach publicznych w świetle nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
– 74 Paulina Sawicka, Tomasz Siedlecki. Nowe podejście do doświadczenia konsorcjum

NUMER 38 listopad - grudzień 2019

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP
– 3 Marcin Boczek, Martyna Wójcik. Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych
– 8 Tadeusz Lewandowski. Zakres stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych
– 13 Maria Kacprzyk-Boniecka, Dariusz Ćwik. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
– 17 Witold Sławiński. Model postępowania skargowego w aktualnym stanie prawnym oraz na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
– 21 Patrycja Oleksińska – Dąbrowska. Obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp
– 29 Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Zmiana ustawy PZP, czy zamawiający są na to gotowi?

ZARZĄDZANIE
– 32 Witold Jarzyński. Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych
– 34 Aneta Walewska-Borsuk. Błąd w ofercie wykonawcy – kiedy na obronę ma szansę wykonawca, a kiedy zamawiający?
– 37 Marcin Boczek, Martyna Wójcik. Sprawozdanie Prezesa UZP
– 43 Jacek Liput. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie oferentów z państw trzecich – wybrane kwestie

PRAWO
– 47 Agnieszka Matusiak. Interes we wniesieniu odwołania ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uchylenia zakazu zawarcia umowy i braku możliwości zwiększenia środków
– 51 Adriana Gostępska. Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
– 55 Lidia Piotr-Krajecka. Zamówienia udzielane podmiotom powiązanym

ORZECZNICTWO
– 60 Marta Pasztaleniec. Uzupełnienie pełnomocnictwa po elektronizacji zamówień publicznych
– 63 Anna Wieczorek. Związanie KIO oraz zamawiającego opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
– 67 Daniel Konicz. Rozstrzyganie o kosztach postępowania odwoławczego w świetle zasady odpowiedzialności za jego wynik – analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych
– 72 Kamil Bełżek, Karolina Klimek. Możliwość udzielenia przez sąd zabezpieczenia w sprawach ze skargi na orzeczenia KIO

NUMER 39 styczeń - luty 2020

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP
– Dorota Grześkowiak-Stojek. Przetarg nieograniczony według nowego prawa zamówień publicznych
– Patrycja Oleksińska – Dąbrowska. Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp
– Anna Moczulska. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp – cz. 1
– Lidia Piotr-Krajecka. Zamówienia mieszane według nowej ustawy Pzp
– Kamila Mizeracka. Negocjacje w trybie uproszczonym – czy czeka nas naprawdę skomplikowana procedura?

ZARZĄDZANIE
– Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Regulamin udzielania zamówień publicznych – zagadnienia ogólne
– Kamil Kinas. Nowe progi unijne od 1 stycznia 2020 r.
– Grzegorz Klimarczyk. Postępowanie na platformę e-Zamówienia oraz Inżyniera Kontraktu
– Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Praktyczne problemy ogłoszenia w TED

PRAWO
– Tomasz Dziuk. Podstawy wykluczenia w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub nałożenia kar umownych
– Ilona Zalewska. Wyłączenie dodatku stażowego z zakresu części składowych minimalnego wynagrodzenia za pracę
– Wojciech Wołoszyk. Zamawianie tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego
– Katarzyna Siemion. Weryfikacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę po wejściu w życie ustawy wdrażającej RODO
– Małgorzata Głocka, Adam Głocki. Liczenie terminu na wniesienie pytań do SIWZ, na które zobowiązany jest odpowiedzieć zamawiający

ORZECZNICTWO
– Tadeusz Lewandowski. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne według najnowszej interpretacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
– Paulina Sawicka, Tomasz Siedlecki. Prawo opcji a zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia
– Piotr Nowak. Błędy w harmonogramie rzeczowo-finansowym załączonym do oferty

NUMER 40 marzec - kwiecień 2020

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP
– Damian Michalak. Konsorcjum w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
– Edyta Sikorska-Gałecka. Odpowiedzialność za działania związane z procesem udzielania zamówień publicznych
– Tomasz Miś. Wadium w nowej ustawie Pzp
– Marcelina Daszkiewicz, Sebastian Pietrzyk. Co nowego czeka nas w postępowaniach podprogowych?
– Anna Moczulska. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp – cz.2
– Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka. Klauzule abuzywne w nowej ustawie Pzp
– Lidia Piotr-Krajecka. Zamówienie z wolnej ręki według nowej ustawy Pzp – krok po kroku – cz.1

 

ZARZĄDZANIE
– Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Wezwania, uzupełnienia oraz pytania w postępowaniu elektronicznym
– Wojciech Wołoszyk. Kodeks dobrych praktyk przetargowych dla usług tłumaczeń pisemnych i ustnych

 

PRAWO
– Kinga Cekiera, Agata Paprocka. O co może pytać zamawiający w ramach wezwania do wyjaśnień?
– Lidia Dziurzyńska – Leipert, Aleksander Grabecki. Cesja zamówienia publicznego po stronie zamawiającego
– Mirela Perczak. O terminie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
– Kinga Cekiera, Margareta Słomiana. Wprowadzenie zamawiającego w błąd

 

ORZECZNICTWO
– Jacek Liput. Zamówienia in-house po wyroku TSUE w sprawie C-285/18 Irgita
– Michał Szczodry. Elektronizacja, czyli gra błędów wykonawców i zamawiających

NUMER 41 maj-czerwiec 2020

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP

 • – Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pod rządami nowego Pzp
 • – Karolina Klimek, Magdalena Rosińska. Zmiany w odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej na gruncie nowej ustawy Pzp
 • – Joanna Hołowińska. Proporcjonalność przy ocenie fakultatywnych
  przesłanek wykluczenia w oparciu o nowe przepisy ustawy Prawo
  zamówień publicznych
 • – Michał Waraksa. Elektronizacja zamówień publicznych pod rządami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
 • – Lidia Piotr-Krajecka. Zamówienie z wolnej ręki według nowej ustawy Pzp – krok po kroku – cz.2

ZARZĄDZANIE

 • – Jan Gandziarowski, Maciej Kajrukszto. Wpływ pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację projektów budowlanych w Polsce
 • – Kamil Kinas. Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia
  epidemicznego – stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych
 • – Grzegorz Filipowski. „Elektronizacja przetargów” to za mało. Instytucje publiczne chcą pełnej cyfryzacji postępowań
 • – Małgorzata Filipek. Najczęściej popełniane błędy w zakresie zmian
  w budżecie lub planie finansowym jednostki

 

PRAWO

 • – Wojciech Wołoszyk. Tłumaczenia maszynowe a cyberbezpieczeństwo w kontekście podstawy odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp
 • – Marcin Boczek, Martyna Wójcik. Koronawirus a zamówienia publiczne
 • – Marcelina Daszkiewicz. Rażąco niska cena – ciężar dowodu
  w postępowaniu odwoławczym i moment oceny wyjaśnień składanych przez wykonawców w trybie art. 90 ust.1 ustawy Pzp
 • – Tomasz Miś. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w dobie zachorowań na COVID-19
 • – Joanna Marczewska. Czy zamawiający może określić w postępowaniu własną definicję rażąco niskiej ceny?

 

ORZECZNICTWO

 • – Wojciech Merkwa. Dziennik budowy a doświadczenie kierownika
 • – Jacek Liput. Wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyroku TSUE sprawie C-267/18 z dnia 3 października 2019 r.
Nr 42 (lipiec - sierpień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP

 • Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Opcja pod rządami nowego Pzp
 • Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Zamówienia bagatelne w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • Andrzela Gawrońska-Baran. Udzielanie i wykonywanie zamówień
  publicznych w świetle nowej ustawy Pzp
 • Maciej Kubiak, Kinga Rochalska. Zamówienia w branży kreatywnej
  w nowej odsłonie

ZARZĄDZANIE

 • Anna Serpina-Forkasiewicz. Aukcja elektroniczna – przepisy wymagają nowelizacji
 • Teresa Siudem. Korupcja w zamówieniach publicznych

PRAWO

 • Lidia Dziurzyńska – Leipert, Aleksander Grabecki, Michał Bork, Zofia
  Nejthardt. Wpływ pandemii COVID-19 na sektor budowlany
 • Paweł Nowicki. Wytyczne KE w związku z COVID-19
 • Aleksandra Janiszewska, Mikołaj Zdyb. Projekt Tarczy 4.0 – zmiany
  w zamówieniach publicznych
 • Jacek Liput. Co nowego w lex COVID-19 – czyli o kilku rozwiązaniach
  zawartych w Tarczach i ich nowelizacjach
 • Dawid Pantak, Katarzyna Kroner. Dokumenty dotyczące wyrobów
  medycznych w zamówieniach publicznych
 • Anna Węcławska. Udzielanie zamówień publicznych w stanie epidemii
 • Małgorzata Filipek. Co należy wiedzieć o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

ORZECZNICTWO

 • Mateusz Brzeziński. Błąd przy dokonywaniu zmian związanych z terminem składania ofert na miniPortalu UZP – omówienie wyroku KIO 2585/19
 • Tadeusz Lewandowski. Orzecznictwo w sprawach dotyczących braku
  możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej ze względów
  technicznych
 • Michał Szczodry. Zmowa przetargowa i środki dowodowe jej wykazania w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
Nr 43 (wrzesień - październik 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP

 • – Witold Jarzyński. Nadchodzi nowa ustawa Pzp – skąd czerpać wiedzę?
 • – Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. SWZ w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, czyli co się zmienia?
 • – Marek Stompel. Przetarg w progach krajowych w nowym PZP, czyli tryb podstawowy
 • – Anna Węcławska. Kontrola udzielania zamówień w świetle nowej
  ustawy Pzp
 • – Tadeusz Lewandowski. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
  w Prawie zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku
 • – Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Wspólne ubieganie się o udzielenie
  zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp
 • – Justyna Cienka. Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego
  postępowania o udzielenie zamówienia według nowych przepisów ustawy Pzp (klauzule przeglądowe)
 • – Przemysław Wojtylak. Analiza potrzeb jako kolejny obowiązek po stronie zamawiającego

 

ZARZĄDZANIE

 • – Edyta Sikorska-Gałecka. Kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie dopuszczalności wprowadzania istotnych zmian w umowach na realizację zamówienia publicznego
 • – Witold Jarzyński. „Efekt halo” w zamówieniach publicznych

 

PRAWO

 • – Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Dowody potwierdzające zapłatę (nie)
  wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom
 • – Małgorzata Filipek. Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • – Paulina Skórzewska. „Elektroniczne zamówienia krajowe” przed wejściem w życie nowej ustawy PZP
 • – Małgorzata Jodłowska. Skuteczne potrącenie przez zamawiającego
  wierzytelności z tytułu kary umownej
 • – Piotr Nowak. Aukcja elektroniczna – czy w przypadku jej zastosowania, można prowadzić postępowanie w procedurze odwróconej?
 • – Paulina Kowalewska. Wpływ epidemii COVID-19 na proces realizacji
  zamówień publicznych

 

ORZECZNICTWO

 • – Ilona Zalewska. O wadium w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej
Nr 44 (listopad-grudzień 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP

 • – Piotr Mazuro. Samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą
  przez wykonawcę w nowym Pzp
 • – Tomasz Miś. In-house w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień
  publicznych
 • – Ilona Zalewska. O projekcie rozporządzanie ws. wzorów ogłoszeń
  do nowej ustawy Pzp
 • – Paulina Skórzewska. Dowody w postępowaniu odwoławczym przed KIO na gruncie nowego Pzp
 • – Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Ogłoszenia w nowej ustawie Prawo
  zamówień publicznych
 • – Anna Węcławska. Zmiany umów w świetle nowej ustawy Pzp
 • – Michał Szczodry. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w świetle nowej ustawy Pzp
 • – Edyta Pietras. Postępowanie powyżej kwot unijnych w nowym Pzp

 

ZARZĄDZANIE

 • – Sebastian Pietrzyk. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2019 roku – najważniejsze wnioski
 • – Oskar Sobolewski. Znowelizowane Pzp utrudni wdrażanie PPK
 • – Kamila Mizeracka. Krótka historia o kompresji plików

 

PRAWO

 • – Krzysztof Obidziński. Wniosek o wyjaśnienie SIWZ – obowiązek
  czy uprawnienie wykonawcy?
 • – Patrycja Oleksińska–Dąbrowska. Ograniczenie możliwości potrącania kar umownych i ich zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Tarcza 4.0)
 • – Dawid Pantak. Specyfika przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na wyroby medyczne
 • – Jacek Liput. Czy kary umowne w zamówieniach publicznych będą
  ograniczone?

 

ORZECZNICTWO

 • – Martyna Wójcik. Termin na wniesienie odwołania w przypadku braku możliwości otwarcia oferty (?) – precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie ze skargi Prezesa UZP.

 

Nr 45 (styczeń-luty 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

NOWA PZP
– Kinga Rochalska. Wykluczenie wykonawców po 1 stycznia 2021 r.
– Mirela Perczak, Małgorzata Kurpisz. Zamówienia publiczne na usługi prawne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
– Damian Michalak. Czy kontrakty publiczne czeka od 2021 r rewolucja?
– Przemysław Wojtylak. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – rewolucja czy ewolucja?
– Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Otwarcie ofert w nowym Pzp
– Edyta Pietras. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe w nowym Prawie zamówień publicznych
– Tadeusz Lewandowski. Spiesz się powoli, czyli o wprowadzanych zmianach w przepisach nieobowiązującej jeszcze nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2019 r.

ZARZĄDZANIE

– Urszula Woronowicz, Małgorzata Skóra. Zarządzanie zakupami w sektorze publicznym

PRAWO

– Dariusz Ćwik, Wojciech Sobejko, Maria Kacprzyk-Boniecka. Wniesienie wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
– Paulina Sawicka. Wzór wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
– Małgorzata Filipek. Czy można uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
– Krzysztof Obidziński. Prawo zamawiającego do ingerencji w treść umowy podwykonawczej
– Dawid Pantak. Umowy dotyczące wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych – część pierwsza

ORZECZNICTWO

– Mateusz Brzeziński. Możliwość poprawienia omyłek w kosztorysie ofertowym przy wynagrodzeniu kosztorysowym
– Lidia Piotr-Krajecka. Prawo opcji w orzecznictwie

Nr 46 (marzec-kwiecień)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

 • Paweł Czarnecki. Regulacje z zakresu zamówień publicznych w instytucji kultury na przykładzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Kamila Mizeracka. Przedmiot zamówienia o poufnym charakterze
 • Jędrzej Michałek. O pełnej elektronizacji procesu z Toruńskimi
  Wodociągami

PRAWO

 • Anna Moczulska, Martyna Wójcik. Nowy Rok, nowe Pzp, (nie)nowe
  dokumenty – cz. I
 • Eliza Grodzka. Opis przedmiotu zamówienia wg. nowej ustawy Pzp
 • Patrycja Oleksińska – Dąbrowska. Szacowanie wartości zamówienia
  i konkursu zgodnie z nowym Pzp
 • Sebastian Pietrzyk, Michał Kużel. Kara umowna za brak zapłaty
  wynagrodzenia podwykonawcom
 • Dawid Pantak. Umowy dotyczące wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych – część druga
 • Marta Lipińska. Rażąco niska cena w nowym prawie zamówień
  publicznych
 • Michał Szczodry. Wezwania w nowym Pzp – przykłady cz. 1
 • Piotr Nowak. Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Arnold Pustkowski. Środki ochrony prawnej na nowych zasadach. Analiza porównawcza przepisów dotyczących środków ochrony prawnej – cz. 1 wprowadzenie
 • Paulina Skórzewska. Równoważenie pozycji stron w umowach
  o zamówienie publiczne

ORZECZNICTWO

 • Oskar Sobolewski. Wątpliwości związane z wdrożeniem PPK – nowe
  stanowisko UZP
Nr 47 (maj-czerwiec)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

Małgorzata Skóra, Urszula Woronowicz. Zamówienia na systemy IT – jak sprawnie przeprowadzić proces zakupowy i o czym pamiętać aby zakup IT był efektywny
Jan Gandziarowski, Maciej Kajrukszto. Spory w branży budowlanej z uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2
Anna Prigan. Rok 2021 w zamówieniach publicznych

PRAWO

Jarosław Kola. Zamówienia publiczne w służbie elektromobilności
Małgorzata Michałowska, Wojciech Wołoszyk. Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych dotyczących pracowników wykonawcy oraz podwykonawców, zamawiającym publicznym na podstawie art. 15r ust.1 ustawy o COVID-19
Anna Moczulska, Martyna Wójcik. „Nowy Rok, nowe Pzp, (nie)nowe dokumenty” – cz.II
Mateusz Chabowski, Piotr Kunicki. Czy na gruncie nowej ustawy Pzp dopuszczalne jest uzupełnienie pełnomocnictwa lub przedmiotowych środków dowodowych?
Dariusz Ziembiński. Unieważnienie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
Michał Szczodry. Wezwania w nowym Pzp – przykłady cz. 2
Kamila Mizeracka. Analiza potrzeb i wymagań – dla kogo ten wymóg jest najbardziej potrzebny?
Edyta Pietras. Wadium w nowym Pzp
Marta Lipińska. Odwołanie w nowym Pzp

ORZECZNICTWO

Agata Wujewska. Skuteczność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Marta Lipińska. Orzeczenie KIO a dochodzenie roszczeń przeciwko zamawiającym
Michał Szczęsny. Konsekwencje zaoferowania przez wykonawcę ceny z nieprawidłową stawką podatku VAT

Nr 48 (lipiec - sierpień 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

Henryk Tylkowski. Tail spend – ogon, końcówka naszych wydatków, czy warto się tym zajmować?

Liliana Zielińska, Natalia Janik. Nie musisz szukać pieniędzy na wadium, aby wziąć udział w przetargu. Wystarczy gwarancja wadialna

Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Problemy zamawiających w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych

Jolanta Chowaniec, Urszula Woronowicz. Opis przedmiotu zamówienia na wdrożenia systemu IT – jak się do tego zabrać?

 

PRAWO

Lidia Piotr-Krajecka. Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych

Karol Pieróg. Alternatywne metody rozwiązywania sporów wynikłych w wykonaniu umów o zamówienie publiczne

Wojciech Piórkowski. Procedura odwrócona – wybrane zagadnienia w zakresie składania jednolitego dokumentu, ocena oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie

Dawid Pantak. Procedura uzupełnienia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych

Lidia Piotr-Krajecka. „Inne” dokumenty i oświadczenia w prawie zamówień publicznych

Piotr Nowak. Udział konsorcjum w przetargu w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Edyta Pietras. Analiza potrzeb i wymagań – pomoc w wydatkowaniu środków publicznych czy udręka dla zamawiających?

Michał Szczodry. Wezwania w nowym Pzp – przykłady cz.3

 

ORZECZNICTWO

Marcin Szaładziński. Nowe interpretacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do zamówień obronnych

Mateusz Pierzchała, Bartłomiej Ziółkowski. Wykluczenie grupy kapitałowej – czy zawsze zasadne?

Marzena Pękala, Marek Stompel. Powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich w świetle orzecznictwa TSUE cz.1

Nr 49 (wrzesień - październik 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

Sebastian Pietrzyk. Akceptacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych
Katarzyna Wójciga. Pierwsze wrażenia po stosowaniu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – wady i zalety nowej ustawy z uwzględnieniem jej stosowania w jednostkach ochrony zdrowia
Oskar Sobolewski. Wpływ zmian w składce zdrowotnej i oskładkowaniu zleceń na zasady zmian wysokości wynagrodzeń w ramach PZP

PRAWO

Paweł Faczyński. Postępowanie na dostawę wyrobów medycznych w trybie podstawowym – przygotowanie, wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania cz.1
Michał Szczęsny. Pozycja podwykonawców w nowym prawie zamówień publicznych cz.1
Michał Szczodry. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych
Krzysztof Kwaśniewicz. Podział ryzyk w kontrakcie budowlanym typu „Zaprojektuj i wybuduj”
Karol Pieróg. Dochodzenie roszczeń przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Edyta Pietras. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście ustawy Pzp
Anna Banaszewska. Analiza potrzeb i wymagań – problemy interpretacyjne z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej
Justyna Starek. Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej ustawie Pzp
Mateusz Brzeziński. Błędy w określeniu kryteriów oceny ofert a konieczność unieważnienia postępowania z uwagi na wady

ORZECZNICTWO

Paulina Szagun. OPZ a użycie nazw własnych znaków towarowych z zastosowaniem parametrów równoważności jako kłopot dla zamawiających w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie dostawy leków
Marzena Pękala, Marek Stompel. Powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich w świetle orzecznictwa TSUE cz.2

Nr 50 (listopad - grudzień 2021)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

 • Lidia Piotr-Krajecka. Skutki prawne nie załączenia do oferty tłumaczenia przedmiotowego środka dowodowego

PRAWO

 • Witold Sławiński, Adriana Gostępska. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień w przedmiocie nabycia, opracowania, produkcji lub koprodukcji audycji i materiałów do audycji
 • Martyna Mieszkowska. Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ustawy Pzp
 • Andrzej Łukaszewicz.Przedmiotowe środki dowodowe w nowej ustawie Pzp
 • Justyna Starek. Obligatoryjność czy fakultatywność raportowania?
 • Małgorzata Filipek-Orwat.Wpływ wprowadzenia nowego Pzp na dyscyplinę finansów publicznych
 • Katarzyna Tomczyk. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy na gruncie nowego Pzp
 • Anna Banaszewska. Zamówienia in-house w nowej ustawie Pzp
 • Zbigniew J. Boczek. Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego cz.1
 • Paweł Faczyński. Postępowanie na dostawę wyrobów medycznych w trybie podstawowym – przygotowanie, wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania cz.2
 • Michał Szczęsny. Pozycja podwykonawców w nowym prawie zamówień publicznych cz.2
 • Martyna Mieszkowska. Kontrola udzielania zamówień publicznych według norm prawnych nowego Pzp

ORZECZNICTWO

 • Agnieszka Ignatowicz-Gąsowska. Czy prawo do riposty w zamówieniach publicznych to przywilej?
 • Marta Lipińska. Kryteria równoważności – przegląd orzecznictwa
Nr 51 (styczeń - luty 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

Małgorzata Filipek-Orwat. Strategie minimalizujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Maciej Kajrukszto. Wzrosty kosztów w budownictwie. Jakie czynniki je determinują?

 

PRAWO

Zbigniew J. Boczek. Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego cz.2

Radosław Foryński. Ochrona podwykonawcy robót budowlanych

Katarzyna Wójciga. Istotne aspekty w przygotowaniu postępowań na dostawę produktów leczniczych

Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Próbka w Pzp, czyli niejedno imię niepozornego świadczenia

Justyna Cienka. Partnerstwo innowacyjne

Katarzyna Wyzgał. Czy zamawiający może zgłosić żądanie wypłaty wadium po upływie terminu związania ofertą?

Marcin Szaładziński. Bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo informacji w zamówieniach obronnych – prawo, a praktyka

Martyna Mieszkowska. Wadium – w nowej rzeczywistości prawnej zamówień publicznych

Michał Szczęsny. Procedura nakładania korekt finansowych

Piotr Loretański. Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych

 

ORZECZNICTWO

Tadeusz Lewandowski. Czy KIO uniemożliwia podwykonawcom przystąpienie do postępowania odwoławczego?

Nr 52 (marzec - kwiecień 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 49 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

Tomasz Krzyżanowski. Cyberbezpieczeństwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Łukasz Laszczyński. Polityka zakupowa państwa. Między nadziejami, a rzeczywistością zamówień publicznych w Polsce?

PRAWO

Lidia Piotr-Krajecka. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w umowie o roboty budowlane

Małgorzata Filipek-Orwat. Wadium – czy może stanowić podstawę do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Dariusz Ziembiński, Paweł Kierończyk. Odpowiedzialność zamawiającego za dokumentację projektową

Edyta Pietras. Niedopuszczalne zmiany treści oferty

Karol Pieróg. Społeczne kryteria oceny ofert

Katarzyna Wyzgał. Warunki udziału w postępowaniu

Marcin Boczek. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w ustawie Pzp

Martyna Mieszkowska. Uzupełnienie, złożenie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Andrzej Łukaszewicz. Aspekty społeczne w prawie zamówień publicznych

Justyna Starek. Celowość powołania komisji przetargowej

Natalia Miłostan. Usługi ubezpieczeniowe – rodzaje i specyfika w działalności jednostek sektora finansów publicznych

nr 53 (maj-czerwiec 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE

Konrad Dyda. Problem archiwizacji dokumentów w Prawie zamówień publicznych

Małgorzata Jodłowska. Brak pozytywnej weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego a odrzucenie oferty

Paweł Skrodzki. Korekty finansowe związane z nieprawidłowością indywidualną dotyczącą wadliwego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i ich przedawnienie

Małgorzata Skóra, Urszula Woronowicz. Jak wybrać, żeby wygrać? – czyli o warunkach dopuszczających oraz kryteriach oceny w postępowaniach IT

PRAWO

Adam Głocki. Przepisy rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Lidia Piotr-Krajecka. Samodzielne naprawianie błędów przez zamawiającego, w tym unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Kinga Rochalska. Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron – czy jest możliwe?

Michał Szczęsny. Zmiany niskowartościowe (bagatelne) w praktyce

Małgorzata Dębczyńska-Zachacz. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Mirela Perczak, Małgorzata Kurpisz. „In house” w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Aldona Pajor. Najważniejsze zasady szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane

Edyta Pietras. Trudności w opisywaniu przedmiotu zamówienia przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp

Kamil Kinas. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

ORZECZNICTWO

Martyna Mieszkowska. Niezbędne postanowienia umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane zawartej w oparciu o ustawę Pzp

nr 54 (lipiec - sierpień 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– Michał Szczęsny. Procedura zwrotu środków otrzymanych tytułem dofinansowania unijnego

PRAWO
– Konrad Dyda. Doświadczania w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych do partnerstwa publiczno-prywatnego
– Dawid Rostalski. Kwalifikacja umów najmu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą jako umów o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
– Katarzyna Giordano. Charakterystyka konsorcjum na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych
– Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Dlaczego to zawsze „wina” zamawiającego?
– Krzysztof Obidziński. Należyta staranność zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia – wybrane problemy
– Lidia Piotr-Krajecka. Samodzielne składanie dokumentów przez wykonawcę
– Martyna Mieszkowska. Procedura odwrócona w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
– Mateusz Chabowski. Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa w ustawie Prawo zamówień publicznych?
– Andrzej Janas. Kara umowna w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego

– Mateusz Brzeziński. Wykonawca a wniosek o wyjaśnienie treści SWZ – Agata Wujewska. Wykluczenie wykonawcy z postępowania z uwagi na nieprawidłową realizację przeszłego zamówienia
– Wojciech Kaliński. Przesłanki uznania umowy w sprawie zamówienia publicznego za wykonaną oraz wykonaną należycie, w rozumieniu przepisów art. 448 Pzp i art. 421 ust. 5 Pzp

ORZECZNICTWO
– Małgorzata Jodłowska. Oczywista omyłka rachunkowa jako wynik niepoprawnie przeprowadzonych działań arytmetycznych

nr 55 (wrzesień - październik 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– 
Witold Jarzyński. Sprawozdanie UZP z pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy

 

PRAWO
– Natalia Miłostan. Największe problemy praktyczne zamawiających po ponad roku obowiązywania ustawy Pzp
– Krzysztof Obidziński. Zachowanie uczciwej konkurencji w ramach wstępnych konsultacji rynkowych
– Łukasz Jaźwiński. Termin wniesienia odwołania na tajemnicę przedsiębiorstwa nadal problematyczny
– Maryna Wójcik, Michał Stec. Opinia Prokuratorii Generalnej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia
– Michał Szczęsny. O wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy
– Agnieszka Matusiak. Unieważnienie postępowania wybrane zagadnienia i najnowsze orzecznictwo
– Andrzej Janas. Podpis własnoręczny
– Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół. Niedozwolone klauzule w umowie o wykonanie zamówienia publicznego
– Dawid Rostalski. Dopuszczalność wypowiedzenia przez wykonawcę umowy z ważnych powodów
– Michał Szczęsny. Zmowa przetargowa w zamówieniach publicznych
– Małgorzata Cieśla, Dorota Brzezińska-Grabarczyk. Gwarancja – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych

 

ORZECZNICTWO
– Damian Michalak. Kontrowersyjna treść gwarancji wadialnej. Czy wyrok Sądu Zamówień Publicznych zakończy spory przed KIO?
– Wojciech Wołoszyk, Małgorzata Michałowska, Agata Sobolewska. – Aspekty praktyczne badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych – analiza aktualnego orzecznictwa KIO

Nr 56 (listopad - grudzień 2022)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

Zarządzanie

 • Agnieszka Szajkowska. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  w praktyce
 • Michał Wojciechowski, Weronika Jędrzejewska. Pytania do SWZ
  – jak je zadać, żeby uzyskać (oczekiwaną) odpowiedź?
 • Mateusz Paczkowski. Dostępność w zamówieniach publicznych
 • Andrzej Janas. Negocjacje – jak się do nich przygotować?

PRAWO

 • Żaklina Ossowska. Wykluczenie z przetargu publicznego – ugoda w JEDZ
 • Małgorzata Jodłowska. Unieważnienie postępowania jako przyczyna
  uzasadniająca umorzenie postępowania skargowego
 • Tomasz Glinkowski. Miarkowanie kar umownych mocą ugody sądowej
  w kontekście zmian umowy o zamówienie publiczne
 • Katarzyna Wyzgał. Próbka jako dokument – tylko jaki?
 • Dawid Pantak, Jakub Kwaśniewicz. Złożenie odwołania
  dotyczącego wyjaśnień rażąco niskiej ceny zastrzeżonych
  jako tajemnica przedsiębiorstwa
 • Wojciech Kaliński. Forma pisemna i elektroniczna przy zawieraniu umowy
  o zamówienie publiczne
 • Dominik Sypniewski. Odpowiedzialność inwestora za dokumentację
  projektową i jej wady w kontrakcie „buduj”. Nowelizacja prawa budowlanego
  – uproszczenie i deregulacja
 • Andrzej Łukaszewicz. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
  jako podmiotowy środek dowodowy
 • Witold Jarzyński. Klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane

ORZECZNICTWO

 • Katarzyna Giordano. Instytucja rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa
  Krajowej Izby Odwoławczej
 • Mateusz Pająk. Referencje wystawione przez spółkę Joint Venture
  w postępowaniu o zamówienie publiczne
Nr 57 (styczeń - luty 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– Karolina Kacprzak, Tomasz Zalewski. Atak DDoS na platformę e-Zamówienia
– Łukasz Jaźwiński, Marta Kittel. Compliance (polityka zgodności) w zamówieniach publicznych
– Rafał Bałdys Rembowski. Nowe moce systemu zamówień publicznych
– Piotr Jać. Jak zbliżać zamówienia publiczne na usługi IT do potrzeb polskich MŚP?
– Magdalena Szmalec. Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych – raport Marketplanet

PRAWO
– Maciej Łysakowski. Wykluczenie z postępowania na skutek podania nieprawdziwych informacji
– Tomasz Glinkowski. Procedury obrony przed zarzutami związanymi z realizacją zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE
– Małgorzata Jodłowska. Wykluczenie podmiotu udostępniającego zasoby z uwagi na udział tego podmiotu w przygotowaniu postępowania
– Ewelina Toborek. Zasada proporcjonalności – a warunki udziału w postępowaniu
– Marcin Boczek. Podwykonawstwo w umowie o roboty budowlane w ustawie Prawo zamówień publicznych
– Dawid Pantak, Jakub Kwaśniewicz. Potencjał kadrowy wykonawcy – problemy i wątpliwości
– Joanna Boroń. Listopadowe zmiany w PZP dotyczące waloryzacji umów w sprawie zamówienia publicznego
– Rafał Cieślak. Modernizacja energetyczna infrastruktury komunalnej na nowych zasadach
– Marek Tomasik. Brak automatyzmu zamawiającego po uwzględnieniu odwołania

ORZECZNICTWO
– Izabela Gajos. Przegląd najciekawszego orzecznictwa KIO i TSUE z 2022 r. w przedmiocie zamówień publicznych

Nr 58 (marzec-kwiecień 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– Witold Jarzyński. Jak oszczędzić na szkoleniach prawniczych?
– Joanna Boroń. ESG a zamówienia publiczne

PRAWO
– Bolesław Szyłkajtis. Błędy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na etapie realizacji inwestycji
– Michał Szczęsny. Zakres zaskarżenia w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
– Konrad Różowicz. Perspektywa czasowa doświadczenia wykonawcy w realizacji usług
– Michał Liżewski. Jak efektywnie udzielać zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego?
– Arkady Wenerski. Przesłanka dotycząca kontroli w in-house, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
– Wojciech Kaliński. Wartość gospodarcza tajemnicy przedsiębiorstwa
– Aleksandra Płudowska, Tomasz Dąbrowski. Zmowa przetargowa
– Dariusz Ziembiński. Ekwiwalentność świadczeń a przesłanki waloryzacji
– Tadeusz Lewandowski. Czy o ustalaniu wartości zamówień wiemy już wszystko?
– Witold Jarzyński. Gwarancja wadialna a termin związania ofertą

ORZECZNICTWO
– Olga Płudowska, Przemysław Wierzbicki. Rażąco niska cena w przetargach na roboty budowlane – analiza aktualnego orzecznictwa KIO
– Krzysztof Mikoda. Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym

Nr 59 (maj - czerwiec 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD
– Dariusz Koba. Wykonawcy pokazują zamawiającym czerwoną kartkę

ZARZĄDZANIE
– Rafał Piela. Zmowa przetargowa z perspektywy zamawiającego
– Piotr Jać. Umowy eXperience Level Agreement (XLA) – nie tylko w sektorze prywatnym?
– Sebastian Pietrzyk, Bartosz Tomaszewski. Umowy IT w zamówieniach publicznych – co należy zmienić?
– Witold Jarzyński. Jak projektować umowy o zamówienie publiczne?

PRAWO
– Wojciech Kaliński. Self-cleanig – zagadnienia systemowe
– Michał Szczęsny. Zatrzymanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kwestie praktyczne
– Marta Lipińska. Przerzucenie ryzyka błędów opisu przedmiotu zamówienia na wykonawców
– Sebastian Nawrocki. Zalety i wady związane z zastosowaniem instytucji prawa opcji
– Daniel Barałkiewicz. Uchylanie się przez zamawiającego od zawarcia umowy z wykonawcą
– Marta Lipińska. Ryzyko zamawiającego przy nieuprawnionym unieważnieniu postępowania z powodu braku środków
– Przemysław Krawętkowski. Skutki niewłaściwego przygotowania OPZ, czyli jak rozmawiać z wykonawcami przed wszczęciem postępowania?
– Magdalena Kolator – Sujkowska. Kara umowa w świetle art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

ORZECZNICTWO
– Dariusz Ziembiński. Gwarancja i rękojmia w umowie o zamówienie
publiczne

– Krzysztof Puchacz. Zwrot wadium a kontrola zamówień publicznych – case study

Nr 60 (lipiec - sierpień 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD
– Brzeziński: Waloryzacja kontraktów nadal stanowi duży problem dla wykonawców i zamawiających

ZARZĄDZANIE
– Kalikst Nagel. Model realizacji inwestycji oparty na współpracy (kolaboratywny)
– Piotr Jać. Jak (nie) zamawiać usług IT i oprogramowania w czasach generatywnej sztucznej inteligencji?
– Sebastian Nawrocki. Sposoby ugodowego rozwiązania sporu powstałego w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego

PRAWO
– Michał Polaczek, Konrad Majewski. O wadium w formie poręczenia wnoszonym przez konsorcjum wykonawców
– Marta Lipińska. Błędy popełniane przy zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa
– Arnold A. Pustkowski. Lekkomyślność i niedbalstwo wykonawcy jako przesłanki unieważnienia postępowania
– Martyna Wójcik. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako podmiotowy środek dowodowy
– Weronika Jędrzejewska. Czy kłamstwo w przetargu może wykonawcom „ujść płazem”?
– Michał Szczęsny. O przedwczesnym wygaśnięciu wadium
– Wojciech Kaliński. Uchylenie przez Izbę zakazu zawarcia umowy a sytuacja prawna wykonawcy
– Michał Waraksa. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
 Tadeusz Lewandowski. Uwarunkowania złożenia świadczenia z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane do depozytu sądowego

ORZECZNICTWO
– Marcin Boczek. Dysponowanie pośrednie / bezpośrednie – analiza wyroku KIO z 20 lutego 2023 r. KIO 322/23)

Nr 61 (wrzesień - październik 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

WYWIAD
– Mariusz Nowakowski. Waloryzacja kontraktów budowlanych problematyczna zarówno na rynku publicznym jak i prywatnym

ZARZĄDZANIE
– Anna Onopiuk. Ugoda w sektorze finansów publicznych
– Sebastian Pietrzyk. Cena 0 złotych za realizację zamówienia publicznego – tak czy nie?
– Kalikst Nagel. OPZ w umowie ramowej o roboty budowlane

PRAWO
– Urszula Gondek. Dopuszczalność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki w sektorze ochrony zdrowia
– Michał Bala. Porozumienia między wykonawcami jako przesłanka wykluczenia z postępowania
– Bartłomiej Ziółkowski. Nieuzupełnialne przystąpienie? Pułapki formalnoprawne
– Michał Waraksa. Sposoby wyjścia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– Sylwia Zielezińska. Możliwość potrącenia kar umownych w zamówieniach publicznych na gruncie specustawy COVID-19
– Robert Bobkier. Wyrok skazujący za „odpowiedni czyn w przepisach prawa obcego”, wydany w ramach jurysdykcji tzw. „państw nieuznanych”
– Michał Liżewski. Zakres udziału podmiotu udostępniającego swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych w realizacji zamówienia

ORZECZNICTWO
– Arnold Aleksander Pustkowski. Rażąco niska cena – jej charakter, skutki oraz zasadność
– Anna Domagała, Maciej Łysakowski. Aukcja elektroniczna w postępowaniu a moment oceny ofert
– Żaklina Ossowska. Samooczyszczenie z nieprawdziwych informacji – stanowisko judykatury

Nr 62 (listopad - grudzień 2023)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– Adam Majgier. Metody waloryzacji umów
– Marcin Lewiński, Aleksandra Blukacz, Wiktor Kulig. Transakcje M&A i zamówienia publiczne
– Angelika Szufel. ESG w zamówieniach publicznych
– Michał Lempowski, Mikołaj Matla. Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce na skutek zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę – analiza zagadnienia w świetle zmian w latach 2023–2024
– Piotr Jać. Cykl życia oprogramowania a konstrukcja umowy o zamówienie publiczne
– Dariusz Ziembiński. Umowa przez pryzmat szybkiego przeprowadzenia przetargu

PRAWO
– Aleksandra Pściuk, Marcin Boczek. Możliwość posługiwania się przez wykonawców w postepowaniach „krajowych” podpisami innymi aniżeli kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty
– Marta Pasztaleniec, Piotr Nepelski. Negocjacje w zamówieniach publicznych
– Marta Lipińska, Maksymilian Mahor. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem umożliwi skorzystanie z jego zdolności i doświadczenia
– Rafał Świerzbiński. Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – jest projekt ustawy
– Michał Bala. Błędy w przedmiotowych środkach dowodowych i ich uzupełnianie
– Witold Jarzyński. Nowe zasady dotyczące przedstawienia w przetargach publicznych zaświadczeń o niekaralności
– Norbert Stachura. Opis przedmiotu zamówienia a program funkcjonalno– użytkowy

ORZECZNICTWO
– Hubert Wiśniewski, Sebastian Pietrzyk. Limit kar umownych w zamówieniach – gdzie jest granica?
– Andrzej Łukaszewicz. Zasoby podmiotu trzeciego a kryteria oceny ofert

Nr 63 (styczeń - luty 2024)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– Kalikst Nagel. Dialog konkurencyjny – czas na zmiany
– Piotr Jać. Wyzwania gmin jako zamawiających w związku z reformą planowania i zagospodarowania przestrzennego

PRAWO
– Żaklina Ossowska. Wyjaśnienia, uzupełnienia i modyfikacje oferty – cienka czerwona linia „doprecyzowania” treści oferty
– Michał Liżewski. Czy wniosek o waloryzację wynagrodzenia złożony po odbiorze końcowym zamówienia powinien zostać przez zamawiającego rozpoznany?
– Hubert Wiśniewski, Sebastian Pietrzyk. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! – czy aby na pewno? O problemach konsorcjum z osobistym wykonaniem zamówienia przez konsorcjanta
– Konrad Lach. Praktyczne problemy w procedurze konkursowej związane z obowiązkiem podania łącznych planowanych kosztów wykonania prac w oparciu o pracę konkursową
– Wojciech Kaliński. Procedura „Self-cleaning” w zamówieniach publicznych
– Dariusz Ziembiński. Poufny pakiet informacji o cenie oferty przetargowej
– Marta Owczarczyk. Przesłanki materialnoprawne wniesienia odwołania do KIO to nie tylko formalność
– Norbert Stachura. Umowy o zamówienia publiczne – powolny proces ewolucji

ORZECZNICTWO
– Michał Waraksa. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – rozbieżności interpretacyjne i praktyka
– Karolina Jamrozik. Projektowany limit kar umownych w orzecznictwie KIO
– Marcin Kwaśny. Odpowiedzialność solidarna inwestora w kontekście zatrzymanej części wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia
– Witold Jarzyński. Najciekawsze orzecznictwo KIO na temat OPZ

Nr 64 (marzec-kwiecień 2024)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– Rynek PPP 2024 r. – szanse i zagrożenia (Tomasz Korczyński, Katarzyna Stochniałek)
– Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych (Jolanta Chowaniec)
– Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) – Inspiracje dla sektora publicznego (Grzegorz Filipowski)
– Zamawiający przyszłości – kompetencje nowoczesnego zarządzania zakupami publicznymi (Małgorzata Skóra)
– Dostęp wykonawców z państw trzecich do zamówień publicznych w Polsce (Kalikst Nagel)


PRAWO
– Kryterium kosztu – wybrane kwestie praktyczne (Konrad Różowicz, Jan Winiarski)
– Zawarcie ugody a zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (Piotr Kunicki)
– Problematyka zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego (Piotr Brzeziński)
– Wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp (Michał Rozbiewski)
– Pułapki przetargów na usługi bankowe – jak ich uniknąć w świetle obecnej praktyki (Wojciech Godzina)
– Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Mikołaj Sołtysiak)
– Elektroniczna gra pozorów – wybór najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej (Maciej Malchar)
– Wady dokumentacji projektowej i PFU a odpowiedzialność stron procesu budowlanego (Marta Lipińska, Jakub Jagiełło)
– Zmiana władzy i wpływ na postępowania przetargowe i zawarte umowy (Hubert Wiśniewski, Sebastian Pietrzyk)
– Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (Michał Liżewski)
– Jak wytłumaczyć się z ceny oferty w sytuacji, gdy dotyczy zamówienia w formule „projektuj i buduj”? (Ewelina Toborek)
– Prawo zamówień publicznych a zawieranie umów ubezpieczenia grupowego (Klaudia Mańka)
– Zakazane postanowienia umowne ograniczające zakres przedmiotu zamówienia w umowach o roboty budowlane (Karolina Wróblewska)


ORZECZNICTWO
– Najciekawsze orzecznictwo KIO na temat kwalifikacji podmiotowej wykonawców (Witold Jarzyński)
– Czy na pewno brakuje środków na sfinansowanie zamówienia? (Wojciech Karwacki)

Nr 65 (maj-czerwiec 2024)

Cena egzemplarza archiwalnego – 79 zł (wersja elektroniczna)

ZARZĄDZANIE
– Dynamiczny System Zakupów (Anna Serpina-Forkasiewicz)
– Wznoszący trend PPP – jak zdobyć własny kawałek tortu? (Żaklina Ossowska)
– Wdrażanie sztucznej inteligencji u zamawiających – szanse i wyzwania (Piotr Jać)
– Gdy wykonawca spotyka zamawiającego (Maciej Malchar)
– Jak zorganizować efektywny zespół zakupowy w jednostce publicznej? (Agnieszka Hencner-Chmiel)

PRAWO
– Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców w zamówieniach publicznych – kwestie praktyczne ze strony zamawiającego (Konrad Różowicz, Jan Winiarski)
– Podmiot zagraniczny jako wykonawca (Natalia Miłostan, Piotr Schmidt)
– Warunki udziału w przetargu na usługi bankowe – obecna praktyka i propozycje zmian (Wojciech Godzina)
– Pozacenowe kryteria oceny ofert – swoboda, nie dowolność (Jacek Liput, Agata Grześkiewicz)
– Przesłanki wykluczenia wykonawców związane z ochroną środowiska (Klaudia Mańka)
– Jeśli nie sąd, to co? (Katarzyna Wyzgał)
– Zakończenie wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego a JEDZ (Wojciech Karwacki)
– Czym jest samooczyszczenie i kiedy je złożyć? (Rafał Świerzbiński)
– Przesłanki bezpośredniego udzielenia zamówienia sektorowego podmiotowi powiązanemu z zamawiającym (Marta Owczarczyk)
– Zmiana przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę w kontekście możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny (Martyna Dudzic-Bidzińska)
– Warunek doświadczenia w zamówieniach IT – wybrane kwestie praktyczne (Konrad Różowicz)

ORZECZNICTWO
– O dostępie wykonawców z państw trzecich do rynku zamówień publicznych raz jeszcze (Kalikst Nagel)
– Zmian wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (Anna Onopiuk)
– Pojęcie istotności w prawie zamówień publicznych (Konrad Lach)