ZARZĄDZANIE

 • Małgorzata Skóra, Urszula Woronowicz. Zamówienia na systemy IT – jak sprawnie przeprowadzić proces zakupowy i o czym pamiętać aby zakup IT był efektywny
 • Jan Gandziarowski, Maciej Kajrukszto. Spory w branży budowlanej z uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2
 • Anna Prigan. Rok 2021 w zamówieniach publicznych

PRAWO

 • Jarosław Kola. Zamówienia publiczne w służbie elektromobilności
 • Małgorzata Michałowska, Wojciech Wołoszyk. Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych dotyczących pracowników wykonawcy oraz podwykonawców, zamawiającym publicznym na podstawie art. 15r ust.1 ustawy o COVID-19
 • Anna Moczulska, Martyna Wójcik. „Nowy Rok, nowe Pzp, (nie)nowe dokumenty” – cz.II
 • Mateusz Chabowski, Piotr Kunicki. Czy na gruncie nowej ustawy Pzp dopuszczalne jest uzupełnienie pełnomocnictwa lub przedmiotowych środków dowodowych?
 • Dariusz Ziembiński. Unieważnienie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 • Michał Szczodry. Wezwania w nowym Pzp – przykłady cz. 2
 • Kamila Mizeracka. Analiza potrzeb i wymagań – dla kogo ten wymóg jest najbardziej potrzebny?
 • Edyta Pietras. Wadium w nowym Pzp
 • Marta Lipińska. Odwołanie w nowym Pzp

ORZECZNICTWO

 • Agata Wujewska. Skuteczność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Marta Lipińska. Orzeczenie KIO a dochodzenie roszczeń przeciwko zamawiającym
 • Michał Szczęsny. Konsekwencje zaoferowania przez wykonawcę ceny z nieprawidłową stawką podatku VAT