ZARZĄDZANIE

 • Sebastian Pietrzyk. Akceptacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych
 • Katarzyna Wójciga. Pierwsze wrażenia po stosowaniu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – wady i zalety nowej ustawy z uwzględnieniem jej stosowania w jednostkach ochrony zdrowia
 • Oskar Sobolewski. Wpływ zmian w składce zdrowotnej i oskładkowaniu zleceń na zasady zmian wysokości wynagrodzeń w ramach PZP

PRAWO

 • Paweł Faczyński. Postępowanie na dostawę wyrobów medycznych w trybie podstawowym – przygotowanie, wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania cz.1
 • Michał Szczęsny. Pozycja podwykonawców w nowym prawie zamówień publicznych cz.1
 • Michał Szczodry. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Krzysztof Kwaśniewicz. Podział ryzyk w kontrakcie budowlanym typu „Zaprojektuj i wybuduj”
 • Karol Pieróg. Dochodzenie roszczeń przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Edyta Pietras. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście ustawy Pzp
 • Anna Banaszewska. Analiza potrzeb i wymagań – problemy interpretacyjne z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej
 • Justyna Starek. Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej ustawie Pzp
 • Mateusz Brzeziński. Błędy w określeniu kryteriów oceny ofert a konieczność unieważnienia postępowania z uwagi na wady

ORZECZNICTWO

 • Paulina Szagun. OPZ a użycie nazw własnych znaków towarowych z zastosowaniem parametrów równoważności jako kłopot dla zamawiających w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie dostawy leków
 • Marzena Pękala, Marek Stompel. Powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich w świetle orzecznictwa TSUE cz.2