ZARZĄDZANIE

 • Paweł Czarnecki. Regulacje z zakresu zamówień publicznych w instytucji kultury na przykładzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Kamila Mizeracka. Przedmiot zamówienia o poufnym charakterze
 • Jędrzej Michałek. O pełnej elektronizacji procesu z Toruńskimi
  Wodociągami

PRAWO

 • Anna Moczulska, Martyna Wójcik. Nowy Rok, nowe Pzp, (nie)nowe
  dokumenty – cz. I
 • Eliza Grodzka. Opis przedmiotu zamówienia wg. nowej ustawy Pzp
 • Patrycja Oleksińska – Dąbrowska. Szacowanie wartości zamówienia
  i konkursu zgodnie z nowym Pzp
 • Sebastian Pietrzyk, Michał Kużel. Kara umowna za brak zapłaty
  wynagrodzenia podwykonawcom
 • Dawid Pantak. Umowy dotyczące wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych – część druga
 • Marta Lipińska. Rażąco niska cena w nowym prawie zamówień
  publicznych
 • Michał Szczodry. Wezwania w nowym Pzp – przykłady cz. 1
 • Piotr Nowak. Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Arnold Pustkowski. Środki ochrony prawnej na nowych zasadach. Analiza porównawcza przepisów dotyczących środków ochrony prawnej – cz. 1 wprowadzenie
 • Paulina Skórzewska. Równoważenie pozycji stron w umowach
  o zamówienie publiczne

ORZECZNICTWO

 • Oskar Sobolewski. Wątpliwości związane z wdrożeniem PPK – nowe
  stanowisko UZP