NOWA PZP

 • Patrycja Oleksińska-Dąbrowska. Opcja pod rządami nowego Pzp
 • Piotr Schmidt, Natalia Miłostan. Zamówienia bagatelne w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • Andrzela Gawrońska-Baran. Udzielanie i wykonywanie zamówień
  publicznych w świetle nowej ustawy Pzp
 • Maciej Kubiak, Kinga Rochalska. Zamówienia w branży kreatywnej
  w nowej odsłonie

ZARZĄDZANIE

 • Anna Serpina-Forkasiewicz. Aukcja elektroniczna – przepisy wymagają nowelizacji
 • Teresa Siudem. Korupcja w zamówieniach publicznych

PRAWO

 • Lidia Dziurzyńska – Leipert, Aleksander Grabecki, Michał Bork, Zofia
  Nejthardt. Wpływ pandemii COVID-19 na sektor budowlany
 • Paweł Nowicki. Wytyczne KE w związku z COVID-19
 • Aleksandra Janiszewska, Mikołaj Zdyb. Projekt Tarczy 4.0 – zmiany
  w zamówieniach publicznych
 • Jacek Liput. Co nowego w lex COVID-19 – czyli o kilku rozwiązaniach
  zawartych w Tarczach i ich nowelizacjach
 • Dawid Pantak, Katarzyna Kroner. Dokumenty dotyczące wyrobów
  medycznych w zamówieniach publicznych
 • Anna Węcławska. Udzielanie zamówień publicznych w stanie epidemii
 • Małgorzata Filipek. Co należy wiedzieć o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

ORZECZNICTWO

 • Mateusz Brzeziński. Błąd przy dokonywaniu zmian związanych z terminem składania ofert na miniPortalu UZP – omówienie wyroku KIO 2585/19
 • Tadeusz Lewandowski. Orzecznictwo w sprawach dotyczących braku
  możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej ze względów
  technicznych
 • Michał Szczodry. Zmowa przetargowa i środki dowodowe jej wykazania w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej