Zamówienia publiczne do 30 tys. euro i poniżej progów unijnych (według nowej ustawy Pzp)

Cena:990 zł + VAT (1 217,7‬0 zł brutto)
 • Data: 26 -27 wrzesień 2019 r.
 • Godziny:1 dzień: 10.00 - 16.00, 2 dzień: 9.00 - 15.00
 • Miasto:Warszawa
 • Lokalizacja:ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)

DZIEŃ 1
 

 1. 1. Zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
 • – Zakres zastosowania
 • – Ogłoszenia
 • – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • – Tryb podstawowy
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. 2. Zasady Kodeksu Cywilnego, jako wzorzec zamówień podprogowych
 • – pojęcie oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, forma i treść,
 • – przetarg / konkurs – Kodeks Cywilny
 1. 3. Szacowanie wartości zamówienia i dokumentowanie szacowania wartości zamówienia w zamówieniach podprogowych:
 • – zaniżanie wartości zamówienia
 • – dzielenie zamówienia na części
 • – sumowanie zamówień (tożsamość przedmiotowa)
 • – zamówienia planowane i nieplanowane
 • – szacowanie wartości zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków unijnych
 1. 4. Tworzenie regulaminów zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro:
 • – określenie progów minimalnych
 • – procedury zapewniające konkurencyjność
 • – regulaminy zamówień dla zamówień dofinansowanych ze środków unijnych – odniesienie do wytycznych
 1. 5. Informacja o zamówieniach podprogowych:
 • – Strona internetowa zamawiającego
 • – Biuletyn Informacji Publicznej
 • – Baza konkurencyjności
 • – Biuletyn Zamówień Publicznych

Dzień 2

 

 1. 6. Procedury udzielania zamówienia podprogowego:
 • – modele otwarte (konkurencyjne)
 • – modele zamknięte
 • – modele negocjacyjne
 1. 7. Zamówienia podprogowe w projektach unijnych:
 • – rozeznanie rynku
 • – zasada konkurencyjności
 • – projekty ryczałtowe
 • – procedury podprogowe dla beneficjentów komercyjnych
 1. 8. Procedury przetargowe jako realizacja zamówień podprogowych:
 • – usługi społeczne
 • – prowadzenie procedury na zasadach ustawowych ( PZP)
 • – środki ochrony prawnej w zamówieniu podprogowym
 1. 9. Umowy o zamówienie publiczne dla zamówień o wartości do 30 tys. euro:
 • – forma umów o zamówienie publiczne
 • – zmiana treści umowy
 • – ewidencja umów
 • – umowy ustne przy zakupach podprogowych
 1. 10. Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień podprogowych:
 • – odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego
 • – analiza gospodarki finansowej w kontekście zakładanych wydatków podprogowych
 1. 11. Dokumentowanie zamówień podprogowych i dostęp do informacji publicznej:
 • – protokoły dotyczące zamówień
 • – oferty oraz umowy o zamówienie publiczne
 • – zasady udostępniania dokumentacji dla zamówień podprogowych
 1. 12. Umowy cywilnoprawne a gospodarka finansowa zamawiającego:
 • – umowy zlecenie (agregacja przedmiotowa)
 • – umowy o dzieło
 1. 13. Sprawozdanie roczne w zakresie zamówień podprogowych oraz wyłączeń o których mowa w art. 4 ustawy PZP:
 • – zasady sporządzania sprawozdania
ADN Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (piętro 9)
 
 
;

Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych. Autor książki "Zamówienia publiczne w sektorze medycznym – Praktyczny poradnik".

Udział w szkoleniu
Obiad i przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Darmowy egzemplarz pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"
Certyfikat uczestnictwa
Formularz kontaktowy