Robert Siwik

Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych pt. „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca prawa zamówień publicznych na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2014 r. współpracownik naukowy (research fellow) The European Law Institute (ELI) z siedzibą w Wiedniu. Były pracownik naukowo-dadaktyczny Katedry Prawa Prywatnego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Chodkowskiej w Warszawie, gdzie w latach 2010-2014 prowadził zajęcia z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego;


We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra”.


Współzałożyciel oraz członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników oraz zaufany doradca prawny Wydziału Handlowego Ambasady Austrii w Polsce. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej w Warszawie (największej bilateralnej izby gospodarczej, zrzeszającej prawie 1000 przedsiębiorców polskich i niemieckich). W latach 2012 -2015 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw regulacji świadczenia usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym.