Sejm uchwalił nową ustawę PZP!

W dniu 11 września, w ekspresowym tempie odbyło się drugie i trzecie czytanie projektu nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Za projektem głosowało 256 posłów, 142 przeciw, a wstrzymało się 17 posłów.

 


 

 

Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o nowej ustawie Pzp?
Zapraszamy na cykl praktycznych konferencji:

1. II Łódzki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Łódź – 18 października 2019 r.
2. WARS.ZAM 2019 – Warszawa – 22-24 października 2019 r.
3. III Śląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Katowice – 28 października 2019 r.
4. II Zachodniopomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Szczecin – 7 listopada 2019 r.

5. III Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Poznań – 13 listopaada 2019 r.
6.V Małopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Karaków – 15 listopada 2019 r.

7. Kujawsko-Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Bydgoszcz – 18 listopada 2019 r.
8. V Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Gdańsk – 20 listopada 2019 r.
9. II Lubelski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Lublin – 25 listopada 2019 r.
10. Podkarpacki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Rzeszów – 29 listopada 2019 r.
11. V Dolnośląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Wrocław – 5 grudnia 2019 r.

12. I Polski Kongres Zamówień Sektorowych – Warszawa – 19 grudnia2019 r.