Prezydent RP podpisał nową ustawę PZP!

W dniu 14 października 2019 r. Prezyden RP podpisał dwie ustawy:

1. Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.

Link do oficjalnej informacji w tej sprawie >>>

 


Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o nowej ustawie Pzp?
Zapraszamy na cykl praktycznych konferencji:

1. II Łódzki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Łódź – 18 października 2019 r.

2. WARS.ZAM 2019 – Nowe PZP – Warszawa – 22-24 października 2019 r.

3. III Śląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Katowice – 28 października 2019 r.

4. II Zachodniopomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Szczecin – 7 listopada 2019 r.

5. III Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Poznań – 13 listopaada 2019 r.

6.V Małopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Karaków – 15 listopada 2019 r.

7. Kujawsko-Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Bydgoszcz – 18 listopada 2019 r.

8. V Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Gdańsk – 20 listopada 2019 r.

9. II Lubelski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Lublin – 25 listopada 2019 r.

10. Podkarpacki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Rzeszów – 29 listopada 2019 r.

11. V Dolnośląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Wrocław – 5 grudnia 2019 r.

12.I Polski Kongres Zamówień Sektorowych– Warszawa – 19 grudnia2019 r.