Komisja ds. deregulacji za uchwaleniem projektu nowej ustawy Pzp

Nadzwyczajna komisja do spraw deregulacji po rozpatrzeniu projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na posiedzeniach w dniach 20 j 21 sierpnia 2019 wnosi o uchwalenie tego projektu przez Sejm.

W dniu 11 września 2019 r. w Sejmie planowane jest sprawozdanie ww. komisji na temat projektu. Wszystko więc wskazuje, iż nowa ustawa Pzp zostanie uchwalona bez przeszkód w tej kadencji Sejmu, co potwierdzają również naszej nieoficjalne informacje uzyskane w Urzędzie Zamówień Publicznych.

 


Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o nowej ustawie Pzp?
Zapraszamy na cykl praktycznych konferencji:

1. Kujawsko-Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Bydgoszcz – 4 października 2019 r.
2. III Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Poznań – 8 październiak 2019 r.
3. I Polski Kongres Zamówień Sektorowych – Warszawa – 14 października 2019 r.
4. I Polski Kongres Zamówień Obronnych – Warszawa – 15 października 2019 r.
5. II Łódzki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Łódź – 18 października 2019 r.
6. WARS.ZAM 2019 – Warszawa – 22-24 października 2019 r.
7. III Śląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Katowice – 28 października 2019 r.
8. II Zachodniopomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Szczecin – 7 listopada 2019 r.
9. V Małopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Karaków – 15 listopada 2019 r.
10. V Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Gdańsk – 20 listopada 2019 r.
11. II Lubelski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Lublin – 25 listopada 2019 r.
12. Podkarpacki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Rzeszów – 29 listopada 2019 r.
13. V Dolnośląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Wrocław – 5 grudnia 2019 r.