Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Cena zawiera:

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia:

  • telefonicznie pod numerem 535 538 934
  • poprzez formularz pisemny (pobierz)
  • lub wypełniając poniższy formularz elektroniczny

Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

linia

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy szkolenie będzie finansowane w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Akceptuję fakt, iż rezygnacja z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed szkoleniem nie powoduje konsekwencji finansowych. Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność na szkoleniu powoduje konieczność zapłaty pełnej wartości szkolenia (w takim wypadku uczestnik ma prawo wskazać inną osobę jako uczestnika szkolenia).

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej oraz marketingowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Otwarty Rynek Elektroniczny SA. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Otwarty Rynek Elektroniczny SA w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Zapisz