W numerze 27 (styczeń – luty)

WYWIAD
– Paweł Granecki. Mało, którego wykonawcę stać na skargę na orzeczenie KIO

ZARZĄDZANIE
– Witold Jarzyński. Naucz się dobrze kupować na II Polskim Kongresie Zamawiających!
– Michał Orzechowski. Nadużywanie pozycji dominującej przez zamawiającego

DEBATA
– Michał Bagłaj. Prognoza wpływu ustawy o jawności życia publicznego na system zamówień publicznych okiem kontrolującego
– Daniel Konicz. Podwykonawstwo w zamówieniach typu in-house

PRAWO
– Mirela Perczak. Problemy z procedurą „odwróconą”
– Joanna Presz-Król. Cofnięcie odwołania po wniesieniu skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO
– Grzegorz Rogalewicz. Pozacenowe kryteria oceny ofert – najczęstsze błędy
– Lidia Piotr-Krajecka. JEDZ – problemy w wypełnianiu formularza w formie pisemnej
– Kamila Mizeracka, Łukasz Jaźwiński. Zasada równego traktowania wykonawców z uwzględnieniem art. 7 ust. 1a ustawy Pzp w świetle Porozumienia Światowej Organizacji Handlu i innych umów międzynarodowych
– Tomasz Glinkowski. Wspólne udzielanie zamówień przez podmioty zobowiązane oraz niezobowiązane do stosowania ustawy Pzp
– Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Glosa do wyroku z dnia 12 maja 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I AC a 1036/16)
– Marta Janowska, dr Piotr Kunicki. Kiedy opłaca się korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?
– Mateusz Saczywko. Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje kultury

ORZECZNICTWO KIO
– Witold Jarzyński. Przegląd najciekawszego orzecznictwa na temat zamówień publicznych
– Dorota Grześkowiak-Stojek. Automatyzm unieważnienia postępowania z powodu zbyt wysokich cen na cenzurowanym

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– Witold Jarzyński. Ogólnopolskie konferencje w 2018 r.
– Najnowsze szkolenia