W numerze 25 (wrzesień – październik)

WYWIAD 
– 2 Bartłomiej Wachta: Nowelizacja osłabiła monopole na rynku IT

RYNEK
– 4 Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych
– 6 Michał Goś. Go green! – strategia zakupów publicznych OECD

ZARZĄDZANIE
– 9 Witold Jarzyński. JEDZ jest zły… i taki jeszcze pozostanie

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
– 10 Tomasz Glinkowski. Zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
– 13 Monika Winsche. Czy potrafisz uniknąć zbędnych dokumentów w postępowaniu?

PRAWO
– 19 Aleksandra Piech, Michał Bagłaj. Wpływ RODO na zamówienia publiczne
– 26 Adrianna Chmiel, Mikołaj Chałas. Ugoda z jednostkami sektora finansów publicznych
– 30 Emilia Urbańczak. Obszar obronności i bezpieczeństwa w systemie zamówień publicznych
– 35 Marek Stompel. Uzupełnianie JEDZ-a, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu, a zagadnienie ich aktualności
– 40 Lidia Piotr-Krajecka. Zasady udzielania zamówień publicznych
– 47 Marcelina Daszkiewicz. Wykluczenie wykonawcy z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd
– 52 Wojciech Wołoszyk. Pułapki związane ze stosowaniem zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia

ORZECZNICTWO KIO
– 55 Witold Jarzyński. Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
– 57 Justyna Olszewska-Stompel. Potencjał podmiotów trzecich – analiza przepisów prawa oraz orzecznictwa wspólnotowego i krajowego

ORZECZNICTWO TSUE
– 65 Julita Hoffmann. Unieważnienie postępowania jako uzasadnienie interesu we wniesieniu odwołania
– 69 Piotr Źlik. Omówienie wyroku TSUE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie Archus et Gama (C-131/16)

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
– 73 Witold Jarzyński. Cykl praktycznych konferencji
– 75 Najnowsze szkolenia