W numerze 24 (lipiec – sierpień 2017)

WYWIAD

2 Filipiak: Nie sposób pozytywnie ocenić zmian w zakresie zamówień na usługi społeczne

RYNEK

6 Witold Jarzyński: Przegląd informacji z rynku zamówień publicznych

ZARZĄDZANIE

8 Grzegorz Klimarczyk: Tworzenie metodyki zakupów publicznych
11 Justyna Olszewska-Stompel: Zarządzanie zespołem zamówień publicznych – fakty i mity
17 Adam Rzeżacz, Damian Czernik: Manipulacje kryteriami wyboru przez dostawców, czyli jak złożyć najwyższą ofertę i wygrać?
20 Marta Janowska: Compliance w zamówieniach publicznych

DEBATA
24 Marek Kowalski:Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia

OKIEM KONTROLUJĄCEGO
28 Monika Winsche: Czy zmiana ogłoszenia o zamówieniu to sprawa banalna?

PRAWO
33 Katarzyna Siemion, Katarzyna Z. Zadykowicz–Sokół: Zamawiający (nie) może żądać od wykonawców umów o pracę z pracownikami
37 Michał Makowski: Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 145a ustawy Pzp
41 Wojciech Wołoszyk: Kryteria jakościowe oraz podział zamówienia na części w przetargach publicznych na usługi tłumaczeń pisemnych
48 Jakub Krysa, Michał Bagłaj: Zamówienia in-house a zasada uczciwej konkurencji
52 Łukasz Sadłowski: Nowe reguły odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym
56 Michał Prętnicki: Centralny zamawiający a samorządowe centrum usług wspólnych

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
59 Lidia Piotr-Krajecka: Stosowanie ustawy Pzp przez zakłady budżetowe przy udzielaniu zamówień sektorowych

ORZECZNICTWO KIO
64 Witold Jarzyński: Przegląd najciekawszego orzecznictwa w zamówieniach publicznych
66 Irena Skubiszak-Kalinowska: Udział podwykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w świetle najnowszych orzeczeń KIO – zagadnienia wybrane

ORZECZNICTWO TSUE
71 Tomasz Zalewski: Uzupełnienie dokumentów dotyczących doświadczenia oraz podmiotów trzecich, a także dopuszczalność powoływania się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
76 Witold Jarzyński: Za nami Polski Kongres Zamawiających