Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Zamówienia publiczne w branży informatycznej (IT) – szkolenie praktyczne

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 7 - 8 wrzesień 2017 r.

Godzina: 9.00 - 16.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Cena: 990 zł netto + VAT

Hotel (opcjonalnie) + 250 zł.


W cenie szkolenia 2 książki!

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, W.Jarzyński, Z.Percic)

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (E.Sikorska, M.Sikorski)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

kamila
Kamila Mizeracka
Przewodnicząca grupy zamówień informatycznych (IT) w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych. Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim (temat pracy „Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie z zamówienia publicznego o charakterze teleinformatycznym”). Obecnie Dyrektor Biura Zamówień Publicznych / Koordynator Zespołu IT w AMW REWITA Sp. z o.o.  W przeszłości  specjalista i naczelnik wydziałów zamówień publicznych w PZU S.A., PKP PLK S.A., Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna. 

Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP):

pszp_small
Program szkolenia

Zamówienia publiczne w branży informatycznej (IT) – szkolenie praktyczne

Program szkolenia oparty jest głównie o praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze specyfikę zamówień o charakterze informatycznym. Słuchacze poznają interpretację przepisów oraz orzecznictwo dostosowane do potrzeb zakupowych w branży IT. Część warsztatowa zawiera w sobie także dyskusję na temat problemów prawnych opartą o realne doświadczenia.

Dzień 1.

 1. Prawo zamówień publicznych a IT – zagadnienia ogólne.
 2. Zasada uczciwej konkurencji w postępowaniach o udzielenie zamówienia o charakterze teleinformatycznym.
 3. Omówienie dobrych praktyk rekomendowanych przez Urząd Zamówień Publicznych
  w zakresie IT w kontekście możliwości ich realnego zastosowania.
 4. Opis przedmiotu zamówienia w IT.
 5. Szacunek wartości zamówienia w IT.

Dzień 2.

 1. Zamówienie z wolnej ręki na usługi/ dostawy o charakterze teleinformatycznym.
 2. Umowa w zamówieniu publicznym o charakterze IT – omówienie konkretnych przykładów.
 3. Aktualna linia orzecznicza.
 4. Praktyczne aspekty licencjonowania, wdrożeń, dostaw sprzętu komputerowego w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności: przeniesienie praw a licencja, prawa autorskie, bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania, problem zastosowania ogólnych warunków licencyjnych producentów.