Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Przetarg nieograniczony i ograniczony od A do Z – praktyczne szkolenie dla zamawiających

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 15 -16 marzec 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (15 marca), 9.00 - 16.00 (16 marca)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 890 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

al
Andrzej Łukaszewicz

Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych.


Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small

Program szkolenia

Przetarg nieograniczony i ograniczony od A do Z – praktyczne szkolenie dla zamawiających

1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu zamówień publicznych:

 • Regulacje krajowe
 • Regulacje unijne

2. Zasady udzielania zamówień publicznych

3. Planowanie zamówień publicznych (plan zakupowy, zamówienia nieprzewidziane)

4. Czynności przygotowawcze po stronie zamawiającego:

 • harmonogram zamówień publicznych
 • dialog techniczny
 • opis przedmiotu zamówienia (równoważność)
 • szacowanie wartości zamówienia (zamówienia polegające na powtórzeniu, prawo opcji)
 • warunki udziału w postępowaniu
 • przesłanki wykluczenia

5. Publikacja ogłoszeń:

 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6. Prowadzenie postępowania:

 • przetarg nieograniczony (procedura odwrócona)
 • przetarg ograniczony

7. Procedura badania i oceny ofert przetargowych:

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • uzupełnianie dokumentów
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

8. Unieważnienie postępowań na podstawie art. 93 ustawy Pzp

9. Umowa o zamówienie publiczne:

 • zmiany treści umowy istotne (przewidziane i nieprzewidziane)
 • zmiany treści umowy nieistotne

10. Dokumentowanie procedur przetargowych:

 • protokół z postępowania
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • ogłoszenie o zmianie treści umowy