Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – szkolenie dla praktyków z uwzględnieniem elektronizacji

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 24 -25 maj 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (1 dnia), 9.00 - 16.00 (2 dnia)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 699 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? > Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia książka!

Pozacenowe kryteria wyboru oferty (A.Packo, H.Łopianowska)

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Andrzej Łukaszewicz
Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – szkolenie dla praktyków z uwzględnieniem elektronizacji

1. Elektronizacja zamówień publicznych

 • Zasady komunikacji wykonawców i zamawiających do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)

2. Zdefiniowanie zamówienia publicznego :

 • definicja zamówienia publicznego
 • umowa o zamówienie publiczne
 • komunikacja w zamówieniach podprogowych

3. Zamówienia podprogowe w kontekście wyłączeń ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • wyłączenie przedmiotowe
 • wyłączenia podmiotowe
 • wyłączenia kwotowe

4. Zasady Kodeksu Cywilnego, jako wzorzec zamówień podprogowych:

 • pojęcie oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, forma i treść,
 • przetarg / konkurs – Kodeks Cywilny

5. Szacowanie wartości zamówienia i dokumentowanie szacowania wartości zamówienia w zamówieniach podprogowych:

 • zaniżanie wartości zamówienia
 • dzielenie zamówienia na części
 • sumowanie zamówień (tożsamość przedmiotowa)
 • zamówienia planowane i nieplanowane
 • szacowanie wartości zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków unijnych

6. Tworzenie regulaminów zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro:

 • określenie progów minimalnych
 • procedury zapewniające konkurencyjność
 • regulaminy zamówień dla zamówień dofinansowanych ze środków unijnych – odniesienie do wytycznych

7. Informacja o zamówieniach podprogowych:

 • Strona internetowa zamawiającego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baza konkurencyjności
 • Biuletyn Zamówień Publicznych

8. Procedury udzielania zamówienia podprogowego:

 • modele otwarte (konkurencyjne)
 • modele zamknięte
 • modele negocjacyjne

9. Zamówienia podprogowe w projektach unijnych:

 • rozeznanie rynku
 • zasada konkurencyjności
 • projekty ryczałtowe
 • procedury podprogowe dla beneficjentów komercyjnych

10. Procedury przetargowe jako realizacja zamówień podprogowych:

 • usługi społeczne
 • prowadzenie procedury na zasadach ustawowych ( PZP)
 • środki ochrony prawnej w zamówieniu podprogowym

11. Umowy o zamówienie publiczne dla zamówień o wartości do 30 tys. euro:

 • forma umów o zamówienie publiczne
 • zmiana treści umowy
 • ewidencja umów
 • umowy ustne przy zakupach podprogowych

12. Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień podprogowych:

 • odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego
 • analiza gospodarki finansowej w kontekście zakładanych wydatków podprogowych

13. Dokumentowanie zamówień podprogowych i dostęp do informacji publicznej:

 • protokoły dotyczące zamówień
 • oferty oraz umowy o zamówienie publiczne
 • zasady udostępniania dokumentacji dla zamówień podprogowych

14. Umowy cywilnoprawne a gospodarka finansowa zamawiającego:

 • umowy zlecenie (agregacja przedmiotowa)
 • umowy o dzieło

15. Sprawozdanie roczne w zakresie zamówień podprogowych oraz wyłączeń o których mowa w art. 4 ustawy PZP:

 • zasady sporządzania sprawozdania