Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – szkolenie dla praktyków (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 29 -30 listopad 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (29 listopad), 9.00 - 16.00 (30 listopad)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 849 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia książka!

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Andrzej Łukaszewicz
Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – szkolenie dla praktyków (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

Dzień I

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Zasady komunikacji wykonawców i zamawiających do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 1. Zdefiniowanie zamówienia publicznego :
 • definicja zamówienia publicznego
 • umowa o zamówienie publiczne
 • komunikacja w zamówieniach podprogowych
 1. Zamówienia podprogowe w kontekście wyłączeń ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • wyłączenie przedmiotowe
 • wyłączenia podmiotowe
 • wyłączenia kwotowe
 1. Zasady Kodeksu Cywilnego, jako wzorzec zamówień podprogowych:
 • pojęcie oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, forma i treść,
 • przetarg / konkurs – Kodeks Cywilny
 1. Szacowanie wartości zamówienia i dokumentowanie szacowania wartości zamówienia w zamówieniach podprogowych:
 • zaniżanie wartości zamówienia
 • dzielenie zamówienia na części
 • sumowanie zamówień (tożsamość przedmiotowa)
 • zamówienia planowane i nieplanowane
 • szacowanie wartości zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków unijnych
 1. Tworzenie regulaminów zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro:
 • określenie progów minimalnych
 • procedury zapewniające konkurencyjność
 • regulaminy zamówień dla zamówień dofinansowanych ze środków unijnych – odniesienie do wytycznych
 1. Informacja o zamówieniach podprogowych:
 • Strona internetowa zamawiającego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baza konkurencyjności
 • Biuletyn Zamówień Publicznych

Dzień II

 1. Procedury udzielania zamówienia podprogowego:
 • modele otwarte (konkurencyjne)
 • modele zamknięte
 • modele negocjacyjne
 1. Zamówienia podprogowe w projektach unijnych:
 • rozeznanie rynku
 • zasada konkurencyjności
 • projekty ryczałtowe
 • procedury podprogowe dla beneficjentów komercyjnych
 1. Procedury przetargowe jako realizacja zamówień podprogowych:
 • usługi społeczne
 • prowadzenie procedury na zasadach ustawowych ( PZP)
 • środki ochrony prawnej w zamówieniu podprogowym
 1. Umowy o zamówienie publiczne dla zamówień o wartości do 30 tys. euro:
 • forma umów o zamówienie publiczne
 • zmiana treści umowy
 • ewidencja umów
 • umowy ustne przy zakupach podprogowych
 1. Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień podprogowych:
 • odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego
 • analiza gospodarki finansowej w kontekście zakładanych wydatków podprogowych
 1. Dokumentowanie zamówień podprogowych i dostęp do informacji publicznej:
 • protokoły dotyczące zamówień
 • oferty oraz umowy o zamówienie publiczne
 • zasady udostępniania dokumentacji dla zamówień podprogowych
 1. Umowy cywilnoprawne a gospodarka finansowa zamawiającego:
 • umowy zlecenie (agregacja przedmiotowa)
 • umowy o dzieło
 1. Sprawozdanie roczne w zakresie zamówień podprogowych oraz wyłączeń o których mowa w art. 4 ustawy PZP:
 • zasady sporządzania sprawozdania