Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Przetarg nieograniczony i ograniczony od A do Z – praktyczne szkolenie dla zamawiających (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 27 -28 wrzesień 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00 (27 września), 9.00 - 16.00 (28 września)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 890 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!


W cenie szkolenia książka!

Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Andrzej Łukaszewicz
Ekspert pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych.
Szkolenie prowadzone przez członka Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP): pszp_small
Program szkolenia

Przetarg nieograniczony i ograniczony od A do Z – praktyczne szkolenie dla zamawiających (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

Dzień I

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Zasady komunikacji wykonawców i zamawiających do dnia 18.10.2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu zamówień publicznych:
 • Regulacje krajowe (ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawy towarzyszące, rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych)
 • Regulacje unijne (nowe dyrektywy unijne oraz rozporządzenie w sprawie JEDZ)
 1. Zasady udzielania zamówień publicznych
 • zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
 • zasada pisemności
 • zasada legalizmu
 1. Planowanie zamówień publicznych (plan zakupowy, zamówienia nieprzewidziane)
 • zamówienia do 30 tys. euro
 • zamówienia planowane oraz zamówienia nieprzewidziane
 1. Czynności przygotowawcze po stronie zamawiającego:
 • harmonogram zamówień publicznych
 • dialog techniczny i jego wpływ na procedurę
 • opis przedmiotu zamówienia (równoważność w orzecznictwie)
 • szacowanie wartości zamówienia (zamówienia polegające na powtórzeniu, prawo opcji)
 • warunki udziału w postępowaniu: koncepcja doświadczenia uzyskanego w ramach konsorcjum w świetle aktualnego orzecznictwa, łączenie doświadczenia zawodowego wykonawców
 • przesłanki wykluczenia: podstawowe i fakultatywne

Dzień II

 1. Publikacja ogłoszeń:
 • Biuletyn Zamówień Publicznych (ogłoszenie o zamówieniu, o zmianie treści ogłoszenia, o udzieleniu zamówienia)
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ogłoszenie  o zamówieniu, sprostowanie , ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)
 1. Prowadzenie postępowania:
 • przetarg nieograniczony (procedura odwrócona)
 • czynności  zamawiającego w postępowaniu w przetargu nieograniczonym
 • przetarg ograniczony (schemat postępowania):
 • czynności  zamawiającego w postępowaniu
 1. Procedura badania i oceny ofert przetargowych:
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – elektroniczna forma dokumentu
 • uzupełnianie dokumentów (samodzielne uzupełnienie dokumentów i oświadczeń w orzecznictwie)
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 • przesłanki odrzucenia oferty
 • zatrzymanie wadium
 • kryteria oceny ofert (pozacenowe)
 1. Unieważnienie postępowań na podstawie art. 93 ustawy Pzp
 • przesłanki unieważnienia – zasadność ich stosowania w praktyce
 • nieuprawnione  unieważnienie postępowania- dyscyplina finansów publicznych
 1. Umowa o zamówienie publiczne:
 • zmiany treści umowy istotne (przewidziane i nieprzewidziane)
 • zmiany treści umowy nieistotne
 • ogłoszenie o zmianie treści umowy
 1. Dokumentowanie procedur przetargowych:
 • protokół z postępowania oraz załączniki
 • zakres udostępniania dokumentacji przetargowej
 • dokumentacja dotycząca pracy komisji przetargowej