Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – szkolenie dla praktyków (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 26 -27 lipiec 2018 r.

Godzina: 10.00 - 17.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Cena: 790 zł netto + VAT

Potrzebujesz noclegu w hotelu? Zapytaj o cenę i dostępność!
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

Piotr Trębicki
Radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Marta Pasztaleniec
Radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Joanna Hołowińska
Adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
Program szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – szkolenie dla praktyków (z uwzględnieniem elektronizacji i RODO)

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 • Elektronizacja zamówień w świetle Dyrektyw; cele i korzyści;
 • Elektronizacja przed 18 kwietnia 2018 r.;
 • Zasady komunikacji wykonawców i zamawiających do dnia 18 października 2018 r., w tym zasady składania JEDZ;
 • Zasady komunikacji wykonawców i zamawiających po dniu 18 października 2018 r.;
 • Elektronizacja po 18 października 2018 r.
 • Podpis elektroniczny i forma elektroniczna;
 • e – Certis;
 • Platforma e – zamówienia, projekt „e – Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” w Ministerstwie Cyfryzacji:
  • Główne założenia;
  • Struktura platformy;
  • Okres i termin realizacji projektu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • eFakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych)
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
 • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
 • Oświadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
 1. Zamówienia publiczne  dla zamówień o wartości do 30 tys. euro:
 • regulaminy zamówień  do 30 tys. Euro
 • procedury zapewniające konkurencyjność
 • modele otwarte (konkurencyjne)
 • modele zamknięte
 • modele negocjacyjne
 1. Zasady Kodeksu Cywilnego, jako wzorzec zamówień podprogowych:
 • pojęcie oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, forma i treść,
 • przetarg / konkurs – Kodeks Cywilny
 1. Zamówienia publiczne  dla zamówień o wartości do 30 tys. euro w projektach unijnych – odniesienie do wytycznych
 • rozeznanie rynku
 • zasada konkurencyjności
 • dokumentowanie postępowania
 • konsekwencje naruszenia zasad udzielania zamówień
 • korekty finansowe
 1. Informacja o zamówieniach podprogowych:
 • Strona internetowa zamawiającego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baza konkurencyjności
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 1. Szacowanie wartości zamówienia i dokumentowanie szacowania wartości zamówienia w zamówieniach do 30 tys. Euro
 • zaniżanie wartości zamówienia
 • dzielenie zamówienia na części
 • sumowanie zamówień (tożsamość przedmiotowa)
 • zamówienia planowane i nieplanowane
 • szacowanie wartości zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków unijnych
 1. Umowy o zamówienie publiczne dla zamówień o wartości do 30 tys. euro:
 • forma umów o zamówienie publiczne
 • zmiana treści umowy
 • ewidencja umów
 1. Dokumentowanie zamówień podprogowych i dostęp do informacji publicznej:
 • protokoły dotyczące zamówień
 • oferty oraz umowy o zamówienie publiczne
 • zasady udostępniania dokumentacji dla zamówień podprogowych