Masz pytanie? Zadzwoń!

Tel.: 535 538 934


Potrzebujesz dofinansowania
do szkolenia?Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

O szkoleniu: Trener:

Data szkolenia: 5 kwiecień 2016 r.

Godzina: 9.00 - 17.00

Miasto: Warszawa

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna

Cena: 549 zł netto
Masz pytanie na temat szkolenia?

535 538 934

16 prelegentów
Prelegenci: Paweł Trojan, Grzegorz Filipowski, Zrinka Perčić, Tomasz Zalewski, Ewa Sikorska, Piotr Trębicki, Michał Makowski, Grzegorz Bednarczyk, Elżbieta Gnatowska, Honorata Łopianowska, Rafał Zgorzelski, Marek Kowalski, Paweł Nowicki, Grzegorz Bebłowski, Witold Jarzyński, Michał Rogalski.
Program szkolenia

Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Rejestracja
9.00 – 9.30
Wprowadzenie
9.30 – 9.35
Panel 1
Jakość implementacji przepisów nowych dyrektyw UE
9.35 – 10.50

1. Prezentacje:

 • Tomasz Zalewski – Implementacja dyrektywy 2014/24/UE na przykładzie przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Michał Makowski – Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle nowelizacji ustawy Pzp i Dyrektywy 2014/24/UE
 • Paweł Nowicki – Kryteria oceny ofert – czy narzucanie sztywnej wagi kryterium ceny jest zgodne z prawem UE?

2. Dyskusja ekspertów

Przerwa kawowa
10.50 – 11.05
Panel 2
Postępowanie przetargowe – nowe obowiązki zamawiających
11.05 – 12.20

1. Prezentacje

 • Michał Rogalski – Komunikacja elektroniczna między zamawiającym a wykonawcami.
 • Grzegorz Bednarczyk – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Zrinka Perčić – Warunki udziału w postępowaniu
 • Grzegorz Bebłowski – Rażąco niska cena lub koszt oferty

2. Dyskusja ekspertów

Przerwa na lunch
12.20 – 13.05
Panel 3
Ubieganie się o zamówienia publiczne – nowe przepisy z perspektywy wykonawców
13.05 – 14.20

1. Prezentacje:

 • Piotr Trębicki – Poleganie na potencjale podmiotów trzecich
 • Rafał Zgorzelski – Zasady udzielania zamówień in-house
 • Marek Kowalski – Stosowanie klauzul społecznych w praktyce

2. Dyskusja ekspertów

Panel 4
Zakupy publiczne – czy nowe przepisy poprawią efektywność wydatkowania środków publicznych?
14.20 – 15.30

1. Prezentacje:

 • Elżbieta Gnatowska – Zmiany w zasadach prowadzenia negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego
 • Honorata Łopianowska– Kryteria oceny ofert po zmianach
 • Grzegorz Filipowski – E-zamówienia i perspektywy dalszej informatyzacji systemu zamówień publicznych

2. Dyskusja ekspertów

Przerwa kawowa
15:30 -15:45
Panel 5
Środki ochrony prawnej i ochrona interesów uczestników przetargu publicznego 
15.45 – 17:00

1. Prezentacje:

 • Paweł Trojan – Nowe przesłanki wniesienia odwołania do KIO poniżej progów UE i inne możliwości ochrony interesów wykonawcy.
 • Ewa Sikorska – Uwzględnienie zarzutów odwołania i podział kosztów postępowania odwoławczego.

2. Dyskusja ekspertów

Zakończenie
17.00