Prenumerata

 R O D Z A J E   P R E N U M E R A T Y

ROCZNA

  1. Drukowana – 280 zł (+ 5% VAT)
  2. Drukowana + elektroniczna – 380 zł (+ 5% VAT)

PÓŁROCZNA

  1. Drukowana  140 zł (+ 5%VAT)
  2. Drukowana + elektroniczna – 190 zł (+5% VAT)

Z A S A D Y   P R E N U M E R A T Y

  • Cena prenumeraty nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki przy prenumeracie rocznej wynoszą 26 zł a przy prenumeracie półrocznej 13 zł.
  • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 14 dni przed końcem okresu prenumeraty.

 S P O S Ó B   Z A M Ó W I E N I A 

1. Formularz zamówienia prenumeraty (poniżej na stronie lub w wersji do druku)

2. Telefonicznie (535 538 934)

3. Listownie (adres redakcji: ul. Jugosłowiańska 15B/40, 03-984 Warszawa).

4. E-mail (prenumerata@zamawiajacy.pl)

Instytucje publiczne mają możliwość zamówienia prenumeraty w drodze przetargu (należy podać nr ISSN: 2300-5610).

 

F O R M U L A R Z   Z A M Ó W I E N I A   P R E N U M E R A T Y

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: *

Nazwa instytucji/firmy: *

Ulica: *

Numer: *

Miasto: *

Kod pocztowy: *

NIP: **

DANE KONTAKTOWE

Telefon:

E-mail:

Dodatkowe uwagi/rabaty:

RODZAJ PRENUMERATY

Rodzaj prenumeraty: *

Ilość prenumerat: *

Rodzaj faktury: *

Prenumerata od numeru: *

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

* - pole obowiązkowe
** - pole nie jest wymagane przy zamówieniach składanych przez osoby prywatne

Wpisz kod z obrazka:
captcha