Prenumerata

 R O D Z A J E   P R E N U M E R A T Y

ROCZNA

 1. Drukowana – 280 zł (+ 5% VAT)
 2. Drukowana + elektroniczna – 380 zł (+ 5% VAT)

PÓŁROCZNA

 1. Drukowana  140 zł (+ 5%VAT)
 2. Drukowana + elektroniczna – 190 zł (+5% VAT)

Z A S A D Y   P R E N U M E R A T Y

 • Cena prenumeraty nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki przy prenumeracie rocznej wynoszą 35 a przy prenumeracie półrocznej 20 zł.
 • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 14 dni przed końcem okresu prenumeraty.

O C H R O N A   D A N Y C H
O S O B O W Y C H

  • Administratorem danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostawy prenumeraty „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce.” oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 S P O S Ó B   Z A M Ó W I E N I A 

1. Formularz zamówienia prenumeraty (poniżej na stronie lub w wersji do druku)

2. Telefonicznie (535 538 934)

3. Listownie (adres redakcji: ul. Jugosłowiańska 15B/40, 03-984 Warszawa).

4. E-mail (prenumerata@zamawiajacy.pl)

Instytucje publiczne mają możliwość zamówienia prenumeraty w drodze przetargu (należy podać nr ISSN: 2300-5610).

 

F O R M U L A R Z   Z A M Ó W I E N I A   P R E N U M E R A T Y

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: *

Nazwa instytucji/firmy: *

Ulica: *

Numer: *

Miasto: *

Kod pocztowy: *

NIP: **

DANE KONTAKTOWE

Telefon:

E-mail:

Dodatkowe uwagi/rabaty:

RODZAJ PRENUMERATY

Rodzaj prenumeraty: *

Ilość prenumerat: *

Rodzaj faktury: *

Prenumerata od numeru: *

OŚWIADCZENIA

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Akceptuję zasady prenumeraty: *

 • Cena prenumeraty nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki przy prenumeracie rocznej wynoszą 35 zł a przy prenumeracie półrocznej 20 zł.
 • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 14 dni przed końcem okresu prenumeraty.

* - pole obowiązkowe
** - pole nie jest wymagane przy zamówieniach składanych przez osoby prywatne

Wpisz kod z obrazka:
captcha