Ogólnopolska konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka stosowania przepisów to konferencja poświęcona nowym regulacjom prawnym wynikającym z konieczności implementacji do polskiego prawa zamówień publicznych przepisów dyrektyw Unii Europejskiej.

Konferencja skierowana jest do zamawiających, wykonawców, prawników oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką prawa zamówień publicznych. 

Konferencja organizowana jest przez redakcję pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, specjalistycznego dwumiesięcznika dostarczającego najwyższej jakości wiedzy na temat zamówień publicznych, tworzonego przez grono najlepszych ekspertów w kraju.


Program konferencji

 

Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30
Przywitanie gości
9.30 – 9.35

1. Ocena dotychczasowego funkcjonowania nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

9.35 – 10.05

 • Marek Kowalski (Zespół ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego)
 • Prelegent w trakcie potwierdzania
 • Prelegent w trakcie potwierdzania

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyka stosowania, najczęstsze błędy zamawiających i wykonawców

10.05 – 10.25

 • Joanna Presz-Król (Pieróg & Partnerzy)

3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – praktyka stosowanie środków komunikacji elektronicznej

10.25 – 10.45

 • Damian Czernik (E-Zamówienia)
 • Mateusz Borowiecki (E-Zamówienia)

4. Oświadczenia i dokumenty, które może żądać zamawiający od wykonawców – analiza funkcjonowania nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów

10.45 – 11.05

 • Maciej Lubiszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

5. Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego – praktyka stosowania nowych regulacji, kontrowersje, najczęstrze błędy

11.05 – 11.25

 • Robert Siwik (BIERĆ SIWIK & PARTNERS)

6. Zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

11.25 – 11.45

 • Piotr Kunicki (K&L Gates)

7. Możliwość mniej korzystnego traktowania wykonawców spoza Porozumienia Światowej Organizacji Handlu GPA

11.45 – 12.05

 • Tomasz Zalewski (Wierzbowski Eversheds)
8. Wdrożenie elektronicznych zamówień publicznych w Grudziądzkim Parku Przemysłowym – case study

12.05- 12.25

 • Grzegorz Filipowski (Marketplanet)

Przerwa na lunch

12.25 – 13.10

9.  Przesłanki wykluczenia wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne) oraz zastosowanie procedury samooczyszczenia (self-cleaningu)

13.10 – 13.30

 • Katarzyna Kuźma (Domański Zakrzewski Palinka)

10. Temat prelekcji w trakcie ustalania

13.30 – 13.50

 • Piotr Płaciszewski (Ćwik i Partnerzy)

11. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

13.50 – 14.10

 • Michał Makowski (Poczta Polska S.A.)

Przerwa kawowa

14.10 – 14.30

12. Przetarg nieograniczony po nowelizacji

14.30 – 14.50

 • Paweł Faczyński (Uniwersyteckie Centrum Klinicznym w Gdańsku)

13. Partnerstwo innowacyjne – nowa procedura dokonywania innowacyjnych zakupów publicznych

14.50 – 15.10

 • Elżbieta Gnatowska (MSWiA)

14. Rażąco niska cena 

15.10 – 15.30

 • Marek Tomasik (Grupa Doradcza KZP)

15. Kryteria oceny ofert po nowelizacji

15.30 – 15.50

 • Anna Szymańska (Dentons)

16. Zmiany umowy o zamówienia publiczne

15.50 – 16.10

 • Piotr Bogdanowicz (Clifford Chance)

Zakończenie konferencji

16.15


Prelegenci

mb2

Mateusz Borowiecki

Prezes Zarządu OptiBuy, Ekspert ds. zakupów z wieloletnim stażem pracy.

gf

Grzegorz Filipowski

Członek Zarządu Marketplanet. Certyfikowany Członek Chartered Institute of Purchasing and Supply.

???????????????????????????????

Michał Makowski

Radca prawny, Poczta Polska S.A.

ml

Maciej Lubiszewski

Kierownik studiów podyplomowych prawa zamówień publicznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), współautor bloga prawo-zamówień-publicznych.pl, doktor nauk prawnych.

2

Joanna Presz-Król

Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii PIERÓG & Partnerzy

M_Tomasik_200x200

Marek Tomasik

Prezes Zarządu, Grupa Doradcza KZP Spółka z o.o. Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych i zamawiającego z sektora finansów publicznych.

kowalski

Marek Kowalski

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.

kk

Katarzyna Kuźma

Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

3f1c639

Piotr Bogdanowicz

Senior associate w kancelarii Clifford Chance. Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

pf2

Paweł Faczyński

Kieruje działem zamówień publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Jest również właścicielem Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych

Kunicki_Piotr

Piotr Kunicki

Senior associate w kancelarii K&L Gates. Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN).

A_MG_0554-2

Anna Szymańska

Counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

demo-3

Piotr Płaciszewski

Prokurent w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy w Warszawie.

Zalewski_Colour_Standard

Tomasz Zalewski

Radca prawny, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

gnatowska200x200-1

Elżbieta Gnatowska

Prawnik i menedżer zakupów. Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

midi_093

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Robert Siwik_zdj¦Öcie

Robert Siwik

Partner zarządzający w kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


Miejsce i dojazd

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Kopernik mieszczącym się w kompleksie Centrum Nauki Kopernik.
cmk_all
Adres konferencji:
Centrum Konferencyjne Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
 
Kontakt w sprawie konferencji:
Ewelina Jarzyńska
e-mail: biuro@zamawiajacy.pl
Tel: 535 538 934

Partnerzy konferencji

PARTNERZY:
AHK-Polen-rgb SIP_Legal_logo_final_small  sidir_nowe
logo strateramed  Logo_ksiegarnia  Horizontal_logotype_red_crown  logo_FMSP
 PARTNERZY / WYSTAWCY:  PARTNER MERYTORYCZNY:
 logo 2  ezam cwik_larg

Zgłoszenia

Opłata za uczestnictwo w Konferencji:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w Konferencji to 649 zł + VAT.

okładka_grube_male

 

W cenie konferencji każdy uczestnik otrzymuje za darmo książkę:

„Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych”

Autor: Elżbieta Gnatowska

 

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia:

 • telefonicznie pod numerem 535 538 934
 • poprzez formularz pisemny (pobierz)
 • lub wypełniając poniższy formularz elektroniczny

 


 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

 Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przekaże Uczestnikowi potwierdzenie udziału w Konferencji oraz wystawi fakturę VAT.

2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl) lub przekazania tej informacji telefonicznie (535 538 934).

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 1 października 2016 r. organizator zwróci Uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po dniu 1 października 2016 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w Konferencji).